Press "Enter" to skip to content

God kan zelfs JOU gebruiken!

Heb jij wel eens het gevoel gehad ik ben niet goed genoeg. Ik ben te slecht! Ik heb niets goeds in mij. Ik ben niet waardevol. De mensen hier op aarde hebben mij niet nodig. Dus God zal mij ook niet nodig hebben. Eerlijk gezegd, ik heb dit gevoel regelmatig gehad. Dan borrelt er een woede van een brullende leeuw uit mijn buik. Het is het meest vervelende gevoel dat er is. Het gevoel van ‘Ik ben verslaafd. Wat zal God wel niet van mij vinden’.

Het is bijna half drie ’s nachts, ik kan weer eens niet slapen. Dus ik open mijn bijbel en Marcus 5:1-20 verschijnt. De titel spreekt al boekdelen ‘De genezing van de bezetene van Gadara’.

Shit, dat is wel een hele duidelijke titel. Zit ik hier met al mijn twijfel, me af te vragen wat God van me moet en dit is de eerste Bijbeltekst die verschijnt? Het verhaal gaat over een door demonen bezeten man die in de grafspelonken woont die zichzelf pijn doet. Dat is me er eentje. Hij is zelfs te sterk voor alle andere mensen, hij verstopte zich en hij werd regelmatig vastgebonden met touwen en boeien. Hij schreeuwde en sloeg zichzelf. Wat zullen er veel tranen van deze man in deze grafspelonken liggen.

Numeri 19:16 vertelt ons dat als je een dode aanraakt je zeven dagen onrein bent. Deze man leefde in een grafspelonk waar dus meerdere lijken lagen en was bezeten door een demon. Veel ‘slechter’ kan je het dus niet treffen. Wat het mooie is aan demonen is dat ze hun meerdere erkennen in Jezus. In Marcus 5:6 aanbidden de demonen Jezus. Nadat de Heilige Geest in Jezus kwam, na Zijn doop vastte Jezus 40 dagen. De duivel benaderde Hem om voor hem te knielen, dan zou de duivel Jezus de hele wereld geven. De duivel weet dus dat Jezus sterker is dan de duivel, zie Mattheus 4:8-9.

De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en al hun pracht en hij zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbid.’ Mattheus 4:8-9

Maar Tim, ik snap best dat Jezus sterker is dan de duivel. Maar wat heb ik hieraan? Nou moet je eens kijken wat Jezus doet als Hij deze man ziet. Direct stuurt Hij de demonen uit deze man. Jezus wilt niet dat je bezeten bent door ‘onreine geesten’. Jezus wilt dat je vrij bent. Jezus zegt namelijk in hetzelfde verhaal in Johannes 8:34-36 het volgende: ‘iedere die zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de Zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Als je vrij bent dan ben je vrij van zonde. Wat gebeurt er dan? Nou dan komt er een verlangen bij je op om God te dienen. Dan ‘draag je vrucht’ die tot heiliging leidt, wat betekend het eeuwige leven! Volgens Romeinen 6:22.

Maar nu, bevrijd van zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan Hem en zelfs aan het eeuwige leven. Romeinen 6:22

Als Jezus in je leven komt dan wil je je hele leven lang met Hem zijn. De bezetene man denkt daar precies hetzelfde over. Hij smeekte bij Jezus of hij met Hem mee mocht gaan. Jezus zei nee, Jezus wilde dat deze man in zijn omgeving vertelde wat er gebeurt is. Deze man is dus de eerste in het gebied van de Gadarenen, wat ligt tussen Galilea en Kafarnaum, die over Jezus vertelde. Hij is dus de eerste getuige van Jezus in dat gebied.

Dus als Jezus nee tegen jou zegt betekent dat niet dat het slecht is. Dat kan dan juiste betekenen dat God op een andere plek hele grote plannen met je heeft. Jezus kan iedereen gebruiken. Zelfs een onreine man die door de demonen bezeten is. Waarom zou God jou dan niet kunnen gebruiken? Geloof me. Vertrouw me! God kan jou ook gebruiken. Galaten 5:1 zegt ook dat als je in Jezus gelooft je vrij bent van slavernij. Wordt dan ook geen slaaf meer, maar wees vrij!

 

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692