Press "Enter" to skip to content

Simson deel 1: Een Wonderbaarlijke Geboorte

Als je aan jongens op de basisschool vraagt welke Bijbelverhalen hun favoriet is, dan krijg je vaak deze verhalen te horen. David en Goliath. Waarin de kleine David de reus Goliath met een slinger en een steen verslaat. Daniel die in de leeuwenkuil gegooid wordt en het overleefd. En het verhaal van Simson. Simson is een sterke man. Een soort onverwoestbare man. Het idee bij deze man is dat hij een superheld is. Met de kracht van de Hulk en onverwoestbaar als Captain America. Met de spieren van Iron Man. Maar hij is veel meer dan dat.

In Simson zien we eigenlijk alle zwakheden van Israël, het volk van God. Maar ook al een verwijzing naar het beeld van de volmaakte Redder, Jezus. Dit is al te zien in zijn geboorte. De verhalen van de rechters begint meestal met dat het volk Israël slecht deed in de ogen van de Heer en dat God een rechter gaf. In dit geval is duidelijk te lezen dat God al bezig is met Simson voordat hij geboren is. Over die geboorte en de aankondiging daarop wil ik het nu over hebben. Waarin ik ook vertel over hoe de situatie van het volk Israël was in die tijd.

Dit is nu de zesde rechter die ik bespreek, mijn zevende podcast in deze serie en we lezen voor de zevende keer dat het volk deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Nadat ze uitgeleverd waren aan bijna alle omliggende volken komt er nu weer één aan de verzameling bij: de Filistijnen. De schrijver wil laten zien dat het in dit geval nog een stapje verder ging met hoe slecht ze deden. Want in hun eigen ogen deden ze niet wat slecht was. Ze vonden hun gedrag volkomen aanvaardbaar. Dit is ook gelijk een waarschuwing voor ons. We kunnen in onze eigen wel doen wat we goed achten, maar is God het daarmee eens?

Misschien zijn jouw hebzucht, lust, wraakzucht en jaloezie volkomen aanvaardbaar. Maar is dat ook in lijn met Gods plan voor jouw leven? Wat we moeten leren is dat we onszelf en ons gedrag met enige regelmaat moeten onderzoeken. Door de bijbel te lezen en ons tegenover anderen te verantwoorden, om zo op nieuwe inzichten te komen. In mijn opleiding zijn we daarom continu bezig met reflecties. Wie ben je? Wat doe je? Waarom doe je dat en zeg je dat? Hoe komt dat over op de ander en wat is je godsbeeld als je zo doet, denkt of spreekt?

Dan nu naar de geboorte van Simson. Simson is de eerste en ook de enige rechter die voor zijn geboorte al wordt uitgekozen. Sterker nog, hij wordt al gekozen voordat hij verwekt is. Zijn moeder was namelijk onvruchtbaar. Dan komt er een engel van de HEER en die brengt haar de blije boodschap. Ze zal zwanger worden van een zoon. Wat een fantastisch nieuws. Hoelang zal ze al kinderen willen en zich hebben neergelegd bij het feit dat ze geen kinderen kan krijgen. Ik ben inmiddels op een leeftijd gekomen dat mijn leeftijdsgenoten op Facebook en Instagram foto’s en video’s plaatsen van dat ze zwanger zijn, de aankondiging van het geslacht en van hoeveel ze van hun pasgeboren koters houden. Ik kan er wel van genieten, dat ze zo gelukkig zijn met hun kinderen. De moeder van Simson was onvruchtbaar verklaard. Dus moet je nagaan hoe levens veranderend moment dit is. Haar hele wereld wordt omgedraaid en haar leven heeft nu heel veel perspectief.

Ze krijgt wel gelijk een opdracht mee en een belofte. Zij moet zich onthouden van drank en onrein voedsel. Het kind zal namelijk als een Nazireeër leven. Je leeft als een Nazireeër als je Gods speciale hulp wilt smeken. Het is een teken van volledige toewijding. Meestal is dit van tijdelijke aard, maar in het geval van Simson moet hij zijn leven lang leven als een Nazireeër. Hij mag zijn haar niet knippen of scheren. Hij mag geen alcohol drinken en mag niet bij een dode in de buurt komen. Mens of dier. Simsons moeder krijgt gelijk een belofte mee. Want Simson zal een begin maken aan de verlossing van de Filistijnen.

