Press "Enter" to skip to content

Wat Betekent Pinksteren

Pinksteren. In het kort vieren christenen met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. Makkelijk gezegd vieren we de komst van de Heilige Geest. Waarom is het zo’n speciaal moment, waarom vieren we het tien dagen na Hemelvaart en wie is de Heilige Geest? Nou voor die laatste vraag kan ik echt uren doorpraten. Want de Heilige Geest is misschien wel de meest onbegrepen van de drie-eenheid. God kent iedereen wel en de meeste mensen weten ook wel van Jezus die is geboren met Kerst, gestorven met Goede Vrijdag en opgestaan uit de dood met Pasen.

Ik had het net over de uitstorting van de Heilige Geest. Het voelt een beetje alsof de Heilige Geest in een bak met water zat en over iemand heen gegooid werd, soort van als de Ice Bucket Challenge van een aantal jaar geleden. Zo is het niet helemaal, maar ik snap wel de vergelijking. Het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort waren de mensen helemaal vol van God en overweldigd door wat er gebeurde.

Maar voordat ik ga uitleggen wat er gebeurde met Pinksteren ga ik eerst vertellen wat er gebeurde tussen Hemelvaart en Pinksteren. We vieren Pinksteren tien dagen na Hemelvaart. De gebeurtenissen schelen historisch gezien ook tien dagen. Hemelvaart eindigde met dat de discipelen verbijsterd op de berg stonden omhoog te kijken naar waar Jezus naar toe ging. Het laatste wat Jezus tegen de discipelen had gezegd was dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ervaren. Wat de discipelen deden was bidden, bidden en nog eens bidden. Met verlangen uitkijkend naar de komst van de Heilige Geest. Niet dat ze perse wisten waar ze naar uitkeken.

En dan na tien dagen van vrijwel onophoudelijk bidden, komt daar dan de heilige Geest. Het grappige is dat er nog steeds kerken zijn, ook in Nederland, die in de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren onophoudelijk bidden voor de komst van Heilige Geest. Maar wie is nou die Heilige Geest. Nou God is een drie-eenheid. Je hebt God de Vader, God de Zoon dat is Jezus en God de Heilige Geest. Ze zijn drie verschillende entiteiten, maar ook samen één. Daarom worden ze een drie-eenheid genoemd.

De Heilige Geest heeft verschillende namen. Hij wordt ook wel de Geest van God, Geest van Genade, Geest des Levens, maar ook de Helper en Trooster genoemd. Doordat de Heilige Geest zoveel verschillende namen heeft laat hij ook zien dat hij in heel veel hoedanigheden zichtbaar kan zijn in ons leven. Tijdens moment van verdriet is Hij een Trooster, tijdens momenten van zwakte is Hij onze Helper, maar omdat Hij ook geest van Liefde is geeft de Heilige Geest ons ook liefde. Eigenlijk kan je de functie van de Heilige Geest zo samenvatten ‘de Heilige Geest is het stukje God dat in mensen zelf werkt’. De Heilige Geest geeft liefde en kracht op momenten dat je het nodig hebt.

De kracht die Heilige Geest geeft is overweldigend en onbegrijpelijk. Ik heb ook momenten in mijn leven gehad dat ik zo’n onaangekondigde en onvoorstelbare kracht in me voelde. Of dat ik in eens dingen wist of ideeën kreeg die me verder hielpen. Ik schrijf zulke gebeurtenissen toe aan de Heilige Geest, die ook wel de Geest van Wijsheid wordt genoemd. De Heilige Geest is ook persoonlijk en werkt voor iedereen op een andere manier.

Ik weet nog een van de eerste keren dat ik de Heilige Geest heb ervaren in mijn leven. Ik was bij een kerkdienst geweest waarin de Heilige Geest werd toegezongen en er gevraagd werd om de plek waar we waren te vervullen met de Heilige Geest. Het was warm en het voelde alsof er een windvlaag door me heen ging. Het was adembenemend en het was tijdens een periode in mijn leven dat ik niet hardop durfde te bidden. Dat ik zei dat ik dat ook never nooit zou doen en even later stond ik daar voor iemand naar wie ik op dat moment op keek te bidden met mijn handen op zijn schouders.

