Press "Enter" to skip to content

Hoe Reageer Je Op Gods Woord?

Jezus vertelt het goede nieuws aan steden en dorpen. Hij ging van stad naar stad en van dorp naar dorp. Overal waar hij kwam vertelde hij dat Gods Koninkrijk gekomen is. Jezus was niet alleen Hij was met de 12 discipelen en een groepje vrouwen. Dat groepje vrouwen waren die door Jezus waren genezen. Ze hadden als entourage al het één en ander meegemaakt. Jezus heeft een storm doen liggen, Hij genas de zieken, dreef demonen uit en je kent vast het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Er gebeurde dus heel veel. De wetten van biologie, geneeskunde en natuurkunde zoals wij die nu kennen vielen in het niets met de macht de Jezus had en liet zien in al die dorpen en steden. De vraag die je je kunt stellen is wat doe je ermee? Hoe reageer je op Gods Woord en de dingen die Jezus gezegd heeft.

Jezus is zo vrij geweest om daar een gelijkenis over te vertellen. Het verhaal gaat over een zaaier. De zaaier was zijn zaad aan het zaaien. Ja geweldige zin I know! Het zaad viel langs de weg, op de rots, tussen de dorens en op goede aarde. Alle vier de plekken waar het zaad valt staat gelijk aan hoe je kunt reageren op de dingen die Jezus gezegd heeft. Eigenlijk zegt het heel veel over hoe je als Christen bent of hoe je juist helemaal geen christen bent.

Allereerst wil ik het hebben over het zaad dat langs de weg valt. Het zaad werd vertrapt en de vogels aten het. Ze namen het zaad met zich mee. Het zaad is het woord van God die je te horen krijgt. Het Woord van God is minder heftig dan het is trouwens. Het gaat vooral over hoe je omgaat met je medemens, diegene die hulp nodig hebben en hoe je deel kunt uitmaken van Gods wereld. Het zaad dat op de weg valt en wordt vertrapt en weggenomen door vogels staat gelijk aan mensen die het Woord van God wel horen maar er helemaal niks mee doen. Mensen die een christelijke opvoeding hebben gehad, maar het geloof volledig links hebben laten liggen. Ze wijzen God af en kunnen Hem zelfs vervloeken. Jezus zegt over dit soort mensen dat ze door de duivel worden meegenomen. Dit gaat dus niet over de mensen die Gods Woord nooit gehoord hebben. Dit gaat over mensen die doelbewust God afwijzen. Hoe kan God dat doen kan je je afvragen. Nou het is niet dat God hen afwijst, want God blijft het wel proberen. Het is niet zo dat God je een keer op straat aanspreekt en vraagt of je iets wil horen over hoe je er voor een ander kan zijn en dat jij dan zegt nou het komt me niet goed uit, dat God dan zegt: ‘Nou laat dan maar! Nu kom je in de hel terecht!!’ Nee natuurlijk niet. God doet dagelijks pogingen om je te bereiken. Als jij Hem keer op keer afwijst moet je er ook gek van opkijken dat je op een plek beland zonder licht en liefde. Dan kan je God niets verwijten.

Ik vind het niet altijd makkelijk om christen te zijn. Vaak als ik het goede nieuws van Gods Koninkrijk hoorde kreeg ik te maken met strijd. Dan kan ik zeggen laat dan maar het is te moeilijk. Dan lijk ik precies op het zaad wat tussen de rotsen valt. Het zaad dat tussen de rotsen valt krijgt geen zonlicht en er is ook geen aarde waar het wortels kan krijgen. In het christelijk geloof is het belangrijk om discipline aan te leren. Het is nu eenmaal niet makkelijk. Het leven is niet simpel. Het is moeilijk om elke dag goed te zijn voor de mensen om je heen en om God te aanbidden en naar Hem te luisteren. Het licht dat je moet krijgen heb je dagelijks nodig om te groeien en je hebt in je geloof diepe wortels nodig. Want je kunt het niet alleen en je hebt een goed fundament nodig. Daarom is het bijvoorbeeld ook goed om vrienden om je heen te verzamelen met wie je het geloof kunt delen.

Want het zaad dat tussen de rotsen valt staat voor mensen die het heel mooi vinden wat het christelijk geloof betekent, maar al snel weer opgeven en er niks meer mee doen. Voor het geldt eigenlijk hetzelfde als voor de mensen wiens zaad op de weg valt. Als jij je niet voor God wil inzetten. Hoe kan je dan verwachten dat God je van alles geeft. ‘Oooh jij hebt geen reet gedaan met het goede nieuws van Mijn Koninkrijk? Nou hè kan gebeuren joh. Hier is een mooie plek in de hemel. Want je hebt het toch geprobeerd!’ Nee dat is bullshit. Je hebt het namelijk niet geprobeerd, want als je het geprobeerd had om je te houden aan wat Jezus ons heeft opgedragen dan was het natuurlijk heel anders gelopen. Je hebt er zelf voor gekozen om er niet voor anderen te zijn. Liefdevol met de ander om te gaan en niets met je geloof te doen. Je vond het zelf te moeilijk. Heb je hulp gevraagd? Ben je naar de kerk gegaan? Heb je gebeden? In dit geval niet. Dus als jij je aangesproken voelt als iemand wiens zaad tussen de rotsen valt, dan zou ik je willen aanbevelen meer met je geloof te doen.

