Press "Enter" to skip to content

Simson deel 3: Voor Wie Doe Je Het Eigenlijk?

Simson ging van een door God uitgekozen rechter, met een opvoeding waarin Gods aanwezigheid voelbaar was en hij grote dingen deed. Naar een genadeloze moordenaar van 1000 man. Een rechter moet ervoor zorgen dat het volk Israël op het rechte pad terecht komt. Dat ze God gaan volgen en in vrijheid leven. In het geval van Simson gaat het puur om zichzelf, zijn eigen ego, zijn vrijheid. Het leven van zijn volk boeit hem niet. Uiteindelijk komt hij tot inkeer en leidt het volk 20 jaar lang. Waarin het in vrijheid leeft.

Maar dan… Simson loopt door de stad genaamd Gaza, waar zijn oog viel op een hoer en hij ging bij haar naar binnen. Simson loopt gewoon in z’n uppie in Gaza, de hoofdstad van de Filistijnen. Hij gaat naar een hoer. Heeft hij dan niets geleerd? God had hem duidelijk laten weten dat hij levend water nodig heeft. Hij heeft God in zijn leven nodig. In plaats van dat hij zijn leven leidt op basis van wie God voor hem is en wat zijn krachten zijn die hij door God krijgt, leeft hij op basis van zijn zwakheden. Arrogant, seks belust en de moeilijkheden liggen hem op de loer.

Deze podcast gaat over het laatste hoofdstuk over Simson, dat is Rechters 16, en de eerste vers is gelijk een samenvatting van de hoofdstukken ervoor. We zien gelijk wie Simson is. We zien een terugkerend patroon. Simson heeft een zwak voor vrouwen en zoekt gevaar op. Hij zoekt gevaar op en in vers 2 lezen we dat hij zich laat omsingelen. Er staat dat ‘de waakzaamheid in de stad werd verhoogd en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om hem te overmeesteren’. Je zou bijna denken dat hij er niet om heen kon om gearresteerd te worden. Simson laat niet van gehoorzaamheid zien aan God. Hij brengt zichzelf in gevaar, is dom bezig en arrogant. Hij denkt dat hij het op eigen kracht wel kan doen en wil even laten zien dat hij beter is dan de Filistijnen. Om in voetbaltermen te spreken is het vergelijkbaar met als een speler van Ajax in Ajaxshirt zou rondlopen op de Coolsingel in Rotterdam. Zo arrogant en gevaarlijk is het wat hij doet. Het is roekeloos. We zien hierin een patroon wat bij elke verslaving herkenbaar is. Het is een vicieuze cirkel waar je zonder hulp of sterk karakter niet zomaar uit komt en ik weet dat dat best iets heftigs is om te zeggen. Simson leert niet van zijn fouten en zijn arrogantie, zoektocht naar gevaar en lust wordt erger en het zal hem ook tot zijn einde brengen. Maar daar kom ik zo op terug.

Simson is zo ontzettend overtuigt van zijn eigen kracht. Hij blijft gezegend worden door God. Doet God dat tegen beter weten in? Want hoe meer Simson gezegd wordt, hoe meer hij overtuigt raakt van zijn eigen kracht. Maar toch blijft God ondanks alles Simson zegenen. Waarom doet God dat? God is een God van genade. En genade betekent dat God zelfs al onze mislukkingen en zwakheden gebruikt om het beste eruit te halen. Dus ook al doe je slechte dingen, God weet er iets moois uit te halen. Maar let wel op. Want als jij afstand neemt van God, maak je wel ruimte voor de vijand om je aan te vallen. Simson denkt ‘ik ben sterk en onverslaanbaar. Ik kan doen wat ik wil’ en dat is net zo gevaarlijk als je als “succesvol” persoon zegt ‘ik heb succes, want ik ben slim, rijk, knap. Ik ben geweldig!’.

Ooh trouwens, weet je hoe Simson uit Gaza ontsnapte? Hij tilde even de poorten van de stad op en dropte die 60 kilometer verder. Dan komen we bij een persoon en een verhaal dat de meeste mensen wel kennen. De vrouw heet Delila en zal Simsons ondergang worden. Hij kreeg een verhouding met haar. Er staat niet dat ze getrouwd waren. Ze waren gewoon aan het fozen met elkaar.

Zij moest van de Filistijnse stadsvorsten Simson verraden voor geld. Waarom doet ze dat? Enerzijds gewoon uit hebzucht. Het was gewoon erg veel geld. Anderzijds werd ze door de stadvorsten gevraagd dit te doen. Dus ze zou ook heel erg veel aanzien krijgen hierdoor. De stadsvorsten zijn de leiders van de Filistijnen. Het feit dat zulke belangrijke mensen zich met Simson bezighielden zegt dus dat hij staatsvijand nummer 1 is en zij kan dus een volksheldin worden. Ze is in één keer binnen, want ze krijgt rijkdom, macht en invloed. Dus ze gebruikt Simson voor een affaire.

