Press "Enter" to skip to content

Mijn favoriete Bijbelverhaal

Vorige keer had ik het over of de bijbel een waargebeurd verhaal is. Tijdens die podcast had ik ook beloofd dat ik het wilde hebben over een van mijn favoriete Bijbelverhalen.  Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst heel erg onder de indruk was van het verhaal. Dat was tijdens Opwekking 2014. Opwekking is een christelijke conferentie die jaarlijks georganiseerd wordt met Pinksteren op het festivalveld naast Walibi. Dat hele weekend was voor mij een openbaring, want ik kende alleen mijn eigen kerk en wist niet dat er ook festivals voor christenen georganiseerd werden. Ook stonden de mensen er te dansen en te springen op de muziek en ik was alleen een orgel gewend. Ik bleef er ook het hele weekend overnachten. Ik kwam er twee oude vrienden van me tegen en ging met hun naar de jongerentent voor een aanbiddingsdienst met een preek. Ik was zo onder de indruk van alles wat nieuw voor mij was dat ik tegen die twee zei hoe raar ik het vond dat mensen met hun handen in de lucht stonden en twee minuten later stonden zij daar met hun ogen dicht en hun handen in de lucht. En toen kwam daar op die warme zaterdagavond Jan Pool het podium oplopen en vertelde het verhaal over de bloedvloeiende vrouw.

Het verhaal gaat over een vrouw die dus aan bloedverlies lijdt. Het is een heel klein verhaal. Het verhaal is een wonder. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw onderbreekt eigenlijk een ander verhaal. Terwijl een hele groep mensen op weg Jezus achtervolgt om Hem een meisje tot leven te zien wekken. Komt in eens de bloedvloeiende vrouw tussendoor. Het verhaal staat wel drie keer in de bijbel, Mattheus wijdt er drie regels aan, Lukas vijf en Markus omschrijft het verhaal nog uitgebreider met negen verzen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbel Vertaling en de tekst van dit verhaal staat hieronder zodat je kunt meelezen. Het staat in Markus 5:24B-34.

24B Een grote menigte volgde Hem (Jezus) en verdrong zich om hem heen.

25. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar lang aan bloedverlies leed.

26. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij ha gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.

27. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed aan van achteren aan,

28. want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden.

29. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was.

30. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’

31. Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u ‘Wie heeft mij aangeraakt?’

32. Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had.

33. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid.

34. Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal’

Zoals ik in de vorige podcast ook al had gezegd geeft de bijbel de ruimte voor persoonlijke interpretatie op een Bijbelverhaal. Deze dus ook. Ik zal je vertellen hoe ik dit verhaal lees en interpreteer en uiteraard mag jij jouw eigen interpretatie hebben.

Deze vrouw lijdt dus al twaalf jaar lang aan bloedverlies. Ze is dus al twaalf jaar lang ongesteld. Onder de joden ben je als vrouw onrein als je ongesteld bent, of als je langer ongesteld bent dan normaal. Aldus Leviticus 15. Maar wat betekent het als je onrein bent? Het betekent dat alles wat je aanraakt, op zit of op ligt onrein wordt. En als je onrein bent dan mag je dus ook geen mensen aanraken of bij ze in de buurt zijn. En het allerergste van onrein zijn is dat je niet in de tempel mag komen, dus dat je ook niet met God in aanraking kunt komen. Ze kan dus heel simpel niet iemand een knuffel geven.

We leven nu in een tijd van corona. Ik kan nu niet naar mijn oma toe gaan om haar een knuffel te geven. Of naar mijn collega’s, klasgenoten, vrienden en mensen uit mijn kerk. Jij ook niet. Je mist gewoon een heel groot stuk van je leven nu. We weten dat het tijdelijk is en dat er mensen zijn die je wel kunt zien en aanraken. Als je thuis woont dan kan je in ieder geval je ouders nog een knuffel geven en als je samenwoont met je vriend of vriendin heb je in ieder geval nog intimiteit met hem of haar. Wij weten dat dit tijdelijk is en dat als er eenmaal een vaccin is we weer normaal kunnen leven.

Deze vrouw had dat dus allemaal niet. Zij leefde helemaal alleen en dat niet alleen. Ze is ook nog eens al die tijd ongesteld. Ik heb als man geen idee hoe het is om ongesteld te zijn en heb dus op Google gezocht wat het inhoudt. Je verliest niet alleen bloed, je transpireert en je lichaamstemperatuur wordt minder. Je heb last van diarree, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn. Om nog niet eens te beginnen over alle psychische gevolgen. Een week is dan al enorm lang. Moet je nagaan als je dit twaalf jaar hebt. Plus het feit dat je twaalf jaar geen liefde en aandacht van mensen krijgt. En dan nog wel het ergste. Dat je als gelovige al twaalf jaar lang zonder God leeft. Hoe verschrikkelijk eenzaam zal ze zijn. Ik denk dat deze vrouw dierlijk overleefde. En als je probeert te overleven dan geniet je dus niet en doe je een of meerdere van de volgende dingen. Compenseren, verstoppen en onderwerpen. Oftewel vechten, vluchten en bevriezen.

