Press "Enter" to skip to content

Simson Deel 2: Vertrouwen Op Eigen Kracht

Vorige keer hebben we het gehad over de geboorte van Simson en hoe bijzonder die was. Tijdens het begin van het leven van Simson gaat het hem ook nog echt voor de wind. Hij kreeg de belofte dat hij de het volk Israël zou beginnen te bevrijden van de Filistijnen en door zijn manier van leven zou God altijd heel toegankelijk zijn. Op geestelijk niveau zou hij enorm met God verbonden zijn. De bijbel vertelt dan ook verder dat Simson de zegen van de HEER genoot en voorspoedig opgroeide. Door zijn vertrouwen op God werd hij door de Geest van God aangezet tot daden. Er staat niet wat die daden zijn, maar ik verwacht dat hij hele bijzondere dingen verrichten. Hij was gekozen door God, dus misschien deed hij wel wonderen. Hij was in ieder geval heel sterk, dus was zijn kracht sowieso iets wat imponerend was. Helemaal als je al jaren onderdrukt wordt.

Wat er met Simson gebeurt, gebeurt nu ook heel erg veel. Ik heb het bij heel veel vrienden en leeftijdsgenoten gezien. Ik ben christelijk opgevoed. Ging naar een christelijke basisschool en heb tot mijn 18e geloofsonderwijs gehad. Dan worden we eigenlijk los gelaten in de wereld en vanaf dat moment gaan heel veel mensen die dus christelijk zijn opgevoed zich echt afzetten van de kerk. Ze keren God en de kerk de rug toe. Ze geloven niet meer en gaan een andere levensstijl aannemen. Ze denken dat ze het op eigen kracht kunnen doen en zien niet in dat ze in hun jeugd gezegend zijn geweest door Gods nabijheid. Waarbij ze eerst nog zingend in de klas zaten, lopen ze nu rond zonder het besef dat God hun niet vergeet en nog steeds bij hen is. Toegankelijk. Door een gebed, een woord, en schietgebedje kunnen ze alweer volledig genieten van de zegen van God.

Dit gebeurt ook met Simson. Simson denkt eigenlijk dat hij het allemaal wel op eigen kracht kan doen. Hij gelooft niet meer dat God het was die hem de hele tijd hielp. Hij werd een gewelddadige, lakse, impulsieve, seksverslaafde en egoïstische man. Hij leefde voor zijn eigen eer en deed alleen wat hij zelf wilde en wie hij wilde.

Zijn volwassen leven wordt ingeleid met dat hij rustig liep door een plaats genaamd Timna, waar zijn oog viel op een Filistijns meisje. Waarop hij tegen zijn ouders zei dat ze ervoor moesten zorgen dat zij met hem ging trouwen. In deze paar zinnen zien we al wat er allemaal mis is met het leven van Simson. Allereerst moest hij het volk Israël beginnen te bevrijden van de Filistijnen. In plaats daarvan wilt hij met ze trouwen. Dit laat zien wat de geestelijke gesteldheid is van Simson en daarmee weerspiegeld hij de geestelijke gesteldheid van Israël. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat een relatie aangaan met iemand die niet in God gelooft en niet leeft volgens dezelfde geestelijke maatstaven dat je daarmee een vorm van identiteit en levensovertuiging mist. Een relatie is als een rits. Als er in dit rits een schakel ontbreekt dan gaat de helemaal los en is het niet meer vast. In een relatie is het de bedoeling dat de twee elkaar aan vullen.

Verder is het heel bijzonder dat hij door het plaatsje Timna liep en daar een Filistijns meisje tegenkwam. Timna ligt diep in het Israëlitische gebied en daar hadden dus de Filistijnen zich gevestigd. De Filistijnen waren heer en meester. Ze woonden en leefden daar gewoon. De bezetting was ‘vreedzaam’. Zonder geweld lijkt het wel. Israël heeft zich overgegeven en hebben zich neergelegd bij de bezetting van de Filistijnen. Het was dus ‘oké’ om met de Filistijnen te trouwen. Dit is de eerste rechter bij wie niet gezegd wordt dat de Israëlieten om de hulp van de Heer riepen. Ze smeekten niet om verlost te worden en hoefden niet uit de verdrukking gered te worden. Ze legden zich er bij neer dat de Filistijnen de baas waren. Waarmee ze eigenlijk zeggen. We vinden het goed om uit te sterven.

