Press "Enter" to skip to content

Gideon: Ups en Downs In Je Geloof

Ik weet niet hoe het voor jullie is. Maar ik voel me minder comfortabel met de huidige situatie dan aan het begin van corona. Op het moment dat ik dit schrijf kan er elk moment een bericht komen vanuit de regering dat er een avondklok komt en bij het inspreken van deze podcast is er officieel een avondklok aangekondigd. Ik mag niet meer mijn broers op bezoek hebben. Nu moet ik een keuze tussen beide maken als ze willen langskomen. Zelfde geldt voor mijn ouders helaas. Ik heb inmiddels een lekkere bank, dus kan wel lekker in huis chillen, maar in tegenstelling tot de eerste golf kan ik nu niet lekker in mijn blote barst in de tuin zitten en een lekker bruin kleurtje krijgen. Zelfs toen het vorige week sneeuwde in heel het land, viel er in de gemeente waar ik woon geen sneeuw. Ik merk aan mezelf dat ik er steeds meer en meer klaar mee ben. Met de hele situatie. Ik word ook sneller geïrriteerd en word bijna elke dag overprikkeld wakker, waardoor ik de dag met een achterstand begin. Door mijn autisme heb ik behoefte aan structuur, maar in deze onvoorziene omstandigheden weet ik niet waar ik aan toe ben. Het lukt me ook steeds minder om gewoon een boekje te lezen. Ik zit in een dipje. Ook in mijn geloof.

Ik ben met de #Omarm Podcast bezig met een serie over het Bijbelboek Rechters en ik vergelijk mijn situatie een beetje met die van Gideon. De rechter waar we het vandaag over zullen hebben. Ik heb al eerder een podcast gemaakt over Gideon en deze is te luisteren in de 20e podcast genaamd ‘De Invloed Van Positieve Gedachten’. In deze podcast leg ik uit wat de invloed van je gedachten is op je zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld.

Het verhaal van Gideon begint op de gebruikelijke manier. Het volk Israël doet wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze komen in verval. Dan komt er een naburig land die de macht in Israël grijpt. Israël smeekt bij de Heer om hulp en de Heer zend een rechter. In dit geval worden ze aangevallen door het volk van Midjan. Dit is ook een naar volk. Wat ze doen is dat ze al de opbrengst het land verwoesten, dus alle akkers, boerderijen etc. werden verwoest. Maar ook alle schapen, runderen en ezels. Oftewel al het eten werd verwoest, de bron van het eten werd verwoest, de bron van alle kleding werden vermoord en ook de middelen om alle primaire levensbehoeften te vervoeren werden verwoest. Er heerste dus een enorme armoede en hongersnood. Het was een economische uitbuiting. De Israëlieten waren enorm bang voor Midjan en hierdoor verscholen ze zich in bergspleten, grotten en andere onbegaanbare plekken.

Het volk Israël roept om hulp. Maar in tegenstelling tot wat God bij de vorige rechters deed stuurt God eerst een profeet. Want Israël moet eerst van de Heer horen waarom ze gered worden. De roep van Israël was niet met genoeg berouw. En bekering, oftewel verandering van je zondige aard, begint met berouw, zonder berouw is er geen verandering mogelijk. De profeet herinnert het volk Israël eraan dat ze door toedoen van God gered zijn uit de slavernij van Egypte en dat God ze een plek heeft gegeven waar liefde, saamhorigheid en vrede de norm had moeten zijn. Maar ze kozen ervoor om met andere volken samen te wonen en hun goden te vereren. Andere goden vereren is natuurlijk uit den boze, maar stiekem doen we dat allemaal op onze eigen manier. Daar kom ik zo op terug. Eerst wil ik nog even benadrukken hoeveel genade God laat zien door middel van deze profeet. Want ondanks het feit dat de Israëlieten eigenlijk geen spijt hebben van wat ze hebben gedaan, maar alleen balen van de gevolgen, vergeeft God ze toch.

God begint niet met ons te redden, omdat wij berouw hebben. We krijgen juist berouw, omdat God is begonnen met ons te redden. God stuurt al een rechter en bereidt hem voor op zijn taak. Hoewel er nog geen teken is van berouw onder de Israëlieten. Kan je het je voorstellen? Dat je iemand al bezig is met het oplossen van jouw probleem? Terwijl jij er schuldig aan bent en diegene die je kwets het is die jouw problemen oplost?? God stuurt net als de vorige keren een rechter. Deze rechter heet dus Gideon en dit is de eerste rechter bij wie we worden meegenomen naar het moment van zijn roeping.