Ze vraagt waar Simson zijn kracht vandaan haalt. Hij vertelt hoe het komt. Nou ja, hij vertelt een leugen. Maar zij trapt erin. Hij zei dat ze hem moesten boeien met zeven verse pezen en dan zou hij zo zwak zijn als ieder ander. Ze bindt hem vast en roept ‘de Filistijnen komen je halen’. Hij rukt zich met gemak los en in plaats van dat Simson boos is op haar, omdat ze hem verraden heeft blijft hij bij haar. Nadat hij haar drie keer een leugen had verteld en zij het drie keer had uitgeprobeerd smeekt ze hem, huilend. Tot vervelens toe blijft zij Simson verwijten dat hij haar niet vertrouwd. En terecht! Want ze is niet te vertrouwen, dat heeft ze nu al drie keer duidelijk gemaakt. Maar Simson is bang dat ze weggaat. Hij kon het niet verkroppen dat hij haar zou teleurstellen, dus vertelt hij haar de waarheid. Ze moet zijn haar afknippen, wat dus ook uiteindelijk doet. Delila is Simons ondergang.

Buiten het feit dat het een absurd verzoek van haar is, had hij het natuurlijk nooit moeten vertellen. Als zij het per se moet weten, dan is de relatie dus zo wankel als wat. Hij had haar moeten verlaten. Nee, hij had de relatie nooit aan moeten gaan. Het is geen gezonde relatie als je allebei alleen het beste voor jezelf wil. Simson wilde seks en zij wilde status. Ze willen alleen maar nemen en niet geven. Een relatie gaat erom dat je samen groeit en bloeit en geniet van de liefde en tijd samen.

Simons kracht verdween. Waarschijnlijk heeft hij een kale kop nu. Simson kreeg de Nazireeër belofte waardoor hij dus zijn haar niet mocht knippen. Maar hij mocht ook geen alcohol drinken en niet bij een dood dier en of mens in de buurt komen. Laten we even terug in de tijd gaan. Simson vermoorde een leeuw en haalde uit die leeuw honing. Dus hij doodde een dier en raakte daarna het karkas aan. Hij doodde 30 man voor hun kleding. Met een ezelskaak vermoorde hij 1000 man, hij raakte dus een dood dier aan om er 1000 man mee om te brengen. Hij gaf een feest met veel alcohol.

Hij speelde met zijn leven, was niet gericht op God. We hebben tot dusver ook maar 1 keer gelezen dat hij God aanspreekt. We zien niets van een intense relatie of liefde voor God. Hij vertrouwde op zijn eigen kracht en vergat dat hij die kracht van God gekregen heeft. Nu neemt God zijn kracht af. Simson wist niet dat hij afhankelijk was van Gods genade. Hij zag zijn kracht als zijn grondrecht, niet als een cadeau uit genade van God.

We weten niet waarom God hem uitgerekend op dit moment verlaat. Want God verliet Simson niet bij zijn eerdere overtredingen van zijn levensstijl. Misschien was de grens wel bereikt. De liefde in deze affaire met Delila was voor Simson meer waard dan zijn liefde voor God en de belofte van God voor hem. Misschien moest Simson weer op het rechte pad gebracht worden. Volledig afhankelijk worden van God.  Want door zwakheid wordt onze relatie met God sterker en dat geeft kracht.

Je zou denken dat Simsons kracht voor altijd verdwijnt. Maar de kracht van Simson was onverdiend en daarom kan God het ook teruggeven wanneer hij wil. Eerst moest Simson weten dat hij afhankelijk is van God. Want God laat Simson niet in de steek, ook al kan het zo wel voelen. God laat jou ook niet in de steek, ook al heb je dat gevoel wel eens. De belofte van God blijft namelijk staan. God kan niet ontrouw zijn, Hij blijft ons trouw (2 Tim 2:13), ook zal zijn wij Hem wel ontrouw. God wordt ook niet beperkt door onze zonden. We hebben al eerder gezien in het verhaal van Simson dat God ook zonden kan gebruiken ten behoeve van Zijn plan. Waarmee ik niet zeg dat zonden vanuit God komen, maar dat Hij ze inzet om jou er beter van te maken. God is ook niet afhankelijk van ons. Hij kan doet wat Hij wil.