Dan heb je nog de mensen wiens zaad tussen de dorens vallen. Deze lijkt heel erg op het zaad wat tussen de rotsen valt. Het verschil is dat het zaad dat tussen de dorens valt wel groeit. Maar ja het zit tussen de dorens. Dus het wordt verslonden door het onkruid deze mensen hebben het veel te druk met hun eigen leven. Ze willen geld op de bank, een goede opleiding, gezonde kinderen, een groot huis, goede baan, populair zijn, mooie kleren. Je kent het wel. Ze zijn zo veel bezig met zelf groeien, voor zichzelf, dat ze niet in de gaten hebben dat er nog mensen om hun heen zijn. Ze zijn totaal niet bezig met de problemen van anderen. Ben je werkloos geworden? Eigen schuld. Ben je dakloos geraakt? Eigen schuld. Is je bedrijf failliet gegaan? Eigen schuld! Kan je geen eten aan je kinderen geven? Je raadt het al. Eigen schuld!

Mensen bij wie het zaad tussen de dorens valt zijn ontzettend egoïstische mensen. Het is zonde want ze hebben in tegenstelling tot diegene bij wie het zaad tussen de rotsen valt wel discipline. Het probleem is alleen dat ze het niet voor de goede doeleinden inzetten. Ze willen geen mooi mens van binnen zijn om anderen te kunnen dienen, ze willen een mooi en succesvol mens van buiten zijn om zo te kunnen heersen over anderen. Ze groeien tussen het onkruid en dragen dus geen vrucht. Ook zij maken de keuze om zich niet in te zetten voor Gods Koninkrijk. Stel zij belanden in een plek waar de zon niet schijnt en geen liefde is. Wat moeten ze dan tegen God zeggen denk je? ‘Ik was te druk met mijn eigen leven, kunt U mij niet genadig zijn?’ Ook in dit geval heb je elke dag de kans om vrucht te dragen. Als jij bewust wegkijkt als er een beroep op je morele kompas gedaan wordt en je wijst het af. Daarom zou ik je willen aanbevelen wel iets met je geloof te doen. Je bent zo goed op weg. Je hebt de kwaliteiten en eigenschappen wel. Maar zet je ze wel in voor het goede?

Dan als laatste om toch nog een beetje positief af te sluiten. Het zaad dat valt op goede aarde, op vruchtbare grond. Je hebt het licht van Jezus altijd bij je. Je hebt een sterk fundament en diepe wortels. Je groeit elke dag en je draagt vrucht. Je ziet met liefde om naar anderen op basis van wat je gelooft wat Jezus tegen jou heeft gezegd. Je ziet Jezus als iemand naar wie je wil luisteren en je wil op Hem lijken.

Het liefste zou ik willen zeggen dat ik iemand ben die constant vrucht draagt, maar ik weet ook wel dat ik niet altijd liefdevol ben tegen anderen. Ik kan soms ook wel iemand in het verkeer uitfoeteren of boos zijn op de scheidsrechter bij voetbal. Geïrriteerd raken over de hond van de buren die kei hard loopt te blaffen of door die schreeuwende kinderen op de speeltuin. Ik kan verkeerde dingen denken en vaak zeg ik ook dingen die niet goed zijn. Dit heb ik vorige week ook al uitgelegd. Ik kan ook verkeerde dingen doen en soms dagen de bijbel niet opentrekken of mijn dag niet met God beginnen.

Ik ben iemand bij wie het zaad op de weg en tussen de rotsen en het onkruid. Terwijl ik vrucht wil dragen. Het is daarom ook een dagelijkse strijd om goed te zijn en goed te doen. Omdat het een dagelijkse strijd is heb je ook veel overwinningen. Je wordt elke dag een beter mens. Dat probeer ik vaak ook tegen mezelf te zeggen. Hoe meer je bezig bent met goed te doen, hoe meer structuur je aanbrengt in je leven en in je doen en laten. Je goede, positieve overtuigingen nemen je gedachten over van verkeerde gedachten.

Je mag ook iemand zijn die elke dag vrucht mag dragen. Het leven is nu eenmaal niet dat je voor altijd iemand bent bij wie het zaad niet in goede grond valt. Het is een dagelijkse strijd en ik bid je toe dat je elke dag deze strijd mag winnen. Weet dat God elke dag in je wil zijn om samen de strijd aan te gaan.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692