Press "Enter" to skip to content

Het Kan Jou Ook Overkomen!

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is een gelijkenis, verteld door Jezus. Jezus vertelde veel verhalen om mensen nieuwe perspectieven in te laten zien. In dit geval is de aanleiding dat er een hoog geplaatste persoon aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Die man probeert Jezus te testen. Hij is namelijk niet geïnteresseerd in het antwoord. Hij wil laten zien dat hij een goed mens is. Jezus ziet in zijn hart wat de bedoeling is van de vraag en trapt er niet in, zoals Hij nooit doet. Jezus vraagt aan die man wat er in de bijbel staat. Nou heel simpel ‘U zult uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en heel uw verstand, en uw naaste als uzelf’. Nou dat antwoord klopt. Dat is de samenvatting van wat er in de wet en dus in de bijbel staat. Maar die belangrijke man, die een wetsgeleerde was, is nog niet klaar. Hij stelt de vraag wie zijn naaste dan is.

Dan vertelt Jezus het verhaal van barmhartige Samaritaan. In het verhaal weigeren twee hooggeplaatste Joden, namelijk een priester en een Leviet, om hun handen vuil te maken en een slachtoffer van een gewelddadige overval die langs de kant van de weg ligt te creperen te helpen. Maar een Samaritaan die destijds door de Joden geminacht werden was wel behulpzaam.

Waar het om gaat is dat het gaat om wat je doet en niet om wie je bent. Het gaat er niet om dat je de letter van de wet naleeft, maar ook de geest van de wet. Dus heb je naaste lief als jezelf.

We bekijken dit verhaal altijd vanuit het perspectief van de Samaritaan. Tijdens deze podcast wil ik kijken van uit het perspectief van het slachtoffer. Want het slachtoffer is naar alle waarschijnlijkheid een Jood. Hiermee wil Jezus laten zien aan de toehoorders dat het jou ook zomaar kan overkomen.

We leven nu in een bizarre tijd. Corona gaat onverbiddelijk de wereld door. Genadeloos slaat het toe. Het is natuurlijk goed om ondanks alles wat er gebeurd een standvastig geloof te hebben, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om onverstandige risico’s te nemen. Heel veel kerken zijn samengekomen. Zo ook in Staphorst. Dat kan je haast niet ontgaan zijn. Een aantal kerkgangers uit Staphorst zijn met een camera of een microfoon voor hun snufferd geconfronteerd met de onbezonnenheid van het houden van zulke kerkdiensten. De reacties hierop vond ik verbazingwekkend. Ze zeiden dat als je op God vertrouwt en je leven in Zijn handen legt je niet bang hoeft te zijn om ziek te worden. Of althans iets in gelijke strekking. Natuurlijk ben ik niet tegen dat je je houvast in God legt. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar waar ik mijn vraagtekens bij heb is het nemen van zulke risico’s. Want je bent nog steeds verantwoordelijk voor wat je doet en wat er nu gebeurd is dat mensen het risico nemen om besmet te worden en ze stellen hierbij hun God op de proef.

Jezus gaat op een gegeven moment de woestijn in. Veertig dagen lang, zonder eten en drinken. Jezus wordt op de proef gesteld door de duivel. De duivel neemt Jezus mee naar het hoogste punt van de tempel. ‘Hij zei tegen Jezus: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ Aldus Mattheus 4:5-7.

Waar het om gaat dat je God niet op de proef moet stellen. Een dominee vertelde een keer een verhaal in mijn kerk waarin hij zei dat ieder jaar wanneer ze met het gezin naar Frankrijk op vakantie reden ze gingen bidden voor een veilige rit. Dit betekent niet dat je dat met je ogen dicht kunt rijden of dat je je niet meer aan de regels hoeft te houden. Want je bent nog steeds zelf verantwoordelijk. Ook kan je niet zeggen als je met 160 kilometer per uur de berm in rijdt God de schuld geven dat je auto in puin ligt en je je gewond de auto uit komt. Want je kan God toch niet verantwoordelijk stellen voor de risico’s die je zelf genomen hebt?

Ook jij kunt ziek worden. Van corona of iets anders. Het is natuurlijk goed om een overtuiging te hebben dat God je wil beschermen en bij je is. Maar laten we het in perspectief plaatsen. Het leven van een christen is niet per se met meer rozengeur en maneschijn dan voor een niet christen. We hebben beide te maken met pijn, afwijzing, verlies, teleurstelling en nog veel meer. Het is echt niet zo dat als je onvoorwaardelijk je vertrouwen in God legt dat je dan niet huilend in je bed kunt liggen van de pijn die je hebt. Een afwijzing of het stoten van je teen doet even veel pijn voor een christen als een niet christen.

Jezus heeft ook gezegd dat het leven niet perse op ieder gebied makkelijker wordt. In Mattheus 10 zegt Jezus dat als je Hem wil volgen dat je tegenstanders krijgt. Mensen willen niet meer met je omgaan omdat je Christen bent. Je kunt worden vervolgt omdat je Christen bent. Stichting Open Doors deelt ieder jaar een lijst met in welke 50 langen de christenvervolging het hoogst is. Ook landen die heel christelijk lijken is ook heel veel christenvervolging. Jezus zegt dat ook pak je kruis op en volg mij, want Hij zend Zijn schapen tussen de wolven. Mocht je worden voorgeleid om je geloof te verantwoorden, maak je je dan geen zorgen zegt Jezus. Want Ik zal er zijn en zal je de juiste worden in de mond leggen.

Waar het volgens mij om gaat is dat in al die pijn, afwijzing, ziekte, verlies, teleurstelling etc. je mag weten dat God erbij is. God is er om je te omarmen. Hij wil je in alles wat je mee maakt en waar je doorheen gaat je troosten, je perspectief bieden en er voor je zijn. Dus wanneer jij huilend in bed ligt zit Hij aan de rand van je bed met Zijn hand op je schouder om je te troosten. Wanneer jij in quarantaine zit is Hij daarbij. Wanneer je net gedumpt bent is Hij bij jou.

Jezus vraagt in Mattheus 10 aan de aanwezigen wat een mus kost. Bijna niks hè? En nog valt er geen mus dood neer zonder dat God daarbij is. God is niet de God van pijn of dood. Hij is er wel bij om er voor je te zijn. God vergeet je niet. Je kan net als in het verhaal van de barmhartige Samaritaan in de goot liggen, geslagen, geschopt bestolen van je geld, telefoon en misschien wel je kleren. Maar God zal altijd hulp sturen. In de film Persuit of Hapiness geeft het zoontje van Will Smith een voorbeeld van dat God altijd hulp zal sturen en er altijd voor je zal zijn. Een man ligt in het water te verzuipen en er komt een boot langs en die vraagt of hij moet helpen. Nee hoor! God zal me redden. Even later komt er een tweede boot en ook die vraagt of hij hem moet helpen. Nee hoor! God zal me redden. Uiteindelijk sterft hij een vraagt aan God waarom Hij hem niet gered heeft? Hoe bedoel je? Ik heb je meerdere boten gestuurd om je te helpen!

Waar het mij om gaat is heb je vertrouwen in God, want Hij is erbij. Maar neem geen domme risico’s. Fijne maandag en een goede week.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692