Gideon is bezig met graankorrels van koren af te slaan. Dit is een heel vies werkje, want er komt heel veel stof vanaf. Dit doe je dan ook meestal in de open lucht. Gideon deed dit in een kuil waar druiven geperst worden voor wijn. Gideon verstopte zich dus, uit angst voor de vijand. Je kan dus denken dat hij een watje is die zich verstopt. Maar is het zo gek dat hij zich verstopt als je kijkt naar de huidige omstandigheden? Dan komt er een engel van God, om met Gideon te praten. Was het een engel? Want even later is Gideon in gesprek met de Heer zelf, die als mens verscheen? Is dit niet gewoon een hint naar de drie-eenheid en staat Jezus naar Gideon die al voor zijn geboorte bezig was met zijn volk te redden? Jezus is voor mij onder andere iemand die mij bemoedigd en mij helpt met mijn zelfbeeld, omdat ik mag weten dat ik voor Jezus goed genoeg ben. Ik mag weten dat Jezus zoveel van mij houdt, dat Hij voor mij aan het kruis gestorven is. Die “engel” zegt tegen Gideon dat hij een dappere man is en dat de Heer met hem is.

Als reactie stelt Gideon een aantal vragen die wij onszelf nu ook vaak afvragen: ‘waarom overkomt ons dit allemaal? Waar blijft Hij dan met Zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft Hij ze geleid toch? Nu trekt Hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten’. Aldus Rechters 6:13. Dit zijn vragen die wij ook vaak stellen. Waar is God in onze ellende? Waarom is er corona? Ik snap ook best dat mensen boos zijn op God, want er is nu niet echt sprake van een sociale cohesie of veel saamhorigheid. Zeker als je al maanden misschien al een jaar je vrienden en familie niet kan zien. Ik ging voor corona vaak naar mijn studentensociëteit en op sommige avonden spreek je dan dus tientallen mensen en daar spreek je ook mee door de week. Nu zie en spreek je bijna niemand en hetzelfde kan gelden voor de kerk. Er is niemand uit mijn kerk geweest die op eigen initiatief met mij contact heeft opgezocht om te vragen hoe het met mij gaat. Terwijl we een dominee, ouderling, diaken en een jeugdouderling hebben. Ik deed vrijwilligerswerk, maar nu tijdens corona zie of spreek ik niemand. Ik heb ooit eens voor het bestuur een motiverend praatje mogen houden over “samen zijn”. Ik vertikte dat en koos ervoor om het te hebben over eenzaamheid in de kerk. De weken erna werd ik na iedere kerkdienst aangesproken door meerdere mensen van het bestuur van de kerk en mocht ik komen eten. Beetje omgekeerde wereld niet? Ik geloof ook in een kerk van saamhorigheid en omzien naar elkaar. Een kerk waar iedereen altijd iemand heeft om naar toe te gaan en een kerk waar niemand eenzaam is. Een kerk waar niemand zomaar van de radar mag verdwijnen. Helaas gebeurt dat al jaren te makkelijk.

Dus ik kan me goed voorstellen dat je veel vragen hebt voor God en die stelt Gideon dan ook gelijk. Hij is boos, verdrietig en bang. Dan staat er ‘Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht’. Gideon had niet in de gaten dat er een engel naast hem stond. De Heer wordt dus als menselijke gedaante aangezien. Is het Jezus? Gideon krijgt eerst de opdracht om zijn rug te rechten en zijn kin omhoog te doen.

Nadat Gideon een discussie met God aangaat over waarom hij niet goed genoeg is en hij zijn twijfels kenbaar maakt, vraag Gideon om een teken. Over die dialoog heb ik dus een eerdere podcast gemaakt. Nummer 20 ‘De Invloed Van Positieve Gedachten’. Gideon vraagt dus om een teken, maar wil eerste de engel iets te eten aanbieden. Uit nederigheid haalt hij vlees en brood. De engel zegt dat Gideon het op een steen moet leggen, dat doet hij. De engel raakt vervolgens de steen aan met zijn staf en er komt vuur uit de steen dat het vlees en het brood verteerd. Meteen is de engel weg. Dat is voor Gideon de bevestiging dat hij met een engel gesproken heeft. Dit moet toch een enorme boost aan je geloofsleven geven? Je hebt met Eeuwige gesproken, je hebt het overleefd en je hebt een heel duidelijk teken gekregen. Deze podcast gaat over up’s en downs in je geloofsleven. Dit is een enorme up in het leven van Gideon. Ken je dat gevoel van een ontmoeting met God, een speciaal lied of een windvlaag als je alleen in je kamer bent. Je voelt je onoverwinnelijk en dit gevoel heeft Gideon ook. Uit dank voor deze ontmoeting bouwt Gideon een altaar met de naam ‘De HEER geeft rust’ of zoals in een andere vertaling staat ‘De HEER is Vrede’.

