Press "Enter" to skip to content

God’s Plan Met Jouw Leven Is Groter

Toen ik 12 jaar oud was wist ik precies hoe de komende tien jaar eruit zouden zien. Ik had per slot van rekening een plan gemaakt. Op mijn 22e dan zou ik in ieder geval een HBO diploma hebben. Ik zou een goede baan hebben en met een beetje geluk was ik getrouwd en met nog meer geluk was er al een kleine op komst. Nou merkte ik twee jaar later al dat ik dat niet zou halen. Het eerste gedeelte althans niet. Want ik kreeg een negatief studie advies voor de HAVO en moest een hele route afleggen om alsnog de HAVO te kunnen doen. Om de twee jaar moest ik mijn plannen wijzigen, want er kwam altijd wel iets tussen. Nu ben ik 27 jaar en ben bij lange na niet bij de doelen die ik op 12 jarige leeftijd voor mezelf bedacht had.

Maar wat ik ook merkte, iedere keer als ik mijn plannen bijstelde, is dat Gods plan met mijn leven groter was dan ik zelf voor ogen hield. Daarom staat er boven de tekst van deze podcast ‘Gods plan met jou leven is groter!’ Deze podcast is vooral ook een  bemoediging naar mezelf toe. Want ik heb meerdere keren gefaald, ben vaak genoeg terechtgewezen en zou mezelf zomaar een loser kunnen noemen. En ik kan me goed voorstellen dat jij jezelf ook weleens zo noemt. Maar laten we de afspraak maken dat we daar beide per direct mee stoppen.

Ik ben van nature heel enthousiast en kan mezelf soms voorbij lopen. Dat ik sneller doe of spreek dan ik denk. Dat heeft me meerdere keren flink in de problemen gebracht. Dan zei ik iets wat verkeerd was, of deed ik iets waarmee ik een ander pijn deed of dan maakte ik beloftes die ik niet kon waarmaken. Er gaan veel dingen in mijn leven mis, terwijl ik het met de beste intenties doe.

In de bijbel is een persoon die ook zo is. Dat is Petrus. Petrus was een van de 12 discipelen. Hij was maar een simpele visser en waarschijnlijk ging hij ervan uit dat hij visser zou blijven tot zijn pensioen. God dacht daar anders over en Jezus riep hem op om Hem te volgen. Om Jezus achterna te gaan en zijn discipel te worden. Gods plan met Petrus was dus groter dan hij dacht.

Petrus is iemand die impulsief is en enthousiast. Iemand die zijn mond voorbijpraat of handelt zonder erbij na te denken. Ik ga hier een aantal voorbeelden van geven. Dit doe ik om aan jou te laten zien dat hoe verkeerd dingen in jouw leven ook gaan, terwijl je intenties ook zo goed zijn. Gods plan met jouw leven is groter!

Petrus wordt door Jezus Zijn rots genoemd. Dit gebeurt in Mattheus 16: 18-19. Daarin zegt Jezus tegen Petrus het volgende’

18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Hoe geweldig is het als iemand dat tegen je zegt en hoe geweldig is het als je Rabbi, de zoon van God, Jezus Christus dat tegen je zegt. Ik zou rood worden als een tomaat van het blozen. Me hoog verheven voelen. Misschien wel beter dan ik ben.

Hierna zegt de bijbel het volgende, een aantal verzen verder.

‘Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen, dus ook Petrus, duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de hemel zou worden opgewekt.’

Petrus, de enthousiaste en impulsieve vriend van Jezus protesteert direct. Zonder na te denken zegt hij ‘God verhoede het, Heer! Dat zal zeker niet gebeuren!’ Waarna Jezus Petrus liefdevol terechtwijst.

Want het ook al zijn je ideeën nog zo goed bedoeld. Gods plan met jouw leven is groter. Jezus zou namelijk moeten sterven, Petrus. Want als Jezus niet zou sterven aan het kruis en zou opstaan uit de dood. Dan zouden we nu niet zo in de nabijheid van God de Vader, onze Schepper, kunnen leven.

