Press "Enter" to skip to content

Een Mens Naar Gods Hart

Tweemaal wordt er gesproken over een man naar Gods hart. In 1 Samuel 13: 14 zegt de profeest Samuel tegen Saul dat God een man naar Zijn hart zal zoeken om koning te worden van Israël. Uiteindelijk komt God uit bij David. In het nieuwe testament duizenden jaren later schrijft Lucas dat Paulus een citaat van God doet in Handelingen 13:22 “Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.” (Handelingen 13:22)

Maar wat is Gods hart?

Het hart van God

Het hart van God. Ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen dat God een groot hart heeft. Waarin ruimte is voor iedereen. Gods liefdevolle hart is zo groot dat het niet te beseffen is. Het lijkt mij dan ook echt een hele eer als er in de bijbel tweemaal geschreven wordt dat jouw hart op die van God lijkt. Omdat Gods hart zo groot is, kan ik maar een klein deel ervan uitlichten.

God in het Joods- Christelijke geloof is er een die heel erg ja. Hoe zeg ik dat? God doet eigenlijk alles wat je niet zou verwachten. Hij doet heel veel dingen omgekeerd. In tegenstelling tot mensen kijkt God niet naar geld, macht of status. God kijkt naar je innerlijk. Ik weet niet of jij dat ook vaak hebt, maar als ik door mijn story op Instagram aan het bladeren ben of een video op YouTube aan het bekijken ben dan kom ik regelmatig advertenties tegen die mij helpen met het vergroten van mijn vermogen, status en macht. God is het tegenovergestelde ervan.

Al in een van de eerste Bijbelboeken vertelt God waarom Hij Israël heeft uitgekozen. In Deuteronomium 7:7-8 staat dat God Israël heeft uitgekozen niet omdat het zo groot was, maar juist omdat het zo klein was. Het komt ook niet doordat het zo’n goed volk was dat zich altijd aan Gods wetten hield. Want als dat zo is dan kunnen we de artikelen over Israël van hedendaags er nog maar eens bij pakken. God koos Israël uit als belofte en liefde voor hun voorvaders en dus niet door eigen verdiensten.

De voorvaders waren Abraham, Isaak en Jacob. Dit waren ook geen koningen, maar simpele mensen. Maar juist door de vriendschap die God met Abraham sloot en de beloften die God met hun alle drie maakte koos God Israël uit. Een opstandig, zondig, wispelturig en ondankbaar volk. Maar juist door dat volk heen kon God grote dingen doen.

God kijkt dus niet naar de macht, geld, status of de daden van mensen. God kijkt naar je binnenste. In 1 Petrus 3:3-4 staat dat God niet kijkt naar uiterlijke schoonheden, of naar gouden sieraden of hoe mooi je kleding is. God ziet namelijk jouw hart als het meest kostbare sieraad dat je hebt.

Wie is David?

David is een mens. Het jongste kind uit de gezin met veel oudere broers. Die groot en sterk waren. Toen de profeet Samuel op zoek moest gaan naar een nieuwe koning werd hij door God geleid naar dit gezin. Samuel zag de oudste jongens van het gezin en was gelijk onder de indruk van hun grootsheid en hun uitstraling. Maar als God laat blijken dat al deze grote, sterke broers het niet zouden worden en Samuel aan hun vader vraagt of hij nog een zoon heeft bedenkt hij, shit ik heb nog een zoon. Die is nu de schapen aan het hoeden. Wat niet echt een klusje was waar je veel aanzien voor kreeg. Wel onterecht wat David zegt beren en leeuwen verslagen te hebben om zijn schapen te beschermen. Dat is overigens ook een referentie naar wanneer Jezus zichzelf de Goede Herder noemt en Zijn schapen, wij dus, wilt beschermen.

David was jong, had niet de uitstraling van een grote sterke leider. Maar was wel een man naar God hart. Dat betekent overigens niet dat David zonder zonde was. Dat was alleen Jezus. David heeft ook meerdere keren hele domme dingen gedaan. Het verschil alleen tussen David en andere koningen die grote fouten hebben gemaakt is dat David beseft dat hij niet alleen tegen mensen gezondigd heeft, maar ook de relatie met God beschadigd heeft. Hij is daarom meerdere keren op zijn knieën wezen bidden voor genade en Gods nabijheid.

Wat David ook anders deed als je hem vergelijkt met zijn voorganger Saul is dat David alles samen met God wilde doen. Saul dacht alles zelf te kunnen en dacht ‘Ik ben toch de grote sterke, onafhankelijke koning’. Maar eigenlijk was het een klein kind die bij iedere handreiking van zijn moeder reageerde met ‘zelluf doen’. Waardoor hij van God afgleed en keuzes maakte waardoor hij zorgde voor meer afstand tussen hem en God.

