Press "Enter" to skip to content

Omgaan Met Veranderingen

Een wijs man zij ooit de hoogste verwachtingen brengen de hoogste teleurstellingen en wat heeft hij gelijk. Ik ga zelf heel slecht op veranderingen en daarom probeer ik met heel veel situaties rekening te houden, waaronder dat mijn beeld van een situatie kan veranderen. Zo zorg ik ervoor dat ik niet in paniek raak of onder de indruk raak van een situatie. Want ik ga slecht op veranderingen, die kunnen me gek maken. Soms dan heb ik even een moment nodig om bij te komen van een verandering. Of als ik met meer rekening moet houden dan ik vooraf had verwacht. Je moet eens weten hoe vaak ik in conflict ben geweest met school omdat een situatie anders ging dan ik verwachtte. Dat er een onderdeel ontbreekt in mijn opdracht of dat ik een ander boek of hoofdstuk had moeten lezen. Daar raak ik enorm van onder de indruk. Of als er iemand in het verkeer anders reageert dan zou moeten of een product niet in de schappen van een winkel ligt. En als een afspraak op het laatste moment niet doorgaat of iemand zich niet aan afspraken houdt. Dan word ik gek!!

Tja, dat zijn van die dingen waar je rekening mee moet houden als je een diagnose autisme hebt.

De afgelopen week had ik op school een projectweek waarin ik een podcast moest maken met een twee mede studenten. We zouden het hebben over ‘verandering’ en dan met name de verandering door corona en wat het bijbels perspectief op verandering is. Daar wil ik nu uitgebreider op in gaan. Want ik kwam er vorige week achter dat de hele bijbel vol staat met verhalen over verandering.

Het begint eigenlijk al in het tweede vers van de bijbel. Er staat namelijk. ‘De aarde was nog woest en doods (…) God zei: ‘Er moet licht komen’ (gen 1:2-3). Dan komt de verandering dat Adam en Eva uit het paradijs gekickt werden. Wanneer God met Noach opnieuw moest beginnen. En door een taalbarrière te vormen de bouw van de toren van Babel te onderbreken. Abraham die uit zijn land moest vertrekken, Isaak wiens vrouw onvruchtbaar was en ineens twee kinderen gaf. Jakob die bedrogen werd door zijn oom en een andere vrouw kreeg dan waar hij verliefd op was.

Het bijzondere dat in al deze veranderingen God erbij is en zijn volk en vrienden niet verlaat. Want met al deze mensen die ik opnoemde maakte God een afspraak. God zal hen niet verlaten. God zal ze zegenen en er voor ze zijn, Hij is er wanneer ze Hem nodig hebben. Want Hij is het die er was, die er is en die er zal zijn.

En dan komen we bij de man waar ik het vandaag over wil hebben. Mozes! Mozes hele leven veranderde door een moment waarin God zich introduceerde zoals ik Hem zojuist beschreef.

Mozes leven is sowieso een waarin veel veranderde. Hij werd geboren in Egypte toen het volk Israël daar woonde. Alle kinderen moesten op last van de Farao worden vermoord zodat het volk Israël niet te groot zou worden. Mozes kwam via een hele bijzonder route terecht in het huis van de farao, om vervolgens 40 jaar in de woestijn te leven bij het volk van Midjan. Hij trouwde daar met een meisje en zijn schoonvader was de priester van het volk. Mozes had de taak om de geiten en de schapen te hoeden. Een rustig leventje. De film ‘The Prince of Egypt’ beeld het leven van Mozes heel mooi uit. Het is misschien wel mijn favoriete tekenfilm. Als je een keer tijd hebt kan ik je deze film echt aanbevelen. Het leven was erg rustig en op basis van die film heb ik het idee dat het leven erg goed was. In de film wordt het leven uitgebeeld alsof ze gezegend waren met veel eten en drinken. Ze hadden het goed. Dan heb jij de taak om de schapen en de geiten te weiden. Dan kom je thuis na een hele dag in de zon te hebben gezeten bij je vrouw en misschien wel kinderen. Er is eten, drinken en altijd feest. Een comfortabel leventje, lijkt me zo!

Op een dag komt Mozes met zijn kudde bij een berg. De berg heet Horeb in de bijbel wordt deze berg de berg van God genoemd. ‘Daar verscheen de engel van de HEER aan Mozes in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd’ (Exodus 3:2). Mozes kwam dichterbij en wilde dit wonder van dichterbij bekijken. God greep in en riep ‘Mozes, kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig’ (vers 3-5). God introduceert zich als de God van zijn vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Mozes begreep gelijk dat dit God was en bedekte zijn gezicht (6).

En toen kwam de meest levens veranderende gebeurtenis van Mozes. De Heer zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen (…). De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden’ (7-10).