Het is een heel gek gevoel, maar het is echt heel erg speciaal als je de Heilige Geest ervaart. Het was ook tijdens een moment in mijn leven dat ik niet wist wat ik met mijn leven aan moest. Na weer een mislukte studie en ik had niet eens een bijbaan. Ik was eenzaam, werkloos, studieloos en wist niet wat ik met mijn leven aan moest. Maar door die gebeurtenissen ben ik in plaats van op vrijdag en zaterdagavond stappen me gaan verdiepen in mijn relatie met God. Allemaal door de kracht van de Heilige Geest. Ik ging de bijbel lezen en andere christelijke boeken. Na maanden van bezinning heb ik uiteindelijk gekozen om theologie te studeren en ik ben daar God elke dag dankbaar voor.

Zoals ik zei is de kracht van de Heilige Geest echt overweldigend. Zo was het ook op het moment met Pinksteren. Volgens de bijbel waren ze allen bijeen, de bijbel heeft het over een groep van ongeveer 120 mensen in een bovenkamer. Plotseling klonk er een geluid van een hevige windvlaag of van een geweldige windvlaag. Het huis waar ze waren schudde heen en weer en die hevige wind vulde heel het huis. Jezus vergeleek de Heilige Geest ook wel met wind. En zo voelde het voor mij ook toen ik de Heilige Geest ervoer tijdens die samenkomst. En toen waren er in heel het huis vlammen als vuurtongen. Ik ervoer een warmte in me toen ik de Heilige Geest ervoer. In het oude testament wordt vuur vaak aangeduid als Gods aanwezigheid, zoals met Mozes en de bramenstruik. Het wordt aangeduid als Gods heiligheid en reinheid, die al het onreinheid verteerd.

Op het moment dat Pinksteren gebeurde vierden de Joden feest. Alle joden uit heel de wereld ging naar Jeruzalem. Het huis waar ze waren stond blak bij de tempel. Dus de straten stonden vol met Joden over heel de wereld. En na de wind en het vuur spraken alle aanwezigen in verschillende talen. Ze loofden en prijsden God en iedereen kon het horen. Wat ook wel logisch is als er zoveel rumoer in en om dat huis is.

Daarna gingen ze naar buiten. Petrus voorop en hij sprak zoals hij nog nooit gesproken heeft. Allen die het zagen waren hevig onder de indruk van de aanwezigheid Heilige Geest die door Petrus heen werkte en vroegen wat ze moesten doen.

Petrus antwoordde ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’ En uiteindelijk lieten 3.000 mensen zich dopen en kwamen tot geloof in Jezus.

Zo zie je maar, waar de Heilige Geest wordt aangeroepen en aanwezig is gebeuren wonderen. We vieren met Pinksteren dus de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest was er overigens altijd al, maar nog niet voor iedereen toegankelijk. Hiervoor was de Heilige Geest voor een enkeling beschikbaar. Voor koningen, profeten en Jezus bezat de Heilige Geest. Nu is de Heilige Geest beschikbaar voor iedereen die Hem aanroept en die gelooft in Jezus. Ik wil je dan ook uitdagen om in je gebed te vragen om vervulling van de Heilige Geest, want geloof me dan zullen er ook wonderen in jouw leven gebeuren. Dit is in het kort wie de Heilige Geest is en wat zijn impact is. Ik kan uren over de Heilige Geest vertellen zoals ik ook al in een vorige podcast heb verteld. Ik zal er vast nog wel eens een podcast over maken. Nu wil ik je aanmoedigen om onderzoek te doen naar de Heilige Geest en Hem te zoeken in bijvoorbeeld de stilte en afzondering in je kamer of als de kerken weer open gaan bij een kerkdienst. Wil je er meer over weten? Stuur me dan vooral een berichtje via bijvoorbeeld mijn Instagram @timwildeman92.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692