We lezen dat in Hebreeen 11 een lijst met geloofshelden. In deze lijst staan mensen als Abraham, Noach, Josef, Mozes en onze helden waar we het de afgelopen weken ook al over gehad hebben namelijk Gideon, Barak en Jefta. Het bijzondere is dat Simson ook in deze lijst staat. Terwijl we de afgelopen drie podcasts weinig van geloof hebben gezien. Hij heeft één keer God aangesproken en dat was toen hij bijna dood ging van de dorst had, nadat hij zijn dorst voor wraak had gelest op 1000 Filistijnen met een ezelskaak.

Simson is gevangen genomen, zijn ogen zijn uitgestoken en hij staat in het middelpunt van een feest van de Filistijnen. Een feest waarin een van hun afgoden vereerd worden. Mensen vieren wel eens een feest als ze een overwinning hebben behaald. Als ze een wedstrijd gewonnen hebben en er een beker of een medaille gewonnen is, als iemand zijn diploma heeft behaald of andere feesten die je je wel kunt voorstellen. Dan staat je beloning of je overwinning in het middelpunt. In dit geval staat Simson tussen twee pilaren, geketend, zwak, blind. De Filistijnen zeggen ‘laten we hem daar neerzetten, want dan kunnen we lachen!’ (16:25). Het was een ontzettende vernedering. Duizenden mensen waren aanwezig, waaronder alle belangrijke mensen uit het volk van de Filistijnen.

Simson riep het uit. Hij verlangde naar Gods kracht door hem heen. Voor de laatste strijd. Er staat dat zijn haar weer groeide, ik verwacht niet dat hij veel te eten kreeg of een gezellig wijntje aangeboden kreeg. Dus door zijn gevangenschap leefde hij weer als een Nazireeër. Hij riep uit naar God. ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij!’ Alsof hij veel aan God gedacht heeft. Hij vervolgt ‘Geef me nog één keer kracht, zodat ik mij kan wreken’(16:28 vrij vertaald). Wil hij nou redding bieden voor zijn volk Israël? Of kan hij de schande en de vernedering niet verdragen. Hij krijgt zijn kracht terug en zegt ‘Moge mijn ziel sterven mét de Filistijnen’(16:30 HSV). De twee pilaren waar hij tegen aanstond duwt hij om en iedereen komt onder het puin te liggen en sterft.

Simson kreeg nog één keer de kracht van God. Maar net als met de 30 man en de 1000 man die Simson vermoordde vraag ik me af. Is dit ook hoe God het wilde? Was er niet een andere oplossing, moet het met geweld, pijn en dood? Ik vraag dat me ook af met de oorlog die al jaren bezig is in Israël. Is dit hoe God het wil? Zijn er niet diplomatiekere manieren om een oorlog op te lossen? Anderzijds zijn er heel veel Nederlanders die de oorlog graag met Rusland aan hadden willen gaan door wat er gebeurde met MH17. En de verdeeldheid in Amerika tussen Trump en Biden kan ook zomaar omslaan in een burgeroorlog. Kijk maar naar de overname van het Capitool. En kijk naar Nederland. Hoe graag willen wij het gevecht aangaan met de overheid, omdat we niet weten hoe we het gevecht met corona aan moeten gaan?

Dit is het einde van het hoofdgedeelte van het Bijbelboek Rechters. We hebben nu zes soorten gevechten gezien. Zes keer strijd. Telkens een andere vijand, maar ook telkens bevrijding. We zagen zes rechters die door God ingezet werden, in al hun zwakheid en kwetsbaarheid. Maar ondanks of misschien wel juist door hun zwakheid kon grootse dingen door hen heen doen. Laten we wel wezen, de voorbeelden zijn niet de meest deugdzame voorbeelden. Maar toch kan God door deze rampzalige voorbeelden heen werken, Israël verlossen en Zijn naam groot maken.

Het boek van Rechters leert ons vooral de volgende twee dingen. Het eerste is dat God ook door ons heen kan en wil werken. God heeft een plan met jouw leven en wil zijn genade en toewijzing aan je laten zien. Zelfs als jij zwak bent, verlamd, ontrouw, agressief, arrogant, seksverslaafd of een moordenaar dan nog kan en wil God door je heen werken en laat hij je niet los. Ben jij daarom ook toegewijd aan God?

Het tweede is dat mensen nooit echt redding kunnen brengen. Als mensen redding brengen dan is het tijdelijk. We hebben eeuwige redding nodig en het mooie is dat die strijd al gestreden is! Door de Rechter der Rechters. Iemand van wie al een aantal keer iets hebben gezien de afgelopen maanden. Jezus Christus heeft de strijd al voor jou gewonnen en wil jouw Redder zijn. Door te sterven aan het kruis en uit het graf op te staan heeft Jezus de strijd al gewonnen met je pijn, je verdriet, je schaamte, je slechte eigenschappen, je verleden en wil je een toekomst geven. Want Hij wil er voor je zijn.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692