Press "Enter" to skip to content

Omgaan met teleurstellingen

De komende acht maanden heb ik geen college. Ook heb ik nog niet mijn droombaan gevonden als jongerenwerker in een kerk. Daarom heb ik een aantal boeken gekocht om in mezelf te investeren. Op dit moment lees ik het boek van Stephen Covey, genaamd ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Het is niet een christelijk boek, maar hij geeft wel veel Bijbelse voorbeelden. Zo ook bij de eerste eigenschap. De eerste eigenschap is ‘Wees proactief’ en hij gebruikt het verhaal van Jozef uit het oude testament. Niet de Aardse vader van Jezus.

Proactief zijn heeft te maken met het omgaan met teleurstellingen. Nou heeft Jozef erg veel teleurstellingen meegemaakt en in deze podcast wil ik laten zien hoe hij omging met zijn teleurstellingen en wat het hem allemaal gebracht heeft.

Het verhaal van Jozef begint bij het gezin waarin hij opgroeit. Hij is de zoon van Jakob. Jakob is een van de stamvaders van het Joodse, Christelijke en Islamitische geloof. Jakob is de zoon Isaak die weer de zoon is van Abraham. Wellicht wat namen die je bekend voor kunnen komen. Jozef heeft elf broers en een zus. Zijn vader Jakob had kinderen bij vier vrouwen waar Jozef de oudste zoon was van zijn lievelingsvrouw. Jakob was al erg oud toen hij Jozef kreeg, dus Jozef was ook zijn lievelingszoon. Jozef kreeg een prachtige jas van zijn vader en de taak om de schapen te hoeden en mee te helpen in het huishouden. Dit terwijl zijn broers al het zware werk moesten doen. Alles wat zijn broers deden vertelde Jozef als kind door aan zijn vader. Dit maakte hem niet zo geliefd bij zijn broers.

Op een keer had Jozef een droom. oen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. ‘Moeten jullie eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. ‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor’. Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij droom die hij aan zijn broers vertelde.’Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dit voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

Genesis 37:5-11

Nou na die eerste droom  begonnen zijn broers Jozef te haten, na die tweede droom konden ze hem wel vermoorden. Zo boos waren ze. Uiteindelijk gooiden ze hem in een put bij een verlaten streek. Zodat ze geen last meer van hem hadden. Maar ze kregen een schuldgevoel en haalden hem eruit. Ze wilden nog steeds van hem af. Dus verkochten ze hem als slaaf aan naburig volk.

Kijk als je een slaaf bent in die tijd, dan is het niet zo dat je wordt behandeld zoals we nu werknemer zouden behandelen. Er was toen der tijd een hele andere norm zeg maar. Niet de meest prettige situatie voor Jozef. Hij heeft op zich wel een chille baas. Zijn naam is Potifar. Hij was een hoveling van de farao. Oftewel een best belangrijke man.

In de bijbel staat dat ‘God Jozef ter zijde stond, zodat het goed met hem ging’. God wilde dus Jozef helpen met de situatie waarin hij zat. Want God had een plan met het leven van Jozef. Jozef kon ervoor kiezen om bij de pakken neer te gaan zitten, maar koos ervoor om zijn handen uit zijn mouwen te steken en ervoor te zorgen dat hij een goede dienaar was voor zijn meester. Dit zag Potifar ook.

‘Hij maakte Jozef tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat Potifar, Jozef belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de HEER het huis van Potifar omwille van Jozef.’

Maar toen probeerde de vrouw van Potifar Jozef te verleiden. Jozef weigerde en rende weg, maar zijn kleed liet hij per ongeluk achter. Daarmee beschuldigde de vrouw van Potifar Jozef ten onrechte.

Ja Jozef was de sigaar. Hij had alles wat hij wilde, maar toch werd hij erbij gelapt. Tegen wil en dank. Jozef was een knappe man, maar de vrouw van Potifar wilde hem verleiden en toen dat mis ging zorgde ze ervoor dat Jozef in de gevangenis terecht kwam. Daar verbleef hij 12 jaar.

