Press "Enter" to skip to content

Gehoorzaam naar je roeping

Deze blog gaat over gehoorzaamheid. Een lastig thema waar veel mensen niet altijd heel gemakkelijk mee om kunnen omgaan. De mens is in vele gevallen opstandig die iedere directe opdracht met vraagtekens, bezwaren en verwerpingen beantwoorden. We zijn niet zo goed met autoriteit en misschien is dat wel een van de redenen dat er in Nederland weinig mensen geloven in een God die autoriteit heeft? Wat ik het mooie aan het geloof en de bijbel vind is dat die autoriteit die God als Schepper heeft ook aan ons heeft door gegeven1. Een van de eerste opdrachten die wij als mensen krijgen is om te zorgen over de aarde. Hupsakee, daar is het dan. De autoriteit en het vertrouwen waar we nooit om vroegen, maar we hebben het wel. Daar moeten wij wel gehoorzaam aan zijn, want als we geen zorg dragen over de aarde dan gaan we dood. Doen we het? Nee. Maar daar wil ik verder nu niet over doorgaan.

God zegende de mens en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag (autoriteit): “heers over de vissen in de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen”

Genesis 1:28

Iemand anders die in de bijbel ook autoriteit kreeg was Saul2. Saul was de eerste koning van het volk Israël3 en wat had hij er zin in, niet dus. Hij verstopte zich zodat hij niet gekozen kon worden door het lot om koning te worden4. Hij kreeg autoriteit en vertrouwen van God waar hij niet om gevraagd heeft. Hij was groot, sterk en had het uiterlijk en de uitstraling van een leider. Precies waar het volk Israël om vroeg. Maar hij was een watje. Hij gebruikte zijn gaven, kracht en autoriteit niet op de momenten dat er om gevraagd werd. Toen Israel werd aangevallen door de Filistijnen onder leiding van Goliath deed hij niet waar hij voor geroepen werd5. Hij werd niet geleid door roeping en autoriteit. Maar hij werd bang, verstopte zich en was niet gehoorzaam aan zijn autoriteit. Saul vindt zichzelf onbelangrijk. Terwijl hij als koning van het volk van God gezalfd is.

In 1 Samuel 15 doet God weer een oproeping op de gehoorzaamheid en autoriteit van Saul door te strijden tegen al het slechtheid van de Amelekieten. Dit gevecht werd al aangekondigd in de bijbel6. Het volk van Amelek was een volk met veel afgoden waarin kinderen werden geofferd en veel andere slechte dingen gedaan werden die het daglicht niet verdraagt. Normaal gesproken werd er tijdens een oorlog buit gemaakt van het bezit van de vijand. Nu verbood God dat door Saul op te dragen om alles te vernietigen.

Deed Saul dit? Nee, in tegenstelling tot wat God hem opdraagt neemt hij het beste vee mee en alles wat van waarde was. Ook de koning, Agag, laat hij in leven. Saul ging volledig tegen de wil van God in. En het is niet dat Saul de kans kreeg om zijn fout te herstellen. Sterker nog, Saul begon met een gedenkteken voor zichzelf neer te zetten. Geen dankbaarheid voor God, maar pure hoogmoed met zichzelf. Toen Samuel de profeet van God naar Saul toe kwam. Liep Saul hem tegemoet met de woorden ‘Wees gezegend door de Heer. Ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen’7. Op het verwijt van Samuel dat Saul niet heeft gedaan wat God hem heeft opgedragen reageerde Saul eerst door de soldaten de schuld te geven, om vervolgens te zeggen dat ze het aan God wilden offeren. Saul krijgt meerdere kansen, maar vervalt volledig in hoogmoed. Waarop Samuel antwoord met ‘Gehoorzaamheid is beter dan offers’ 8. God heeft liever dat je hem gehoorzaamt en luistert naar de roeping en autoriteit die je van hem krijgt.

“Gehoorzaamheid is beter dan offers!”

1 Samuel 15:22

Als je niet gehoorzaamd naar de roeping en autoriteit die je van God gekregen hebt, dan geloof je eigenlijk in de leugen. Je vindt je zelf belangrijker dan God. Wie daar ook last van gehad heeft was de duivel. Hij was heel belangrijk in de hemel. Al voor de schepping van de aarde. Hij was een van de belangrijkste engelen in de hemel. Maar hij begon zich belangrijker te vinden dan de roeping en autoriteit van God9.

Zoals ik aan het begin zei kregen we van God al autoriteit, vertrouwen en een roeping bij de schepping. We mochten van alle bomen eten in plaats van de boom van de kennis van goed en kwaad. De boom die naast de boom des levens stond10. In plaats van dat we deden wat God van ons vroeg en waar we voor geroepen waren, deden we wat goed was in onze eigen ogen.

Het maakt niet uit of je een van de belangrijkste van de engelen bent, een gezalfde koning van Israël of een mens die tot leven kwam in het paradijs. We komen allemaal in de verleiding om niet te doen waar God ons voor geroepen heeft, te doen waar God ons autoriteit en vertrouwen voor heeft gegeven. God gaf ons leven bij de schepping en wij kozen voor de dood, terwijl de boom des levens er naast stond. Door alle fouten in het verleden wist God dat wij een redder nodig hadden. Een redder die onze zonden en onze hoogmoed in genade vergeeft. Daarom stierf Jezus aan het kruis, zodat wij konden blijven leven. Nu mogen we leven in dankbaarheid, zodat we in de autoriteit van Gods Geest in de roeping van God mogen leven. Want Jesus heeft vertrouwen in ons. Ondanks al onze zonden en fouten die we hebben gemaakt.

  1. Genesis 1:28
  2. 1 Samuel 9:1-10, 16
  3. 1 Samuel 11:15
  4. 1 Samuel 10:22
  5. 1 Samuel 11
  6. Deuteronomium 25:17-19
  7. 1 Samuel 15:13
  8. 1 Samuel 15:22
  9. Jesaja 14
  10. Genesis 2:9
Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692