Press "Enter" to skip to content

Opnieuw Beginnen?

In veel kerken wordt er vaak gezegd dat je altijd opnieuw mag beginnen bij God. Hoe bond je het ook heb gemaakt. Hoe veel fouten je ook hebt gemaakt. Hoe ver je leven van God is af komen te staan. Je mag altijd opnieuw beginnen.

Ja… ik geloof daar niet in. Ik geloof niet in opnieuw beginnen. In geen enkele vorm geloof ik in opnieuw beginnen. Ik geloof wel dat mensen zo’n uitspraak positief bedoel, maar ik denk dat zo’n uitspraak nogal belemmerend is en tekort schiet in het onder woorden brengen van de liefde van God aan ons, mensheid.

Zo’n uitspraak van dat je opnieuw mag beginnen bij God kan mensen ook een gevoel van redding geven. Iets wat mensen hoop en troost geeft. Maar aan de andere kant kan het voelen als een vrijbrief om bewust fouten te maken. Ja ik mag zondigen van mijn geloof, want Jezus is aan het kruis gestorven zodat ik altijd opnieuw kan beginnen.

Ik was 22 jaar en helemaal klaar met mijn omgeving, met mijn school, werk, stad, kerk. Alles! Overal was ik klaar mee. Ik ging studeren in Zwolle en wilde daar ook een kamer zoeken en daar een nieuw leven opbouwen. Helemaal opnieuw beginnen. Bij een nieuwe kerk en nieuwe frisse start maken, nieuwe klasgenoten die mij alleen kennen in de rol die ik nu zal aannemen. Dat hele plan viel in duigen natuurlijk. Want ik kan niet 22 jaar achter me laten en ineens een heel ander persoon worden. Ik ben namelijk nog steeds dezelfde en ik kan niet een rol spelen door iemand anders te worden, helemaal niet als je nog midden in een ontdekkingstocht naar jezelf zit. Ook waren er nog een aantal stappen in het proces die ik nog moest doen, om uiteindelijk te komen waar ik wilde komen. Maar daarover later meer.

Jakob en Ezau zijn broers van elkaar. Een tweeling. Ezau was alleen een fractie eerder geboren dan Jakob, waardoor Ezau het eerstgeboorterecht kreeg. Als je eerstgeboorterecht hebt dan heb je recht op een groter deel van de erfenis en ben je diegene die de familieverantwoordelijkheden overneemt als de vader er niet meer is.

Wat Jakob deed was op een hele oneerlijke manier dat eerstgeboorterecht afpakken. Jakob kreeg hierdoor een hogere positie met meer aanzien in de familie. Dit zou een feestelijke aangelegenheid moeten zijn. Toch? Stel je krijgt een promotie op je werk. Dan sta je daar toch wel even bij stil met je vrienden of familie. Al is het een moment om felicitaties in ontvangst te nemen. Wellicht is het even het glas heffen, God danken voor deze nieuwe mogelijkheid, misschien nodig je de hele straat uit voor het heugelijke nieuws.

Nou in het geval van Jakob was daar geen spraken van. Hij moest vluchten en gaat naar zijn oom Laban. Wat een afstand van ongeveer 900 kilometer is. Met als doel om daar veilig te verblijven totdat hij een bericht van zijn moeder krijgt dat hij weer thuis kan komen. Een bericht die hij nooit gekregen heeft. Op een gegeven moment zal Jakob vast een keuze hebben gemaakt om zijn leven opnieuw te beginnen. Hij kon niet opnieuw beginnen. Na alles wat je hebt meegemaakt. Moest hij het beste maken van de situatie waar hij nu inzit. Wonen in een vreemd land. Bij mensen die je eigenlijk niet kent. Jakob moet verder gaan met zijn leven.

Jakob had zijn broer bedonderd en in de jaren dat Jakob bij zijn oom Laban woonde werd Jakob meerdere keren bedonderd. Jakob ging bij Laban in dienst en Jakob zei dat zijn oom zijn loon wel tien keer zou hebben veranderd (Genesis 31:7).

Zou Jakob van zijn fouten hebben geleerd en echt een betere man zijn geworden? Ik denk het niet, want later bedroog Jakob ook zijn oom Laban (Genesis 31:20). Ze waren ook telkens met elkaar in conflict. De oorzaak kan je eigenlijk in één woord samenvatten: bezit. De conflicten gingen over de vee en over de dochters van Laban waarvan Jakob verliefd was op de jongste dochter.