Gideon krijgt gelijk een eerste opdracht. Hij moet het altaar dat zijn vader voor de afgod heeft gebouwd slopen een houten paal omhakken en van dat hout vuur maken op een nieuw altaar waar hij een zeven jaar oude stier van zijn vader op slacht. Wel doet hij dit midden in de nacht, uit angst voor de Israëlieten. Die er al snel achter komen dat Gideon de schuldige is. De Israëlieten eerder God nog steeds, maar hadden wel een altaar en een paal voor verschillende afgoden gebouwd. Hier wil ik nog even iets belangrijks over zeggen. De Israëlieten hadden God niet ingeruild voor afgoden, ze hadden het gecombineerd. Formeel eerden ze nog steeds God maar in feite draaide hun leven om de afgoden. Het altaar en de paal die Gideon had verwoest waren voor afgoden van de vruchtbaarheid. De vijand had al hun gewassen vernietigt en daarom ging ze afgoden van de vruchtbaarheid dienen, in plaats van de Eeuwige God. De Schepper van hemel en aarde.

Is dit niet iets wat we (bijna) allemaal doen? Ik weet zeker dat we bijna allemaal ons vertrouwen leggen in iets wat voor ons vergelijkbaar is met afgoden. Afgoden zijn iets goeds van Gods schepping zien als je bron van zekerheid, identiteit en macht. Dit kan geld zijn, macht, je vermogen, je bezit, maar ook een palmboom in je tuin of je lichaam of seks. Het kan ook iets als een verslaving zijn zoals drank, sigaretten, drugs, medicijnen of bepaalde gewoontes waar je niet vanaf komt zoals social media of hoe je jezelf daarin profileert.

Wat er hier gebeurt is dat de Israëlieten God en afgoden dienen. Het kan dus zo zijn dat je iedere zondag God vurig aan het vereren bent, maar dat je leeft met een verslaving of bepaalde overtuigingen.

Voordat Gideon zijn volk kan bevrijden van de vijand moet er eerst een innerlijke verandering plaatsvinden bij de Israëlieten. Ze moeten eerste de interne vijand verslaan, voordat ze de externe vijand kunnen verslaan. Dat is de manier waarop geestelijke vernieuwing in ons leven plaatsvindt. God helpt ons pas van onze praktische en zichtbare problemen af als we de afgoden in ons leven die we naast de HEER vereren, onder ogen zien. Die moeten eerst weg. Dus stel je wilt God eren in een nieuwe baan, dan moet je eerst afstand doen van je alcohol- of gokverslaving. Want die gaan niet samen.

Gideon is nog steeds niet 100% overtuigt van zijn roeping en belofte. Daarom legt Gideon een wollen vacht  of een deken op grond waarin hij zegt tegen God dat als de vacht nat is en het daaromheen droog is, dat hij dan zeker weet door toedoen van Gideon hij het volk van Israël moet bevrijden. Nou dit gebeurt dus en de volgende nacht vraagt Gideon aan God om het omgekeerde te doen. Ook dit gebeurt.

Dit verhaal kan je lezen als dat als je God om iets vraagt Hij het je zal geven. Maar let wel op. Want zo makkelijk werkt het niet voor iedereen en dat wil ik je graag gaan uitleggen. Pas op als je dit nadoet. Want je kan God niet verplichten op al je verzoeken in te gaan. Je kan niet zeggen ‘God als ik ontslag moet nemen voor deze baan, geef me dan dit en dit teken’.  Of een vergelijkbaar verzoek omtrent je woning, relatie, vriendschap, lichaam, hobby of wat dan ook.

Gideon vraagt het ook niet om er beter van te worden. Hij vraagt best iets groots, hij wil namelijk begrijpen wie God is. Gideon zocht naar antwoorden op punten waarop zijn geloof zwak was en meer kennis nodig had.

Gideon vroeg om hulp om zijn geloof te versterken. God gaf in genade tot twee keer toe antwoord, als je het verzoek met de engel niet meetelt. Maar Gideon kreeg zijn wantrouwen en twijfel wel gelijk terug, want later in het verhaal moet Gideon aan God laten zien dat hij op Hem vertrouwd.

De Midjanieten hebben hun kamp opgezet om tegen Israël ten strijde te trekken. Al zeven jaar wordt Israël onderdrukt door Midjan. Al hun eten en alles wordt nog steeds vernietigt en ze leven in erbarmelijke omstandigheden. Dus hoe denk je dat de Israëlieten eruit zien. Ik verwacht niet dat ze het lichaam van de Hulk, Zlatan, Ronaldo of Tadic hebben. Eerder een broodmager lichaam, met heel veel zand en stof in hun longen.