Maar David niet. Bijna iedere keuze die hij maakte, deed David nadat hij God om hulp had gevraagd. Alleen een keer deed hij het niet. Toen David voor het eerst de Ark van het Verbond wilde ophalen ging het heel erg mis. De Ark van het Verbond is een grote draagbare kist met daarin de twee stenen die Mozes van God kreeg en waar de tien geboden op staan. Een heel heilig ding. Maar David zocht God op, smeekte om vergeving, zocht toenadering en God vergaf David. David probeerde het nog een keer, maar dit keer pas nadat hij God om hulp had gevraagd.  Daarna deed David het ook bij bijvoorbeeld iedere vijandige aanval.

David doet ook niet alles echt zelf. Want toen David gezalfd werd in 1 Samuel 16:13 staat er dat hij vervuld werd van de heilige Geest. De heilige Geest is het derde deel van de drieeenheid God de Vader, Jezus als Zoon van God en de heilige Geest. Allemaal een andere functie, maar wel gelijkwaardig. De Heilige Geest is een helper, iemand die je door je geest heen je en in je innerlijk je dichterbij God brengt.

Je mag het ook als een geruststelling zien. Zelfs koning David kon niets uit zichzelf. Hij had daarvoor God nodig. Ik besef mij dan ook weer door dit soort ontdekkingen dat ik het ook niet zelf kan. Om goed te leven en een verantwoordelijk en betrouwbaar mens te zijn heb ik God nodig. Ik mag daarin weten dat ik tot God de Vader kan bidden, Jezus voorbeeld kan volgen door te lezen in de bijbel en de heilige Geest bij in mijn binnenste dichter bij God brengt.

Wat voor mensen kiest God uit?

De bijbel staat vol met verhalen waarin God iemand uitkiest voor een bepaald doel dat God voor ogen had. Maar al deze mensen zijn niet per se perfect ofzo. Sterker nog, ze komen niet eens in de buurt. Alle “helden” waar ik op de basisschool de verhalen over hoorde hadden iets in zich waardoor ze niet zouden worden uitgekozen vanwege hun vermogen, macht, status of wat dan ook.

Ik ga een paar Bijbelse personages opnoemen en hun “gebreken” opnoemen. Om te laten zien dat God kijkt naar het hart en om je te bemoedigen dat ondanks jouw gebreken of misschien juist vanwege jouw gebreken God jouw uitkiest voor Zijn doel! God kan namelijk van losers winnaars maken!

Mozes stotterde, maar moest spreken tegen de farao van Egypte. Ruth was een vluchteling en weduwe, Jeremia was depressief, Elia wilde niet meer leven, Petrus ontkende Jezus, de vrienden van Jezus vluchtten weg en er waren meerdere vrouwen in de bijbel die niet zwanger konden worden en door een wonder zwanger werden en kinderen kregen die een belangrijke roeping hadden. 

Wat kan ik hiervan leren?

Het begint bij de liefde van God aan jou. God kiest jouw namelijk uit. Niet omdat je zo goed bent in iets, maar omdat God van jou houdt, God jou waardevol vindt en God een plan heeft met jouw leven.

Dan pas komt jouw toewijding. God strekt zijn armen naar je uit en het enige wat jij hoeft te doen is die uitnodiging aan te nemen.  

David was een man naar Gods hart omdat hij deed wat God van hem wilde. Ook benaderde David God altijd en in plaats van dat David alles zelf deed, deed David als in overleg met God. Zelfs Jezus heeft gezegd dat Hij niets kan doen zonder dat Hij het God de Vader heeft zien doen. Waarmee Jezus laat zien dat Hij aan God de Vader gelijk staat en dat God de Vader en Jezus allebei een andere functie hebben.

God zegt ook tegen ons dat we God kunnen vinden in Jeremia 29:13. Daarin zegt God dat ‘jullie mij zullen zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken’. We kunnen God dus vinden. Wat ik geloof is het volgende. Als we de bijbel lezen en de teksten die er staan in ons hart in ons opnemen dan kunnen we elke dag steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat je dan naar de mensen en de wereld om je heen kijkt door de liefdevolle ogen en met het liefdevolle hart van Jezus.

Weet dat hoe waardeloos je jezelf vindt je waardevol bent in Gods ogen. Je hebt een plek in Gods hart en God wil jou inzetten in Zijn Koninkrijk. Kan jij die uitnodiging aannemen?

Volg me op Social Media

One Comment

  1. marcel bakker marcel bakker

    prachtig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692