Press "Enter" to skip to content

Vertrouw op de kracht die Jezus je geeft

Ik ben het verhaal van de maanzieke jongen aan het lezen. Het valt me op dat dit verhaal drie keer in de bijbel voorkomt. Dit verhaal gaat over vertrouwen en je ziet Jezus’ goddelijke kracht hierin terug. Ik ben erg benieuwd wat er allemaal in het verhaal gebeurt. Vlak voordat dit verhaal begint is Jezus met drie discipelen de berg op gegaan en raakte in gesprek met Mozes en Elia. Mozes heeft de wet geschreven en Elia was de grootste profeet.

Op het moment dat Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus van de berg naar beneden liepen stonden daar de andere discipelen op hen te wachten. Er waren ook enkele schriftgeleerden bij hen. Deze waren ruzie aan het maken met de andere 9 discipelen. Jezus vroeg hen waarom ze ruzie aan het maken waren. Dat vraag ik me ook af, waar zou deze ruzie over gaan? Op het moment dat Jezus nog boven op de berg is, zijn de discipelen al bezig (lees aan het proberen) met het verdrijven van de demon. Dit lukt niet, het zou zo maar kunnen dat de schriftgeleerden, die toch al niet zo’n hoge pet op hadden van het demonen uitdrijven van Jezus en helemaal niet van dat zijn leerlingen nu ook al aan het proberen zijn om de demonen uit te drijven, dat kan je teruglezen in Mattheus 12. Jezus is op dat moment nog niet gestorven aan het kruis, we weten dus niet of de discipelen de demonen in de Naam van Jezus aan het uitdrijven zijn.

Er wordt door zowel de discipelen als door de schriftgeleerden geen antwoord gegeven. Wie wel antwoord geeft is de vader van de maanzieke jongen. De man is zo hulpeloos dat hij direct neerknielt voor Jezus en vraagt of Hij zich over zijn zoon wilt ontfermen. Ontfermen betekent onder je hoede nemen, uit de nood helpen of aannemen. De man weet blijkbaar wie Jezus is, hij noemt Hem namelijk Heere! Dat wil zeggen rechtvaardige leraar. De man is dus op de hoogte van de macht van Jezus.

Laten we eens kijken naar de zoon en wat daar allemaal over gezegd wordt. De jongen is enig kind, kan door de demon in zich niet praten en niet horen, de demon zorgt ervoor dat de jongen schuimbekkend over de grond rolt, zichzelf probeert te doden door in zowel vuur als water te laten vallen. De zoon wordt letterlijk door de demon mishandelt.

De eerste reactie van Jezus is eentje die best wel confronterend is Hij noemt hen een ongelovig en ontaard geslacht. In Deuteronomium 32:20 staat dat God zich terugtrekt van ongelovige mensen. Dus dit is nogal een verwijt. In Jeremia 5:21 staat duidelijker wat er bedoeld wordt met een ongelovige, ‘Dwaas volk, zonder verstand, zonder hart, zij hebben ogen, maar zij zien niet, zij hebben oren, maar zij horen niet’. Maar in Jesaja 60:11 staat dat de poorten naar God altijd open staan. Dus dat wil zeggen, als wij God verlaten betekend dat niet dat God ons ook verlaat. Nee, God zal ons niet verlaten.

Zo verlaat Jezus ook de jongen niet, want direct na Zijn verwijt tegen de discipelen en de schriftgeleerden zegt Jezus ‘Breng hem bij mij.’ De demon erkent wél Jezus’ kracht, want de geest liet de jongen direct stuiptrekken, schuimbekken en de jongen rolde in het rond. Als ik zo iets zou zien dan zou ik direct schrikken en bang zijn. Maar van mijn angst en schrikken gaat de onreine geest echt niet uit die jongen. Het was de discipelen en de schriftgeleerden ook niet gelukt op die manier. Daarom noemde Jezus ze ook ongelovig. Jezus’ vertrouwen in God is groter dat onze angst. Jezus laat zich niet van de wijs brengen. Het eerste wat hij namelijk vraagt aan de vader van de jongen is ‘Heeft hij dit al lang?’

Moet je nagaan! Terwijl er een menigte om de Jezus, de vader en zijn zoon staan. De discipelen staan er verslagen bij, de schriftgeleerden kijken met veroordelende ogen naar het stel wat er staat en Jezus is totaal niet onder de indruk van de hele situatie. Jezus schaamt zich niet, is niet bang en is zelfs niet boos. Want wat de vader vraagt doet Jezus. Jezus ontfermt zich over de jongen. Jezus kijkt met liefdevolle ogen naar de jongen. Jezus wilt zich ontfermen, maar geeft direct een opdracht aan de vader. Hij zegt namelijk: ‘Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.’ Jezus wilt aangeven hoe ontzettend belangrijk geloven is. De vader beseft dat en knielt huilend voor Jezus neer en roept ‘Ik geloof, Heere!’ De man noemt Jezus weer Heere, de man bevestigd hiermee dat hij Jezus zie als rechtvaardige leraar. Rechtvaardig betekent iemand die naar Gods wetten handelt en leeft als een goed mens. Op aarde was er niemand rechtvaardig, er is geen mens die aan die norm kon voldoen. Behalve Jezus! Jezus is rechtvaardig, want Jezus is God. De vader besefte dat en hij besefte zich ook dat hij tekort schiet in zijn geloof en smeekt daarom of Jezus zijn ongeloof te hulp wilt komen. Hij vraagt Jezus om in hem een hart met een krachtig geloof te scheppen. Direct daarna bevrijdt Hij de jongen van de onreine geest en hij is genezen.

Even later als Jezus alleen met Zijn discipelen is vragen zij Hem waarom het hen niet lukte. Dit vroegen ze pas toen ze alleen met Hem waren. Ze waren bang op wat Jezus zou zeggen, Hij noemde hen al ongelovig en ontaard. Toen de kust veilig was durfden ze het Hem pas te vragen.

Jezus antwoordde dat het kwam door hun ongeloof. Dit valt samen met meerdere dingen die Jezus heeft gezegd. In Johannes 15:7 zegt Jezus namelijk:

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Oftewel dat de Woorden van Jezus in je hart gepland mogen worden en dat Ze je denken zullen veranderen, want dan gaan we begeren wat Hij begeert en bidden in overeenstemming met Zijn woorden; zulke gebeden behagen Hem. Dus als we streven, verlangen en wensen naar wat Jezus wilt, dan zal Hij je dat geven. Wees dus niet angstig, maar vertrouw op Hem. De Heere zal de gebeden van Zijn volgelingen verhoren. Even later zegt Jezus namelijk in Johannes 15:16:

‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’

God heeft ons dus uitgekozen en als we doen wat Hij van ons verlangd dan zal God het ons geven! In Jeremia 29:12 zegt God namelijk:

‘Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.’

Jezus is ook erg duidelijk in Zijn antwoord op de vraag van de discipelen. Hij zegt dat dit soort geesten alleen kunnen verdwijnen door bidden en vasten. Hiermee bedoelt Jezus dat je jezelf moet trainen. Als je bidt en vast ben je heel erg bewust met je relatie met God bezig en doe je je best om al het ‘slechte’ uit je lichaam te krijgen. Iemand die regelmatig bidt en vast is de grootste plaag voor de duivel en zijn demonen en onreine geesten. Het is dus aan jou om te bepalen. Wil jij een krachtige en sterke discipel zijn voor Jezus? Vertrouw dan op Hem, bid tot Hem en vast regelmatig.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692