Press "Enter" to skip to content

De Invloed Van Positieve Gedachten

Richteren 6:39: Gideon vraagt aan God een teken en hij krijgt het. Je zou hieruit kunnen opmaken dat als je God om een teken vraagt je het gelijk ook krijgt. Dit verhaal wil ik meer in perspectief brengen en uitleggen. Want het verhaal van Gideon begint met dat Gideon een aantal overtuigingen had die invloed hadden op zijn leven. Hij wordt in de bijbel gezien als een leider en sterkte strijder en precies deed wat God wilde. Maar voordat hij daar kon komen moest hij die slechte overtuigingen van zichzelf overwinnen. In deze podcast ga ik uitleggen hoe belangrijk het is om je gedachten onder controle te krijgen, want als je jezelf slechte waarden en overtuigingen gaat aanpraten krijg je op een gegeven moment een laag zelfbeeld. Het verhaal van Gideon gaat over twijfel, angst, beproeving en dat God wilt ingrijpen in jouw leven.

Gideon leefde in een zeer onzekere en angstige tijd. Eigenlijk net als wij nu. In ons geval is corona de vijand, in het geval van Gideon is het, het volk van Midjan. Zeven jaar lang werden ze door hen onderdrukt. Ze verwoesten de oogst van de Israëlieten en de Israëlieten moesten zich verstoppen in grotten. Ze waren in deze situatie. Ze deden niet wat goed was in de ogen van God. Ze vereerden afgoden en vertrouwen niet meer op God. Als je de ruimte aan het slechte geeft dan neemt het slechte ook de overhand in je leven. Richt je je leven op het goede, dan wilt God de overhand nemen in jouw leven. In dit geval ging het net even anders. God kreeg medelijden met zijn volk en wilde ze helpen om hun land terug te krijgen. Dit door een man genaamd Gideon.

Een engel van God verschijnt aan Gideon.  Gideon had een laag zelfbeeld. Hij was bang voor de Midjanieten en verstopte zich terwijl hij zijn werk deed. Hij was van het beetje graan wat ze hadden de korrels eruit aan het slaan. Normaal gesproken werd dit gedaan in de open lucht, zodat je geen last kreeg van de stof die erop zat. Gideon deed dit in een grote kuil waar normaal gesproken druiven werd platgestampt voor wijn.

De engel gaat bij Gideon staan en zei de volgende woorden:

‘Je bent een dappere man. De Heer zal je helpen’ Richteren 6:12 BGT.

Gideon geloofde er geen reet van, want hij zei iets als ‘ja als God met ons is, waarom gebeurd dit dan? God is toch een God van wonderen? Hij heeft ons in de steek gelaten! Waarom doet hij dan niet een wonder?!’

Ooh ja, Gideon had geen idee dat hij tegen een engel aan het praten was.

God greep in. Ging niet in op de beschuldigingen, maar ging verder met het plan dat Hij had met Gideon. Hij zei ‘Laat zien hoe dapper je bent. Bevrijd Israël dat is Mijn opdracht.’ Gideon geloofde er nog steeds niks van. Hoe moest hij Israël bevrijden. Hij is de jongste in een onbelangrijke familie, uit de kleinste stam van Israël. Dat is wat hem bezig hield en hier wil ik even verder op in gaan.

In plaats van dat hij zijn vertrouwen bij God neerlegde was hij zich aan het verstoppen in een diepe kuil. Hij maakte God verwijten waarom zijn leven zo slecht was, in plaats van zelf de regie in handen te nemen en er iets aan te doen. In plaats van dat hij tegen zichzelf zei dat hij een dappere held was die het volk Israël zou bevrijden was zijn overtuiging dat hij niets waard is. Hij is de jongste van de familie, had geen verantwoordelijkheid. Hij deed een pokkenklus en stond in een super onhygiënische plek waar hij ziek kon worden. Hij liet een aantal overtuigingen de overhand nemen in zijn gedachte. Dit deed hij zo overtuigend dat hij niet op God vertrouwde.

Het erge is namelijk dat hij meerdere keren om een teken van God vraagt. Elke keer dat hij om een teken vraagt, geeft God antwoord.

God grijpt in. Eerste noemt hij Gideon een dappere man en daarna moedigt Hij Gideon aan om die moedige man te zijn. Hij krijgt een opdracht van God. Gideon moest een altaar bouwen op de plek waar toen nog een altaar voor een afgod stond en een heilige paal van een andere. Die had zijn vader daar laten bouwen. Zijn vader was dus een van de redenen dat ze nu dus onderdrukt werden door de Midjanieten. Op het altaar dat Gideon van God moest bouwen, moest hij een 7 jaar oude stier van zijn vader op offeren. Dit was een opdracht om de toewijding van Gideon aan God te laten zien en ook om te laten zien aan God, de mensen om hem heen en vooral aan zichzelf hoe dapper hij is.

De reden dat ze in deze shitzooi zaten komt door het vereren van afgoden in plaats van dat ze hun vertrouwen op God stelden. Dit was het moment om te laten zien aan de Israëlieten dat ze hun toewijding aan God moeten geven. Maar Gideon was niet dapper, zijn lage zelfbeeld en zijn slechte overtuigingen hadden nog steeds de overhand in zijn leven. In plaats van dit op een moment te doen dat veel mensen er van getuige kunnen zijn, doet hij het midden in de nacht met tien mensen.