Deze vrouw vecht door al haar geld uit te geven aan dokters. Niet dat dit iets helpt, want ze werd er alleen maar slechter van. Ze werd letterlijk en figuurlijk helemaal uitgekleed. Ze vlucht, want ze leeft 12 jaar lang eenzaam en alleen in volledige afzondering.

Maar dan hoort ze over Jezus en kan niet wachten om naar Hem toe te gaan. Ze ziet Jezus als haar laatste redmiddel. Maar heeft ook alle vertrouwen in dat Hij haar beter kan maken. In alle anonimiteit gaat ze naar Jezus toe, want ze wil alleen maar even Zijn bovenkleed aanraken. Maar Jezus werd gevolgd door een grote groep mensen en de discipelen stonden om Jezus heen als een persoonlijke lijfwacht. Mensen drongen zich Jezus aan. Moet je nagaan hoeveel geloof de vrouw had en hoe groot haar wilskracht was. Want ze moest en zou genezen worden. Maar als je twaalf jaar lang in eenzaamheid, afzondering en met een zwak en uitgemergeld lichaam leeft dan zal je vast een aantal stemmen in je hoofd horen. Ze is nog steeds onrein. Haar zelfbeeld zal gezegd hebben ‘je kan het niet’, maar mensbeeld zal gezegd hebben ‘het lukt je niet’ en haar Godsbeeld zal gezegd hebben ‘je mag het niet’. Dit is het grote gevaar van leven volgens je overtuigingen. Stop daarom met al je negatieve overtuigingen en geloof in jezelf. Net zoals deze vrouw. Want zij staat boven haar overtuigingen en gaat op Jezus af.

Dan raakt ze Hem aan. Ze geneest direct en Jezus merkt het gelijk. Jezus vraagt ‘wie heeft Mij aangeraakt?’ Ik geloof dat die discipelen dan gelijk helemaal gek werden. Hoe bedoel je ‘wie heeft Mij aangeraakt?’ Kijk om je heen man. Iedereen raakt je aan. Maar Jezus wilde weten wie Hem vol geloof heeft aangeraakt. Zij schrikt en valt gelijk in oude gewoonte door zich te verstoppen. Ze denkt ‘shit, ik heb die heilige man onrein gemaakt! Ooh nee! Ik heb de Zoon van God onrein gemaakt.’

Maar lieve mensen, Jezus is niet onrein te krijgen. Ze maakt Jezus ritueel onrein, maar Jezus staat boven alle reinheidswetten. Jezus liefde, ontferming en macht zijn zo groot dat het aanraken van iets of iemand die onrein is weer rein wordt. Dat gebeurd meerdere keren in de bijbel. Wanneer Jezus een dode of een melaatse aanraakt. In tegenstelling tot de overtuigingen van de bloedvloeiende vrouw is Jezus niet boos op haar, maar trots. In een andere vertaling staat er dat Hij haar dochter noemt. En Hij zegt ‘je geloof heeft je gered’. Niet je valse overtuigingen redden je. Die werken je alleen maar tegen. Het enige wat je kan redden is je geloof.

Voor ik ga afronden wil ik je nog dit zeggen. Het kan zijn dat je christelijk bent opgevoed en dat je al jaren niks meer doet met je geloof. Het kan zijn dat je je eenzaam voelt. Ook kan het zo zijn dat je door je overtuigingen gelooft dat je niet goed genoeg bent. Ik herken me daar zeker in. Dit verhaal heeft er voor mij voor gezorgd dat mijn existentiële eenzaamheid verdween. Want er zijn ook perioden in mijn leven geweest dat ik minder met mijn geloof deed dan ik achteraf wilde. En ook zijn er momenten geweest dat ik me niet goed genoeg voelde om bij God en bij mensen in de buurt te komen. Ik voelde me als die bloedvloeiende vrouw. En voel jij je ook wel eens als die bloedvloeiende vrouw, dan wil ik je een ding aanbevelen. Doe als die bloedvloeiende vrouw en ga naar Jezus toe. Jezus is namelijk het antwoord op je levensvragen en hij houdt heel erg veel van je. Jezus noemt je Zijn zoon of Zijn dochter en Jezus is trots op je. Hoe erg je het ook verpest hebt, hoe eenzaam je je ook voelt en hoe ver je ook bij God af staat. Jezus houdt van jou!

Volg me op Social Media

One Comment

  1. Hvb Hvb

    Ja juist isolatie in Corona?
    Naar Jezus.
    Raak Hem aan!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692