Dat lijkt me nogal wat, ben je gewoon rustig de schapen en geiten aan het weiden. Nadenkend over hoe relax je leventje is. In gedachten over wat je vanavond op het menu zal staan, over dansen met je vrouw en spelen met je kinderen. Maar zoals we vaak lezen in de bijbel is een comfortabel leven niet zoals God het wil. Het kan gewoon niet. Er is zoveel strijd, leed, dood, ziekte, eenzaamheid, pijn en ongelijkheid in de wereld dat God dat niet kan aanzien. Hij wil dat wij ons daarvoor inzetten voor een gelijkwaardig, saamhorig en liefdevol leven. Waarin we omzien naar elkaar en God op de eerste plek zetten.

Mozes weigert. Hij vraagt zich af wie hij is dat hij naar de Farao gaat en het volk Israël uit Egypte zal leiden. God laat aan Mozes zien dat dit een teken is dat hij moet gaan. De engel, de brandende doornstruik, de stem van de Heer. Ook zegt God dat Hij bij Mozes zal zijn. Ik zou God echt niet durven tegenspreken of nog meer twijfels hebben, denk ik. Als God dat tegen mij zou zeggen zou ik heel erg geïmponeerd en onder de indruk zijn. Vereerd ook wel. Maar Mozes niet. Hij twijfelt, is bang of wil niet dat zijn comfortabele leven veranderd. Hij vraagt aan God als hij bij de Israëlieten is wie hij moet zeggen dat hem gestuurd heeft. ‘JHWH’ heeft hem gestuurd. IK ZAL ER ZIJN (11-14). Na een betoog van de Heer wil Hij Mozes nog een keer geruststellen door te zeggen dat dat hij bij de oudsten van Israël gehoor zal vinden, en dat ze samen met hem naar de Farao gaan (18).

Weer maakte Mozes bezwaar. ‘Ze zullen me toch niet geloven’ (4:1). De Heer laat het er niet bij zitten en bemoedigd Mozes door niet één, niet twee, maar drie wonderen te laten zien. ‘Maar, maar, maar… ik ben geen goede spreker’. Waarop God zegt ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik dat niet?! Ga nu! Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen’ (11-12). Je zou denken dat dit indrukwekkend genoeg is voor Mozes. Maar Mozes hield vol. ‘Stuur toch iemand anders’ zegt hij (13). ‘Je hebt een broer, Aaron? Hij is welbespraakt, hij komt eraan en is blij je te zien’ (14).

Eindelijk ging Mozes naar Egypte, samen met zijn vrouw en kinderen. De moraal van het verhaal is dat je kunt twijfelen, bang zijn en niet je comfortabele leven willen en dat mag. Het leven is niet altijd makkelijk en het is een stap van kwetsbaarheid om je comfortzone te verlaten en in je allergiezone te stappen of een stap te zetten in onwetendheid.  Dat is allemaal oké. Maar geloof me, God laat het er niet bij zitten. Hij heeft een plan met jouw leven, een doel. Elke dag is een kans om een stapje dichter bij je einddoel te komen. Je kunt bezwaar hebben, jezelf niet goed genoeg vinden of zeggen dat je het niet kan. God zal je bemoedigen, geruststellen, wonderen aan je laten zien, vertellen wat je moet doen en je een helper sturen. Zodat jij de stap in de goede richting kunt zetten.

Verandering is niet makkelijk, het leven is soms heel naar en soms weet je gewoon niet waar je aan toe bent. Dat gevoel hebben we allemaal gehad een jaar geleden. Toen corona begon met de wereld te beheersen en de eerste maatregelen kwamen. We kijken uit naar hoe het was en zoeken naar een nieuwe normaal. Als het goed is heb je je het afgelopen jaar ingezet voor een betere wereld in je omgeving. Voor je kinderen, ouders, wederhelft, je naaste en jezelf. Ik heb geprobeerd steeds meer liefdevol te zijn voor de mensen die ik zie en spreek. Ik heb geprobeerd in mezelf te investeren, want God neemt geen genoegen met hoe mijn leven nu is en ik ook niet. De komende maanden komen er weer veranderingen aan. We mogen waarschijnlijk er meer op uit. We mogen weer naar school, werk, familie en vrienden, winkelen en naar het terras. Die verandering zal voor de Mozes in mij vast heel erg lastig zijn.

Gelukkig zijn er ook mensen als Aaron. Die staan te springen voor verandering. Die niet genoegen nemen met hoe het leven nu is. Die een stap in vrijheid willen zetten. Die God op de eerste plaats zetten en het pad volgen wat Hij voor ze in petto heeft. Wees daarom een Aaron, om de mensen in je omgeving te helpen en de situatie van de ander en die van jezelf een stukje beter te maken.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692