Er zijn geen conflicten en dat is eigenlijk best schrikken! Jezus heeft gezegd dat hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar conflicten (Matteus 10:34). Jezus was zelf alleen maar in conflict, terwijl Hij de Zoon van God is. Hij ging de strijd aan met oneerlijkheid, met mensen die verwaand waren, mensen die niet leefden volgens de wil van God. Dat is precies wat Israël moet doen. Niet genoegen nemen met het leven zoals het is. Maar de strijd aangaan voor een waardig leven, waar God op een staat, samen met de liefde voor je naaste. Een leven vol liefde, zonder angst. Vol vrijheid en zonder onderdrukking. Hoe vreedzaam het ook lijkt. Als jij niet in conflict bent met je slechte eigenschappen is er iets goed mis. Als jij het oké vindt om bij het uitgaan iemand op z’n bek te slaan, zo veel te drinken dat je niet meer weet wat je doet, grenzen over gaat en handtastelijk wordt en je hebt er vrede mee en denkt dat gerechtvaardigd is wat je doet en zegt? Dan is er iets goed mis. Als jij het normaal vindt om je niet aan regels te houden en jezelf als hoger te zien dan anderen en je ligt er niet wakker van dan is het goed mis.

Daarom moest Israël ook de strijd aangaan. De strijd in dit geval lijkt een fysieke strijd. Maar eigenlijk is het een geestelijke strijd. Om te voorkomen dat het volk van God uitsterft.

Simson werd verliefd om een Filistijns meisje. Maar wat zijn ouders niet wisten was dat God dit veroorzaakte. Er moest iets gebeuren. De strijd moest gestreden worden en God liet hiermee eigenlijk zien hoe trouw Hij aan het volk Israël is. Het volk deed niets en Gods rechter bleef ook in gebreke. Dus er moest echt wat gebeuren. Wat God hier doet is Hij gebruikt een van Simsons zwakheden, zijn lust, om te beginnen het volk Israël te bevrijden van de Filistijnen.

Wat er namelijk gebeurde is dat het volk Israël aan het verliezen was wat hen uniek maakt. Israël verweefde zich steeds meer met de Filistijnen, waardoor ze niet meer leefden zoals Gods volk zou moeten leven. Dit is een mooi voorbeeld van hoe God zonde gebruikt om verlossing te brengen. Het beste voorbeeld is hierbij natuurlijk de dood van Jezus. Hij zorgde ervoor dat Zijn Zoon gekruisigd werd, zodat wij allemaal vrij konden zijn.

Dan wordt Simson aangevallen door een leeuw. Die hij verslind. Later als hij terugkomt ziet hij bijen zich gesetteld hebben in de bek van de leeuw en dat daar allemaal honing in kwam. Wat er gebeurd is dat hij een dood dier aanraakt. Terwijl we vorige week tot de conclusie kwamen dat Simson geen dode mensen of dieren mocht aanraken. Wat hij nu dus toch deed. In plaats van zich te reinigen in de tempel ging hij naar de Filistijnen om te trouwen met een van hen. Simson bereidt zich voor op zijn bruiloft. Waarbij de alcohol rijkelijk vloeide. Terwijl hij geen alcohol mocht drinken. Wat hij was een Nazireeër. Hij gaat een weddenschap aan met de Filistijnen. Hij bedenkt een raadsel en als die 30 Filistijnen het antwoord goed hadden kregen ze allemaal een zet kleren, wat in die tijd echt veel geld kostte, maar als ze het antwoord na het huwelijk nog niet wisten dan kregen ze alle 30 een set kleren van Simson. Omdat het raadsel niet op te lossen was zou Simson rijk worden hierdoor. De Filistijnen bedreigden de vrouw van Simson. Ze moest het antwoord vertellen, anders staken ze haar huis in brand en zouden haar familie vermoorden. Uit angst ging ze naar Simson, die niet helemaal bij zijn verstand was omdat hij verliefd was op dit meisje en hij vertelde het antwoord op het raadsel.