Jakob verblijft jarenlang bij Laban, wel zeker 20 jaar (Genesis 31:41). Het duurde dus wel 20 jaar voordat Jakob en Ezau het goed maken. Jakob was doodsbang om Ezau onder ogen te komen en dit kun je ook teruglezen. In Genesis 32:3 stuurt Jakob boden naar Ezau om hem eigenlijk om te kopen, zodat Ezau Jakob geen pijn zou doen. In plaats van berouw te tonen of om vergeving te vragen, probeert hij weer zijn broer te bedonderen. Wat heeft hij in al die 20 jaar dan gedaan? Hij wilde wel opnieuw beginnen, een nieuw leven opbouwen. Hij kreeg meerdere kinderen, had veel bezittingen en eigenlijk was hij heel rijk gezegend. Maar hij had nog geen vrede gesloten met zichzelf.

Je kunt niet opnieuw beginnen, alleen verder gaan. Want waar je ook heen gaat je neemt jezelf mee. Je eigen referentiekader, je waarden, je verleden. Je kan niet een show opvoeren en ineens iemand anders zijn. Dat kost zoveel energie en dan ben je niet eerlijk naar de mensen om je heen en dan ben je dus ook niet eerlijk naar jezelf. Rust en vrede met jezelf begint met berouw, spijt hebben van wat je hebt gedaan en dat een plek geven. Vergeving vragen aan diegene die je kwaad hebt gedaan en jezelf vergeven.

Jakob had geen berouw, had zichzelf niet vergeven en was in de veronderstelling dat Ezau hem nog steeds wilde vermoorden. Maar in tegenstelling tot Jakob, was Ezau wel verder gegaan met zijn leven. Hij wilde zich graag en Jakob verzoenen en had zich allang bij zijn situatie neergelegd en had er vrede mee.

God zag dat Jakob in gevecht was met zichzelf en ik geloof dat Jakob zich ook niet met God had verzoend. Dus God greep in en de hele nacht was Jakob in gevecht met God. Na die nacht had Jakob zich met zichzelf verzoend en was klaar om zich te verzoenen met Ezau. Jakob ging heel langzaam naar Ezau, boog zeven keer, om duidelijk zijn onderwerping aan Ezau te laten zien. Ezau daarentegen rende ongeremd naar Jakob toe en omhelsde hem. Jakob wilde Ezau omkopen, maar Ezau zegt ‘laat wat van jou is, van jou blijven. Ik heb genoeg’ (Genesis 33:9).

Wat we kunnen leren van deze situatie is dat je niet opnieuw kunt beginnen. Je draagt je verleden bij je en die kan je niet zomaar achter je laten. Dat kost tijd, energie en vaak ook heel veel tranen en pijn. Het is een gevecht met jezelf, met wie je bent en vaak ook met je zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld. Jakob was ook niet voor niets in gevecht met God.

Toen ik naar Zwolle ging om daar theologie te studeren wilde ik opnieuw beginnen. Tijdens mijn opleiding is er veel geschud en getrokken aan mijn zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld. Ik dacht opnieuw te kunnen beginnen, maar raakte zo vaak in conflict met anderen en vooral met mezelf. Dit kwam doordat ik wel opnieuw wilde beginnen maar me niet met mezelf verzoend had. Mezelf niet had vergeven voor wat ik gedaan heb, dacht, voelde en wie ik was. Het leven is echt een ontdekkingsreis en die ben ik dan ook echt aangegaan de afgelopen vijf jaar. Ik wil dan ook echt nooit meer opnieuw beginnen. Ik wilde verder gaan. De ontdekkingsreis vervolgen. Mezelf beter leren kennen en door Gods genade elke dag meer op Jezus lijken. Iedere keer als ik val wil ik opstaan en verder groeien. De bijbel zegt dan ook: ‘Een rechtvaardige komt zevenmaal te val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden, en komt voorgoed ten val’ Spreuken 24:16. Wat betekent dat als je je verzoening met God deelt, God je ook echt wilt helpen om op te staan. God zorgt er niet voor dat je terug in de tijd kunt gaan en opnieuw kunt beginnen. God geeft je een toereikende had en helpt je ervoor te zorgen dat je verder kunt gaan en verder te groeien. Je mag komen zoals je bent, maar je moet niet blijven zoals je was. Omdat je elke dag mag groeien, mag je ook fouten maken en vallen. Waar het om draait is verzoening met wie je in conflict bent. Met de ander, met jezelf en met God.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692