Press "Enter" to skip to content

Bartimeus

Afgelopen donderdag was er The Passion. Het verhaal Jezus’ lijden en sterven en de weg daar naartoe. Het mooie aan The Passion is dat ze de laatste jaren ook kleine verhalen uit de bijbel erin verwerken. Zo kregen de bloedvloeiende vrouw en overspelige vrouw al een kleine rol toebedeeld. Dit keer was het de Bartimeus, de blinde man uit Jericho die een rolletje kreeg in The Passion. Dit verhaal gebeurde tijdens het eerste lied, dat ze Jeruzalem, of eigenlijk Roermond, binnenliepen en een jongen smeekte om hulp. Over dit verhaal wil ik het vandaag hebben. In The Passion is er wat met de details geknutseld, maar ze deden het verhaal weer eer aan. Ik wil in deze podcast laten zien hoe wonderlijk het verhaal van Bartimeus is.

Het verhaal staat in Marcus 11:46-52.

Ze kwamen in Jericho. Toen hij (Jezus) met zijn leerlingen en gevolgd door een enorme menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij’. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde man en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoorde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Jezus was op weg naar Jeruzalem, maar deed een tussenstop in Jericho. Jezus had veel volgers, want de mensen wilden zien wat voor wonderen Jezus zou doen. Jezus had al heel veel wonderen gedaan. Water in wijn veranderd, met vijf broden en twee vissen 5000 man gevoed en in Marcus 8:22-26 had hij al eerder een blinde genezen. Jezus had nog veel meer gedaan hoor. Maar als ik dat allemaal verteld ben ik morgen nog niet klaar. Jezus had heel veel volgers en dat was ook niet zo gek. Ik zou ook wel willen zien wat hij nog meer zou doen.

Dan ligt daar aan de rand van de weg een blinde man. Het lijkt alsof Jezus hem hier bewust voorbijloopt. Is het willekeur dat Hij bepaalt wie wel geneest en wie niet. Had Hij de blinde man niet in de gaten? Dat zal toch niet. Ik denk dat Jezus hier een punt wilt maken. Jezus laat de man werken voor zijn genezing. Hij moet namelijk meerdere drempels over om bij Jezus te komen. Allereerst zat hij aan de rand van de weg en omdat hij niet kon zien, moest hij gehoord hebben dat het Jezus was die voorbijkwam. Hij riep naar Jezus, maar Jezus hoorde hem niet. Hij moest echt ongemakkelijk hard schreeuwen. Het zou natuurlijk super gênant zijn als Jezus dan alsnog niet komt. Maar Bartimeus twijfelt niet, Jezus moet hem genezen. Hij is de wanhoop voorbij. Hij moet genezen worden.

Bartimeus riep ‘Zoon van David’. Wat betekent dit? Dit betekent dat Bartimeus echt overtuigd was van wie Jezus is. Jezus is de Zoon van David. In 2 Samuel 7:14-16 werd er een profetie uitgesproken over dat de afstammeling van David de Messias zal zijn, de verlosser. Bartimeus geloofde dus dat Jezus de Messias was. Terwijl hij blind was, zag hij beter wie Jezus was dan zijn 12 beste vrienden. In de verhalen om dit verhaal heen legt Jezus meerdere keren uit dat Hij zal moeten sterven om zo de profetieën over Jezus in vervulling te brengen. Maar de discipelen willen Jezus maar niet geloven. Ze horen het niet en zijn eigenlijk blind voor Jezus. Bartimeus ziet dus meer dan de discipelen.

Bartimeus deed een beroep op Jezus’ omzien naar de ander, Zijn hartstocht. Jezus raakt vaker in vervoering door het leed van anderen en aangezien Bartimeus waarschijnlijk gehoord heeft dat Jezus vaker mensen genezen heeft probeert hij de juiste snaar bij Jezus te raken. Hij gelooft ook oprecht dat Jezus de Zoon de van God is, dus dan moet Hij wel komen toch.

De mensen die met Jezus mee waren zeiden tegen Bartimeus dat hij zijn mond moest houden. Ze voelde zich beter dan de onbeduidende Bartimeus. Die blinde bedelaar is niet goed genoeg voor hen en zeker niet voor Jezus. Het is best wel erg eigenlijk en tekenend voor de mensen die met Jezus meeliepen. Die zichzelf graag wilden laten zien. Maar het zijn achterbakse mensen. Als ik met iemand op het terras zit of in de trein of wat dan ook en ze doen bot of neerbuigend tegen de conducteur of de serveerster, dan weet ik gelijk dat ze niet te vertrouwen zijn. Op het moment dat diegene boven mij komt te staan, zal diegene ook zo met mij omgaan. Gevaarlijke mensen. Maar Jezus wil ook aan hen laten zien dat dit niet is hoe Gods Koninkrijk werkt. Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd dat alles wat je voor de minste van Mijn broeders doet, je dus voor Jezus doet (Mattheus 25:40). Jezus zag om naar diegene die dus totaal geen status hadden. Jezus bezocht diegene die hulp nodig hadden en gaf hulp, liefde en waardigheid aan mensen die in hem geloofden.