Simson was nu dus 30 sets kleding schuldig. Uit woedde vermoordde Simson 30 willekeurige Filistijnen. Niet om het volk Israël te bevrijden, maar om quitte te staan. Om zijn schuld in te lossen. Het kostte hem geen geld, maar de strijd was begonnen. Op dit soort momenten vraag ik me altijd af. Was dit ook Gods bedoeling? Dertig man die naar mijn mening onschuldig waren en geen deel uitmaakten van dit conflict. Want wat er hierna gebeurt is dat Simson weggaat en zijn vrouw aan een ander gegeven wordt. Zo ontstaat er scheiding, dood en wraak terwijl er ook staat dat Gods Geest bezit van Simson nam.

Er ontstond een oorlog tussen Simson en de Filistijnen. Het volk Israël hielp niet. Het was dus geen oorlog tussen twee volken. Simson was zo sterk dat hij het helemaal alleen deed. Sterker nog, het volk Israël wilt ervoor zorgen dat hij stopt. Ze mogen dat wel Gods volk heten, maar ze leven liever onderdrukt door de vijand en vereren liever afgoden, dan dat ze in Gods vrijheid leven. Ze weigeren om de confrontatie aan te gaan. Wat het volk Israël doet is het volgende. Ze leveren Simson uit aan de Filistijnen. Want zij zijn de baas hier. Simson gaat mee en laat zich boeien met stevige en sterke touwen. Gods Geest voer door Simson heen en hij schud te touwen van zich af. Hij pakt een ezelskaak die op de grond ziet liggen en slaat er 1000 man mee dood. Hij pakt een dood dier en vermoord er mensen mee. Allereerst mocht Simson niet bij een dood dier in de buurt komen, dus die ezelskaak had hij helemaal niet mogen oppakken. Ten tweede is dit hoe God het wilde? 1000 man dood is echt een hele hoop. Simson slaat er even met gemak erop los en zingt een lied waarmee hij zijn vijanden vernederd.

Ik vind het nogal bijzonder dat Simson door de Geest van God geleid wordt. Dan zou hij toch rustiger, vreedzamer en nederiger worden? Hoe komt het dan toch dat hij zijn zelfbeheersing verliest? Hij draagt totaal geen vrucht. Wat er in de bijbel staat is dat je wel de kwaliteiten kunt hebben om te dienen, maar dat het geen vrucht draagt zonder liefde. Zoals ik al eens eerder heb gezegd zegt je zelfbeeld, je mensbeeld en je wereldbeeld heel erg veel over je Godsbeeld. Simson vond zichzelf heel wat, de sterke leider die alles op eigen kracht deed en zich niet aan regels hoeft te houden. Hij heeft schijt aan het leven van anderen en ziet vrouwen als een object om zijn behoeften in te voorzien. De wereld is van hem en daarmee laat hij zien dat hij God niet nodig heeft.

God grijpt in. Simson komt bijna om van de dorst. Hij riep tot de Heer. ‘Aan U heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik dan alsnog sterven van de dorst?’ God gaf water en Simson kon zich weer sterken. Dit vind ik een erg mooi beeld. We kunnen doen waarvan we denken dat God er blij mee is, maar we doen het op eigen kracht. Waar is God in jouw leven. Hoe is Zijn liefde zichtbaar in jou? We kunnen van God aflopen en zonder Hem leven. Maar God grijpt in. We hebben het leven aan God te danken. Voor al het goede in je leven mag je Hem danken. Hij grijpt wel in hoor. God laat zien dat aan Simson dat de overwinning aan God te danken is. Niet door Simson. Ik denk dat Simson de boodschap van God begreep. Want vanaf dat moment gaf Simson leiding aan het volk Israël als een rechter. 20 jaar lang. Al God ingrijpt doet God dat niet half. Simson snapte zijn verantwoordelijkheden en hij nam die.

Heb jij wel eens meegemaakt dat God ingreep in jouw leven? Hoe overweldigend was dat? Dat het verlangen groeit om elke dag steeds meer te leven zoals God dat wil en dat je steeds meer op Jezus gaat lijken.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692