Ook Gideon verzamelt een leger. Maar Gideon moet er wel aan herinnerd worden dat deze overwinning door God gegeven wordt en niet iets is wat ze op eigen kracht behalen. Net zoals God deed in de vorige podcast met Debora en Barak. Het leger moet kleiner. Het leger bestaat nu uit 32.000 man. Het moet kleiner, want het is enorm menselijk om de eer zelf te claimen die niet aan je toebehoort. Zodra we zeggen dat we zelf hebben bijgedragen aan onze eigen verlossing of redding dan nemen we de eer van God weg en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Anders gaan we onszelf verheerlijken en zien als verlossers. Dit kan grote gevolgen hebben en zorgen voor geestelijk gevaar. Want als jij afstand neemt van God, maak je de weg vrij voor de vijand. Gods redding en genade is niet te verdienen, die is gratis en voor niets.

Het leger moet dus kleiner. Dus eerst mag iedereen die bang is naar huis gaan. Er is geen plaats voor angsthazen, want angst is besmettelijk en moet dus weggebannen worden. Van de 32.000 vertrekken er 22.000 en er blijven dus 10.000 over. Dat zijn er nog steeds teveel. Gideon moet naar een waterrijke plek toegaan en zijn leger water laten drinken. Op basis van de manier van drinken moet Gideon weer een aantal wegsturen en er blijven er nog maar 300 over. Dat is dus minder dan 1 procent van het originele leger.

Gideon heeft dus een enorm klein leger over en dit laat ook zien hoe sterk hij in zijn geloof staat en om deze reden wordt hij ook een geloofsheld gezien volgens het nieuwe testament. Daar wordt zijn naam genoemd net als die van Barak uit de vorige podcast in Hebreeën 11:32-34.

Het kamp is nu groot genoeg. Weer bemoedigd God Gideon. Gideon zal het waarschijnlijk nodig hebben. Als je leger van 32.000 naar 300 man gaat dan zou bij mij in ieder geval de moed in mijn schoenen zakken. Dan is het fijn als de Eeuwige je moed inpraat. Maar God zegt ook, dat als je bang bent, sluip dan het kamp van de vijand in en luister naar wat ze te zeggen hebben. Het vijandige kamp bestond uit meerdere volken en was ontelbaar. Dan hoort Gideon iemand van de vijand praten over zijn droom en zijn conclusie is het volgende ‘dat betekent dat God Gideon ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven’ Rechters 7:14.

De vijand beefde van angst en vaak geeft God ons wat we nodig hebben als we doen van God vraagt. Het vergt moed en dat heeft Gideon. Door het kamp van de vijand in te gaan, neemt hij een enorm risico. Als we geen risico’s nemen en nooit iets uit gehoorzaamheid doen, is dat een teken van onvoldoende vertrouwen in God. Als we een stap in geloof zetten, zullen we God vinden.

Gideon dankte God en ging terug naar zijn kamp. Hij spoorde zijn kamp aan. Het is zover! De HEER geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Gewapend met een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel ging ze om het kamp heen staan. Ze riepen ‘Te wapen voor de HEER en Gideon’. Uit angst rende het kamp van Midjan door elkaar heen en ze zagen niet wie de vijand is, waardoor ze elkaar met de zwaard vermoorden en uiteindelijk wegvluchten.

God gaf de overwinning aan Gideon en Israël. De 300 man moesten vertrouwen op God en vermoordden uiteindelijk niemand. Niemand gaat met stoere verhalen naar huis met wat ze allemaal bereikt hebben. Maar ze gaan naar huis met verhalen over hoe God hun gered hebben.

Het mooie aan de verhalen in Rechters en in de andere verhalen in de bijbel is de manier waarop redding werkt. God redt niet op manieren die wij verwachten of door brute kracht. De meeste Rechters zijn mensen van wie we niet zouden verwachten, en hun overwinningen gaan lijnrecht in tegen de menselijke logica. Gideon komt uit een onaanzienlijke familie uit een zwakke stam, en gaat de strijd aan tegen de vijand met een klein leger.

Wat we kunnen leren van dit verhaal is het volgende. Het gaat over geloven en vertrouwen in God. We mogen twijfelen, angstig en wantrouwend zijn. Maar we mogen weten dat groter en sterker is dan al onze leegtes. Als we kiezen voor onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God zal ons leven uiteindelijk beter worden. Door een stap in geloof te zetten kunnen we ondanks al onze gebreken heel veel grootse dingen bereiken. Wat zijn dingen die jij hebt bereikt door een stap in geloof te zetten en op God te vertrouwen?

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692