Press "Enter" to skip to content

Voor het eerst kiezen voor Jezus!

Voor mij is christen zijn een keuze die ik dagelijks maak. Elke dag weer probeer ik voor mezelf de keuze voor Jezus te maken. Door te doen wat ik denk dat Hij van mij verwacht. Door goed te leven en goed voor anderen en mezelf te zijn. Te leven in liefde, blijdschap en vrede in een wereld die, voor mij, erg druk is. Maar de eerste keer dat je zo’n keuze maakt is toch het meest speciaal. In sommige kerken staat een eerste keuze voor Jezus gelijk aan de doop of belijdenis. Mensen maken een keuze voor Jezus vanuit een uitzichtloze situatie en in een zoektocht naar hoop en leven. Over zo’n persoon wil ik het vandaag hebben.

De persoon uit dit verhaal is een vrouw wiens naam we niet weten. Ze heeft 12 jaar lang last van bloedverlies en daarom hebben we haar de bloedvloeiende vrouw genoemd. Het verhaal van deze vrouw komt in de bijbel heel plotseling en zonder enige aanleiding en gaat ook heel snel weer over. Ze onderbreekt namelijk een ander verhaal. Het verhaal staat in de bijbel in Marcus 5. Deze vrouw leefde in een uitzichtloze situatie. Ze leefde afgezonderd en dit deed ze al 12 jaar. Dit komt omdat ze aan bloedverlies leed en dan ben je onrein volgens de Joodse gebruiken van die tijd en moet je buiten de samenleving leven. Ik geloof dat deze vrouw door 12 jaar lang in afzondering te leven enorm eenzaam was en door haar ziekte een uitgemergelde en fragiele vrouw. Ik weet niet wat er met je gebeurt als je aan bloedverlies lijdt, maar ik schrok ervan toen ik het opzocht. Deze vrouw had heel veel ellende meegemaakt en was door toedoen van allerlei artsen ook nog financieel en fysiek achteruitgegaan.

Ze hoorde van Jezus en maakte toen de keuze om naar Hem toe te gaan. Het maken van deze keuze was een hele overgave. Door haar onreinheid mocht ze niet bij andere mensen in de buurt zijn en zeker niet aanraken. Maar ze moest en zou naar Jezus toe gaan! Maar Jezus was op dat moment omringt door heel erg veel mensen. Zij kon dus niet bij Hem in de buurt komen, want daar had ze helemaal niet de kracht of de energie voor en buiten dat wat zullen de mensen wel niet denken als ze haar zo zien? Die onreine vrouw bij Jezus! Maar het lukte haar wel en toen ze bij Hem kwam en Hem aanraakte was ze gelijk genezen. Jezus merkte op dat zij een keuze voor Hem had gemaakt en is trots op haar. Hij noemt haar Zijn dochter en zegt dat ze door haar geloof gered is.

Je geloof heeft je gered!

Marcus 5: 34

Wat kunnen we hiervan leren? Dat in iedere uitzichtloze situatie er een manier van redding is. Die redding is te vinden bij Jezus. Het geloof in Jezus brengt redding (Handelingen 16:31). Ook al is de keuze moeilijk en ben je bang wat anderen van je denken. Het is het allemaal waard. Jezus is je redding en wilt je Zijn zoon of dochter noemen. Doe daarom als die bloedvloeiende vrouw en maak de keuze voor Jezus!

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692