Dit is trouwens niet de enige keer dat er zo’n bijzondere geboorte in de bijbel staat. De moeder van Simson, wiens naam we trouwens niet weten, is niet de enige vrouw die onvruchtbaar geacht wordt en een kind krijgt. Sara, de vrouw van Abraham was onvruchtbaar (Genesis 12:1-3). Samuels moeder Hanna was onvruchtbaar (1 Samuel 1). Elisabeth was onvruchtbaar en baarde op late leeftijd Johannes de Doper die Jezus zou aankondigen (Lucas 1:7). Het was vroeger echt een schande als je onvruchtbaar was, want dan kon je niet de Verlosser van God baren. Oftewel je was niet gezegend.

Maar de meest bijzondere en eigenlijk onmogelijke zwangerschap was die van Maria. Zij werd zwanger als maagd. Voor de vrouwen die ondanks hun onvruchtbaarheid zwanger werden kwam God uit genade. Hij nam hun schaamte en schande weg en bracht hun eer en vreugde. Dit in tegenstelling tot bij Maria. Haar zwangerschap was een schande. Want ze was nog niet getrouwd en al wel zwanger. Ze was een jong meisje en het was dus een schandaal. Jozef wilde haar dan ook verlaten voordat ze getrouwd waren. Maar ook daar stak een engel van God een stokje voor. De rechters waar we het nu over hebben zijn dan ook een verwijzing naar Jezus. Zij kregen eer, aanzien en status door wat ze gedaan hadden. Jezus daarentegen verloor dit alles door wat Hij voor ons gedaan heeft.

De belofte voor Simson was dat hij het volk Israël zou beginnen te bevrijden van de Filistijnen. Jezus zou de wereld bevrijden van de zonde.

Simsons moeder vertrouwt gelijk op de woorden van de engel. Ze vertrouwt op God en dat Hij het onmogelijke kan doen. Ze had niet gelijk in de gaten dat het een engel was, maar ging er wel van uit omdat de engel er groots en indrukwekkend uitzag. De vader van Simson gelooft zijn vrouw en dus dat er iemand namens God bij haar geweest was om haar te vertellen dat ze zwanger wordt van een jongen. Hij heet trouwens Manoach en Manoach vraagt aan God of de boodschapper weer wil langskomen zodat ze hem kunnen vragen wat ze moeten doen als de jongen er eenmaal is. Zegt hij dit uit twijfel? Of zegt hij dit omdat hij gelooft dat de woorden van de boodschapper uitkomen? De engel komt weer langs. En Manoach stelt de vraag die hem bezighoudt ‘Wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen?’ (Rechters 13:12). Heel simpel, de engel herhaalt de woorden die hij tegen zijn vrouw gezegd heeft. Geen alcohol, onrein vlees en houden aan wat ik haar heb opgedragen. Hij gaat helemaal niet op Manoachs vraag. Waarom doet hij dit niet? We denken soms wel dat we een hele waslijst aan regels nodig hebben om zo God te dienen, maar waar we eigenlijk op gericht moeten zijn is op ons vertrouwen in God en Hem leren kennen zoals Hij is. Onze Vader, of Moeder, Redder, Schepper. God geeft ons echt niet een handleiding over iedere keuze die we in ons leven moeten maken. We gaan toch wel de fout in. Waar het om gaat is hoe reageren we op de fouten die we gemaakt hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elke dag steeds meer en meer op Jezus kunnen lijken? 

Jezus heeft ons twee voorschriften gegeven. Enerzijds dat we “de Heere, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en met heel ons verstand.” En anderzijds dat we onze “naaste liefhebben als onszelf” (Mattheüs 22:37-39). We krijgen verder geen handboek hoe was dat moeten doen. Wel heeft God ons iemand gegeven om dat alles uit te kunnen voeren. Door ons hart te openen voor de heilige Geest, krijgen we God. Zo worden onze gedachten die van Jezus en lijken we steeds meer op Hem.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692