Jozef wist natuurlijk niet hoe lang hij in de gevangenis terecht kwam. Hij had wel levenslang kunnen krijgen, of vermoord kunnen worden of wat dan ook. Maar Jozef koos ervoor om proactief te reageren. In de bijbel staat er het volgende over.

‘Maar de HEER stond Jozef ter zijde en bewees hem Zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de HEER hem ter zijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen.’

Jozef kreeg op een gegeven moment twee medegevangenen de wijnschenker en de bakker van de farao. Zij hadden beide een droom die hun wakker hield. Jozef had een gave van God gekregen dat hij dromen kon uitleggen. Hij legde uit aan de wijnschenker dat de farao hem weer in dienst ging nemen en dat de bakker minder geluk had. Hij overleefde het niet en legde dat aan hem uit en vertelde hem wat er met hem ging gebeuren. Niet heel chill. En het bijzondere was dat precies zoals Jozef had voorspelt het zou gebeuren. De wijnschenker vergat Jozef alleen, totdat vele jaren later de Farao een droom had. De wijnschenker vertelde over Jozef en de farao liet Jozef komen.

De droom van de Farao ging over dat er zeven stevige koeien uit Nijl kwamen die later door zeven ontzettend lelijke en magere koeien werden opgegeten. Het betekende dat Egypte eerst zeven zeer voorspoedige jaren zou krijgen en daarna zeven jaren van hongersnood. De farao had een tweede droom die hetzelfde betekende. Jozef kwam met een uitleg en daarna met een oplossing. En Jozef ging toen van gevangene zonder perspectief of uitzicht op vrijheid, naar onderkoning!

Jozef werd onderkoning. Dat is nog een proactief met je situatie omgaan.

Zo is het leven ook. Het leven bestaat net als die van Jozef uit hele hoge pieken en hele diepe dalen. Je kan geliefd ter wereld worden gebracht en enorm geliefd zijn door je ouders, maar vervelende broers of zussen hebben. Ja kan in een werksituatie komen waar je niet wilde komen of je gevangen voelen op de plek waar je zit. Mensen kunnen je beperken, je misleiden en je bedriegen. Maar het leven heeft ook momenten dat je promotie krijgt of dat je een droom, passie, verlangen of een roeping ervaart en dat het dan weer jaren duurt voordat je eindelijk op de plek komt waar God je wilt hebben. Als er in ieder geval 1 ding is dat we kunnen leren van het verhaal van Jozef is dat hoe hoog je piek is of hoe diep je dal. God is er altijd bij.

Het verhaal is nog niet afgelopen. Want Jozef is dus inmiddels al jaren onderkoning en de hele wereld is in een verschrikkelijke hongersnood. Jozef heeft de leiding over het grootste land op aarde en dan komen zijn broers langs voor eten voor hun familie. Ze herkennen Jozef niet gelijk, maar uiteindelijk zullen ze voor hem buigen en hem eren. Jozef had wraak kunnen nemen en ze kunnen opsluiten, vermoorden of als slaaf laten gebruiken. Maar Jozef verzoende zich met zijn broers en reageerde dus echt proactief. Uiteindelijk kwamen allemaal beloftes die God maakte uit. Want aan de overgrootvader van Jozef en zijn broers beloofde God dat hij nageslacht krijgt zoveel als er sterren aan de hemel zijn. Dat nageslacht werd zeer groot verspreid door Jozef en zijn broers. Zij zijn namelijk de voorouders van het volk Israël. Het twaalfstammenrijk. Ook beloofde God aan Jozef dat zijn broers voor hem zouden buigen en dat gebeurde ook.

Daarom nogmaals twee belangrijke punten. Het leven is mooi en verschrikkelijk en het wisselt elkaar af. Het gaat om hoe je erop reageert. Wees proactief, net als Jozef en probeer iets van je leven te maken.

Dan als laatste waar je ook gaat. In je diepe dalen en je hoge pieken. Weet, dat God daarbij is en dat God met je is. Ten alle tijden.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692