Press "Enter" to skip to content

Wees Niet Bang

Je hoeft niet bang te zijn om Jezus te volgen. Jezus vertelt hier aan zijn discipelen in deze tien regels  heel erg veel. Hij vertelt zijn leerlingen dat ze niet bang hoeven te zijn, hij probeert hen te bemoedigen. Allereerst waarom doet Jezus dat nu? Nou kijk Jezus was een Rabbi en een Rabbi betekent dat je een Joodse leraar bent. Het betekent letterlijk ‘leraar’, ‘meester’, of `mijn heer’. Jezus had twaalf leerlingen en na een tijdje Jezus gevolgd te hebben stuurt Jezus zijn twaalf leerlingen in duo’s uiteen. Hij gaf hun een opdracht om precies te doen zoals ze hebben gezien bij Jezus. Ze moeten letterlijk Zijn voorbeeld volgen. Jezus zegt dan ook in Mattheus 10:7-8 ‘Verkondig ‘Het Koninkrijk van de hemel is nabij’. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein. Drijf demonen uit’. Best wel een heftige opdracht krijgen ze mee. Als je dit voor het eerst hoort dan kan ik me best voorstellen dat je ervan schrikt en afvraagt wat je met zo’n tekst moet.

Ik denk dat de leerlingen van Jezus ook schrokken en dachten hoe moeten wij dat in vredesnaam doen. Kijk over Jezus vertellen dat lukt nog wel. Maar doden opwekken enzo… Wauw!

Jezus houdt een hele lange preek. Dan op een gegeven moment zegt Jezus het volgende:

24. ‘Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer.

25. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken?

26. Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden.

27. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.

28. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

29. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.

30. Bij jullie zijn zelfs al je haren op je hoofd geteld.

31. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen.

32. Wie mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.

33. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Ik snap dat je even moet bijkomen van deze tekst. Het is namelijk nogal wat. Het valt mij op dat Jezus drie keer zegt dat je niet bang hoeft te zijn. Je hoeft niet bang te zijn als je Jezus wil volgen. Jezus begint met het zeggen dat ‘een leerling genoegen moet nemen te worden als zijn leermeester’. In een andere vertaling staat dat Jezus zegt dat ‘het genoeg moet zijn om te worden zoals je meester’. Het is zo ontzettend belangrijk om op Jezus te lijken en het is onmogelijk om beter te worden dan Jezus. Dat is niet mogelijk, daarom dat Jezus ook zegt dat het goed is om te streven naar te worden zoals Hij en Zijn voorbeeld te volgen.

Jezus zegt niet dat dat makkelijk is. Jezus werd namelijk door tegenstanders Beëlzebul genoemd. Dat is de naam van satan, de duivel en het betekent ‘meester van het huis’. Maar Jezus is niet meester van het huis, Jezus is Meester over alles. Maar als ze Jezus al duivel noemen, hoe zullen ze dan zijn volgelingen noemen? Jezus bereid hiermee zijn leerlingen voor dat als je Jezus volgt je regelmatig vals beschuldigd wordt. De duivel is namelijk een misleider. En probeert tegenstanders te gebruiken om jou te misleiden en jou vals te beschuldigen. Dat is niet makkelijk, geloof me. Hoe vaak ik al voor het meest verschrikkelijke ben uitgemaakt als christen wil je niet weten. Helemaal als je weet dat het achter je rug ook gebeurd, wanneer je je niet kunt verdedigen. Het is ook niet makkelijk om bijvoorbeeld dominee te zijn in een kerk of er een andere functie te bekleden. Je doet het met de beste bedoelingen, maar op verjaardagen gaan de gesprekken vaak over hun kinderen, hun werk en de kerk.

Maar Jezus zegt hier voor het eerst ‘wees niet bang’. Want alles wat verborgen is zal worden onthult en niets wat geheim is zal niet bekend worden. Oftewel God ziet het wel en God zal voor je klaar staan om het voor je op te nemen.