Een tijd later, tijdens het laatste avondmaal komt de hoogmoedige, enthousiaste en impulsieve kant van Petrus weer naar boven. Jezus vertelt dat de discipelen dat ze bang zullen zijn, wanneer Jezus wordt gearresteerd. Dit zei Jezus, omdat het al eeuwen daarvoor was voorspeld. Waarop Petrus reageert met de woorden ‘Misschien zal iedereen U in de steek laten, maar ik niet!’. Hoe zou Petrus gekeken hebben? Deze scene werd de afgelopen tien jaar bij The Passion gespeeld. Ik zie Petrus voor me dat hij zijn mond heeft voorbijgepraat. Maar dat hij ook dacht van. Ja jongens, op mij zal Jezus Zijn kerk bouwen. Ik ben misschien wel de beste van jullie allemaal. Waarop Jezus zegt dat Petrus Jezus drie keer zal verraden. Bij The Passion zien we dan altijd een verdrietige Petrus. Iemand die zijn beste vriend heeft verraden. Maar zoals ik al zei. Gods plan met jouw leven is groter. Gods plan met Petrus en de andere tien discipelen was groter. Ik zeg nu tien, want Judas zou Jezus natuurlijk verraden.

Want nu waren ze nog niet klaar om letterlijk in de voetstappen van Jezus te lopen. Jezus was een Rabbi die autoriteit van God gekregen heeft om mensen te genezen, Gods woorden te delen en het geloof echt in praktijk te brengen. Jezus had de discpelen onder zijn hoede om hun voor te bereiden om te worden zoals Jezus. Maar voor de dood van Jezus waren ze er nog niet klaar voor om te zijn zoals Jezus. Toen Jezus uiteindelijk op stond uit de dood, en in de tijd tot Hij naar de hemel ging met Hemelvaart werden de discipelen echt voorbereid om te worden zoals Jezus. En toen de Heilige Geest kwam met Pinksteren. Toen waren ze er echt klaar voor.

Het laatste voorbeeld dat ik wil geven is toen Jezus gearresteerd werd. Petrus wilde zich verzetten. Hij greep een zwaard en sloeg iemand zijn oor af. Wat wel laat zien dat Petrus totaal niet met een zwaard kon omgaan. Maar ja, wellicht ooit later daarover meer. Waar het nu om gaat is dat Petrus met dat zwaard aan het zwaaien is zonder erbij na te denken. Impulsief en met als doel om Jezus te beschermen, maar Jezus moest gearresteerd worden en gekruisigd worden. Zoals ik net heb verteld. En wat Petrus nu doet is iemand pijn doen zonder na te denken over de gevolgen. Jezus spreekt Petrus aan op zijn gedrag en Petrus geeft zich over.

Ik snap het als je je voelt zoals Petrus. Enthousiast om goed te leven en je in te zetten voor Gods Koninkrijk. Het kan zijn dat je meerdere keren bent blijven zitten, vaak bent ontslagen of dat je voor je gevoel heel vaak faalt. Daarom zeg ik je dit nogmaals. Gods plan met jouw leven is groter. Zonder dat je het weet heeft God al een plan bedacht voor jouw leven. Door geduld en de stilte op te zoeken en in gebed te gaan. Kan en mag je aan God vragen of Hij Zijn plan met jouw leven zichtbaar wil maken. Het kan lang duren voordat je antwoord krijgt. Daarom is het belangrijk om geduld te hebben. Gods plan met jouw leven is groter. Je bent namelijk Gods geliefde kind. God houdt van jou en zal Zijn plan met jouw leven aan je laten zien. Ooit. Dus stop met twijfelen, ook al vind je jezelf vaak een loser. Gods plan met jouw leven is groter.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692