Het volk wordt boos dat ze dat altaar hebben vernietigd, maar komen er alsnog achter dat het Gideon was. Zijn vader had eindelijk in de gaten dat ze hun vertrouwen op God moesten richten en nam het op voor zijn zoon. Dit terwijl het zijn altaar was, zijn monument voor een afgod en zijn stier dat geslacht werd.  

God doet een beroep op de dapperheid van Gideon. Gideon verzamelt een leger, maar het moet kleiner. Zo klein dat onmogelijk lijkt om de strijd te winnen.

Soms heb je iemand nodig die zegt dat je beter bent dan je bent. Iemand die je negatieve gedachten in perspectief plaatst. Ik heb een tijdje gesport bij iemand die werkte als coach en daarin ook persoonlijk mensen aanmoedigde. Aangezien ik mezelf en mijn lichaam eigenlijk nog niet kende en hij een professional was, kon hij mijn slechte zelfbeeld en mijn kracht in perspectief plaatsen en ervoor zorgen dat ik meer haalde uit mijn mogelijkheden. Het gevolg was wel ontzettende spierpijn, maar mede dankzij zijn hulp veranderde mijn lichaam van een bierbuik, naar een gezondere leefstijl.

In het geval van Gideon was het niet zomaar iemand die hem zichzelf en zijn eigen kracht, waarden en leiderschap in perspectief zet. Het is God zelf die het doet. Ik geloof dan ook echt dat dit verhaal ons wilt laten zien dat als je je perspectief op God richt en je vertrouwen op Hem legt dat God je wilt helpen met het creëren van een beter zelfbeeld en dat Gods doel met jouw leven zichtbaar wordt. Ook al ben je de jongste in een onbelangrijke familie in een onbelangrijke omgeving. Ook dan kan God je tot een leider maken van een groot land.

Gods doel met het leven van Gideon was dat hij ging leven volgens het perspectief van God. Als een leider van Gods volk. Hij moest het volk van God bevrijden en dat was hem ook gelukt. Toen leefde het volk in vrijheid en ze wilden Gideon als koning. Hij wees dit af, want God is koning. Hij begreep nu in welk perspectief hij zou moeten leven.

Maar toch ging het weer mis. Gideon verloor blijkbaar het vertrouwen in God, want hij verzamelde 17 kilo aan goud en bouwde er weer een afgod van. Een afgod in wie hij zijn vertrouwen legde. Dit terwijl Gideon rijk gezegend was met veel kinderen. Hij had nu een voorbeeld moeten zijn in dapperheid en zijn eigenschappen als leider van het volk moeten aangrijpen en ervoor zorgen dat het volk voor langere tijd in vrede zou leven. Maar na de dood van Gideon ging het mis. Hij had zijn kinderen niet goed opgevoed. Hij had er 70. Wat natuurlijk uitzonderlijk veel was. Eén van die kinderen wilde koning zijn, wat een domme keuze is, want God is Koning. En om koning te worden van Israël vermoorde hij, op één na, al zijn broers en zussen.

Wat kunnen we leren van dit verhaal? Ik denk dat het verhaal gaat over twee dingen. Het eerste wat we van dit verhaal kunnen leren is dat de woorden die je tegen jezelf zegt van grote invloed zijn. Je zelfbeeld is voor een groot deel beïnvloed door de dingen die je tegen jezelf zegt. Als je telkens tegen jezelf zegt dat je ergens niet goed genoeg voor bent, dan zal je leven alsof je niet goed genoeg bent. Als je tegen jezelf zegt dat je zo onopvallend en risicoloos moet leven, dan zorg je ervoor dat je een nietszeggend leven hebt waarin je dus niet opvalt.

Maar kijk naar de andere kant. Positieve woorden hebben ontzettend veel kracht. Je moest eens weten hoeveel boeken daarover geschreven zijn. Ik lees nu ‘Denk groot en woord rijk’ van Napoleon Hill die uitlegt hoe je gedachten invloed hebben over je zelfbeeld en hoe je handelt in je leven.

Ook de woorden die je tegen anderen vertelt hebben invloed op hun zelfbeeld en hoe ze ernaar handelen. Toen God tegen Gideon zei dat hij zich dapper moest gedragen, ging hij ernaar handelen.

We kennen allemaal die bekende uitspraken van Louis van Gaal.  Denk je nou echt dat hij dat alleen die keren zei toen hij op het bordes in Amsterdam, Alkmaar, Barcelona of München stond? Nee joh! Hij heeft de hele tijd zijn team vertelt dat ze de beste zijn. Zolang en zo vaak gezegd dat ze de beste zijn, totdat ze geloofden dat ze de beste waren en uiteindelijk ook met het kampioenschap hebben bewezen dat ze daadwerkelijk de beste waren.

Positieve woorden noemen we affirmaties. Probeer het maar eens. Ga elke dag voor de spiegel staan en zeg dat je goed genoeg bent om liefdevol te zijn. Om succesvol te zijn in wat je doet. Om een goede broer, zus, vriend, dochter, vader of wat dan ook te zijn. Zeg het zo vaak en maak het je eigen, zodat je er ook naar gaat leven.

Het tweede wat we kunnen leren van dit verhaal is dat als je je vertrouwen in God legt, met Hem communiceert en naar Hem luistert het een sleutel tot succes is. Zoals ik vorige week ook al zei wilt God je helpen om beter te worden. Durf jij al je vertrouwen in God te leggen. Je leven in Zijn handen te leggen en je over te geven aan Zijn doel met jouw leven? Succes ermee en tot volgende week!

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692