Jezus zegt hierna nog een keer ‘wees niet bang’. Want het zal ook kunnen voorkomen dat je fysiek bejegend wordt als je Jezus volgt. Op de middelbare school heb ik regelmatig klappen gehad van mensen die niet christen waren vanwege mijn geloof en gingen ze wanneer de docent niet keek stiekem in mijn oor vloeken. Maar Jezus zegt wees niet bang voor hen die je pijn kunnen doen. Wees eerder bang voor diegene die je van je geloof af probeert te helpen. Ook hiermee bedoelt Jezus de duivel. Wees niet bang!

Jezus vertelt ook waarom je niet bang hoeft te zijn. Jezus geeft een voorbeeld van mussen. Er zijn zoveel mussen en een mus is niet heel veel waard. Op het moment dat ik dit schrijf vliegen er meerdere door mijn tuin heen en terwijl ik dit opneem zal je vast de musjes horen fluiten. Jezus zegt dan ‘Er zal niet één mus dood neervallen als jullie Vader het niet wil.’ Over deze tekst moet ik iets heel erg belangrijks zeggen. Deze tekst wordt namelijk veelvuldig verkeerd geïnterpreteerd! Het lijkt nu net dat God bepaald wanneer er een mus dood neer valt en dat God de God is die gaat over dood en ziekte . Deze vertaling is vertaald vanuit het Grieks en het Griekse woord voor ‘willen’ staat niet in deze context. Er staat namelijk dat als er mus dood neervalt dat God daar ook bij is. Een andere vertaling heeft het over dat er geen mus op aarde zou neervallen buiten uw Vader om. Wat betekent dit? Dat in alle dood, pijn en alles God daarbij is. Hij kijkt niet weg, maar God is bij je! God is niet machteloos, God is altijd bij je om je kracht te geven. Want hoe je het wend of keert. Dood en ziekte horen bij het leven, maar God is daar niet de schuldige aan.

Daarom dat Jezus voor een derde keer zegt ‘wees niet bang’. Want wij zijn veel meer waard dan een zwerm mussen.

Dan zegt Jezus nog een laatste ding en die is heel erg belangrijk. Iedereen die Jezus zal erkennen bij de mensen zal Jezus ook erkennen bij God, maar iedereen die Jezus verloochent zal ook door Jezus verloochent worden bij Zijn Vader in de Hemel.

Ik weet niet echt precies wat ik met zo’n uitspraak moet. Want geldt deze uitspraak voor mij? Verloochen ik vaak Jezus? Komt het door de zonden die ik doe? Want ik doe mijn best om elke dag op Jezus te lijken en doe mijn best om mijn opdracht als christen uit te voeren. Ook al weet ik dat ik daarin vaak niet slaag.

Maar het feit dat Jezus drie keer zegt wees niet bang geeft mij hoop en daar put ik kracht uit. Het liefst zou ik elke dag over Jezus vertellen en van het goede nieuws dat Hij gebracht heeft. Hoe kijk jij daar naar? Weet dat het niet makkelijk is, maar wel een bevrijding om over Jezus te kunnen spreken. Jezus zegt ook zelf dat het niet makkelijk is, maar gelukkig hoeven we niet bang te zijn.

Hoe kijk jij naar zo’n tekst? Geeft het je hoop dat je weet dat in de pijn en het lijden dat ons te wachten staat God bij je is. Maakt dat je sterk of geeft het je vreugde. Of vind je het lastig en kan je er weinig mee. Wil je jouw geloof van de daken schreeuwen? Of ben je bang wat anderen van je zeggen? Wat heb jij nodig in jouw geloof? Bidt er vooral voor en laat het me weten. Ik wil je graag bemoedigen met wat je nodig hebt in jouw geloof. Dan kan ik er bijvoorbeeld een volgende podcast over maken. Want je bent niet de enige met vragen en twijfels. Weet dat je een waardevol mens bent en geliefd door God. En dat God altijd bij je is. Door Jezus offer aan het kruis is de verbinding tussen ons en God herstelt en mogen we weten dat God altijd bij ons is. Leef daar ook naar. Met al je angsten, pijn, twijfel en verdriet, mag je weten dat God naast je staat.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692