Press "Enter" to skip to content

Luister naar je ouders

Ken jij iemand die naar zijn ouders luistert? Of nou ja he, ouders… naar zijn voorbeelden dan. De mensen naar wie je zou moeten opkijken? In het Engels heb je er een mooi woord voor ‘elders’. Dat woord vat het hele woord van ouders en voorbeelden samen. Luister jij naar je voorbeelden? Naar de tips van je grote broer of zus, de wijze raad van je jongerenwerker of je jeugdpastor, de harde en duidelijke Bijbelse adviezen van je dominee of je voorganger? Ik ken dat soort mensen niet.

Ik was laatst met een vriendin en een klasgenoot in gesprek over dit onderwerp. Zij zegt dat iedere puber een fase in zijn of haar leven heeft waarin die ‘slecht’ gaat. En dat slecht gaan is dan heel speculatief. Dus wat je onder slecht gaan verstaat, moet je helemaal zelf weten.

Och jé, dit is weer één van die momenten. Ik word om half zeven wakker en krijg het Bijbelboek Daniel en het gebod ‘eer uw vader en uw moeder’ niet uit mijn hoofd. Ik denk ik ga nog even slapen en dan ga ik als ik wakker word wel mee aan de slag, wel nadat ik mijn huiswerk en mijn gedichten bij de cadeautjes voor mijn Sinterklaas lootje heb gemaakt. Wij vieren Sinterklaas namelijk nooit met Sinterklaas. Dat we het ‘nu al’ met Kerst vieren is een uitzondering. Maar ja God is weer zo iemand die geen rekening houdt met mijn nachtrust. Ik er uit, koffie gezet en hupsakee! Aan de slag!

Ik sla mijn bijbeltje open in Daniel en kom uit bij Daniel 5. Dat gaat over koning Belsassar van Babylonie. Dat is de zoon van koning Nebukadnezar. De koning die het volk Israël in ballingschap gevoerd heeft. Koning Belsassar gaf een feest, zoals veel koningen een feest gaven. Even laten zien aan hun machthebbers en vertegenwoordigers hoe welvarend en hoe rijk ze zijn. Ik zie dan echt zo’n ’t Gooi kakker voor me. Die dan in beschonken toestand even wilt laten zien hoe rijk die is. Net zoals in de eerste vijf verzen gebeurd. In een beschonken toestand zegt Belsassar het volgende. En ik lees het dan met zo’n stereotype kak stem. ‘Ik heb veel goud, zilver uit die tempel van die Joodjes, halen jullie dat even snel, dan gaan we drinken uit die bekers. Waar is hun God nou wel helemaal dan? Laten we onze goden van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen danken voor wat ik heb’. Jonge, jonge. Wat een kapsones denk ik dan en ook wat een gedoe! Die koning is zo blij en dronken dat hij de tijd neemt om zes goden te aanbidden die er helemaal niet zijn! Maar hé denk je nou echt dat dit soort praktijken gaan werken? Dan ken je mijn God nog niet! God liet tijdens datzelfde feest nog van zich horen.

Wat deed God? Nou Hij liet een hand op de muur schrijven. Dat is schrikken joh. Ben je lekker aan het feesten en dan komt er in eens random een hand tevoorschijn om wat op de muur te schrijven. Ik zou denk ik in mijn broek plassen van angst als ik zo iets zou zien. Deed Belsassar dat ook? Nou nee, hij kon niks meer door de schrik. Zijn gezicht werd helemaal wit, zijn lichaam verstijfde en zijn knieën knikten als een malle. Hij kon hé-le-maal niks meer. Wat liet God dan op de muur schrijven? Nou God liet in een andere taal iets opschrijven. Het kwam er op neer dat koning Belsassar een slecht koning was en dat zijn dagen geteld waren. Diezelfde nacht werd Belsassar nog door iemand vermoord.

Maar Tim, leg eens uit. Wat heeft dit nou te maken met naar je ouders luisteren enzo? Nou als Belsassar een beetje naar zijn vader had geluisterd en had gekeken naar wat hij allemaal gedaan had, dan zou Belsassar helemaal niet zo arrogant geleefd hebben. Dan zou hij veel bescheidener zijn geweest. Zijn vader Nebukadnezar was ontzettend trots op wat hij allemaal bereikt had. Hij was alleen vergeten dat God het hem allemaal gegeven had. Eigenlijk zei hij ‘ik ken God helemaal niet, ik heb het allemaal zelf gedaan. Dit grote land, de enorme welvaart van Babylonie. Het komt allemaal door mij en door niemand anders’. Dat heeft Nebukadnezar geweten. Zeven jaar lang heeft hij als een dier moeten leven, hij at gras als een koe, hij zag er niet uit. Na zeven jaar kreeg hij al zijn macht weer terug en hij dankte God! Nebukadnezar zegt het volgende:

‘Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.’ Daniel 4:34 HSV

Als Belsassar naar zijn vader had gekeken dan had hij nooit zulke dingen gedaan als waar hij voor gestraft werd. Dan had hij God gedankt voor het feit dat hij koning mocht zijn. Want God heeft Nebukadnezar vergeven. Anders had Belsassar nooit troonopvolger kunnen zijn geweest!

Wat ik je zeg is het volgende. Maak niet dezelfde fouten als dat je vader, jongerenwerker, vertrouwenspersoon, voorganger, leraar of wie dan ook gemaakt hebben. Wij allemaal hebben fouten gemaakt en wij doen echt onze best om te voorkomen dat je in dezelfde ellende terecht komt. Maar jij zal waarschijnlijk net zo eigenwijs zijn als dat wij waren naar onze ‘elders’. Daarom zeg ik je dit. Wil je niet naar ons luisteren? Prima! Maar in alles wat je doet, betrek God daarbij, vraag wat Hij vindt van je denken en je doen. Probeer daar van te leren.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692