Het zal me dan ook niet verbazen als Jezus nog even had uitgelegd hoe bizar hun reactie was tegen Bartimeus. Ook al was het feit dat Jezus Bartimeus bij zich liet komen zegt al genoeg om heel anders tegen Bartimeus te doen. Toen kreeg hij ineens bemoedigende woorden van houd moed man, Jezus gaat je helpen. Wat best schijnheilig is natuurlijk. Maar ja… Daar heeft Jezus ook genoeg over gezegd, over schijnheilig gedrag. Gelukkig kijkt Jezus naar je hart en ziet de intenties. Dus daar mag je je ook in gerustgesteld voelen. God ziet altijd je goede bedoelingen, ook al komt het niet uit zoals je zou willen.

Dan komt Bartimeus bij Jezus. Jezus vraagt aan hem wat Bartimeus wil dat hij doet. Dat zou Jezus toch wel moeten weten? Ja tuurlijk weet Jezus wel dat Bartimeus weer wil zien. De reden dat Jezus het vraagt is zodat Bartimeus nog een keer kan laten zien hoe zijn geloof is. Door Jezus Rabonni te noemen, laat hij nogmaals zijn geloof in Jezus zien. Het betekent mijn Heer of mijn Leraar. Waarmee hij weer de status van Jezus en zijn geloof in Jezus bevestigt. Jezus zorgt er direct voor dat Bartimeus weer kan zien.

En dit is een beeld dat ik echt prachtig vind. Jezus zorgt er dus weer voor dat Bartimeus weer kan zien. Zie je het voor je? Bartimeus is met Jezus in gesprek. Hij gelooft in Jezus als zijn Heer, Redder en ook als zijn Vriend. Hij erkent de status van Jezus als liefdevol en dan zorgt Jezus ervoor dat je weer kunt zien en dan is het eerste wat je ziet het gezicht van Jezus. Hoe mooi is dat, Jezus zien is al een wonder. Het mooiste wat er is en dat is het eerste wat je ziet. Je bent gelijk op het hoogtepunt van wat je kunt zien.

Hoe zou dat zijn, je bent lijdend voorwerp in deze situatie. Je hebt gehoord van Jezus. Hij komt naar je toen en het eerste wat je ooit ziet is Zijn gezicht. Het zal me niets verbazen dat hij helemaal gek werd van de liefde die hij ervaarde.

Dan zegt Jezus hele belangrijke woorden die je elke dag mag meenemen: ‘Je geloof heeft je gered!’ Hij ging van een blinde bedelaar, naar een voorbeeld in geloof. Hij had bij de pakken neer kunnen zitten, dat deed hij niet. Hij had kunnen luisteren naar anderen die hem wilden tegenwerken, ook dat deed hij niet. Hij volgende zijn hart en zijn hart zei ‘ik moet bij Jezus zijn!’. En hierna deed hij dan ook niets anders dan bij Jezus zijn, want hij volgde Jezus op Zijn weg. Om voor altijd bij Jezus te zijn en ook daar een geloofsvoorbeeld te zijn voor wie er op hun pad komt.

Wat we kunnen meenemen uit dit verhaal is allereerst. Hoe ga je om anderen die minder dan je zijn. Die lager op de maatschappelijke ladder staan. Als jij promotie hebt gekregen, kan je dan nog steeds bevriend zijn met je oude collega’s? Ben jij vriendelijk en liefdevol tegen iedereen die jou moet dienen. Tegen de schoonmaker, serveerster, zorgmedewerker?

Ten tweede mogen we meenemen uit dit verhaal hoe we omgaan met onze eigen zwaktes. Je kunt wel geloven in je eigen overtuigingen van ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg of niemand houdt van mij. Maar daar gaat het niet om! Het gaat erom dat je vertrouwd en gelooft in de mogelijkheden die je hebt. Ook al zeggen anderen dat je je mond moet houden. Je mag schreeuwen om hulp als je het nodig hebt en je mogelijkheden aan de wereld laten zien. Ik merk ook bijvoorbeeld dat er heel veel mensen mij ontvolgd hebben op sociale media sinds ik podcasts maak en er veel over deel. Moet ik me zorgen maken om hen? Stoppen met podcasts maken, omdat sommige mensen die ik sowieso al nooit zag of sprak het blijkbaar te veel, te vervelend of niet interessant vinden. Nee joh! Tuurlijk niet. Ik ga gewoon door en dat zou jij ook moeten doen.

Want ook al krijg je negativiteit of vind je jezelf zielig. Je geloof kan en zal je redden. En als je eenmaal weer ziet, dan hoop ik dat je onvoorwaardelijk Jezus kunt volgen.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692