Press "Enter" to skip to content

Esther: Ga De Confrontatie Aan!

Steeds vaker kom ik er achter dat de verhalen in de bijbel soms te bizar voor woorden zijn. Dat er dingen gebeuren die totaal niet te verantwoorden zijn. Ik ben opgegroeid op een vrijgemaakte basisschool en daar werd iedere ochtend een verhaal uit de bijbel voorgelezen.  Ik kreeg altijd het idee dat de mensen uit de bijbel “helden” waren. In Hebreeën 11 wordt een lijst opgesomd met geloofshelden. Maar op die lijst staan mensen die de meest debiele dingen hebben gedaan. Iemand die dronken in z’n blote tokus in een tent ging liggen, iemand die zijn vrouw weggaf om aan de harem van de Farao toegevoegd te worden uit angst voor de dood en er staat zelfs iemand op de lijst die z’n eigen dochter heeft geofferd, maar over dat laatste verhaal volgende keer meer.

Laat ik het nu hebben over een vrouw die niet op deze lijst staat, maar die ik wel als een held zie. Haar naam is Esther en zij komt voor in het gelijknamige Bijbelboek Esther. Even wat achtergrond informatie, waarbij ik begin bij de tijdlijn. Esther is een Hebreeuws meisje, een bevolkingsgroep die we nu de Joden zouden noemen. De Hebreeën woonden eerst in Egypte, waar ze door Mozes uit de slavernij zijn gehaald, om vervolgens jarenlang geleid te worden door Rechters. Het volk wilde koningen en dat ging soms goed, maar heel erg vaak, heel erg mis. Het Hebreeuwse volk werd veroverd door het volk van Babylon en het volk van Babylon werd daarna weer veroverd door het volk van Assyrië. In die tijd leven we nu. Het volk wordt geleid door de regering van koning Ahasveros. Dat is in de tijd van 486-464 voor Christus. Dus 5 eeuwen voordat Jezus geboren werd. Het was echt een wereldmacht dat begon in een regio in Zuid Egypte genaamd Nubië en doorging tot India.

Dan nu de situatie waar ze in leven. Ahasveros vierde een feest waarbij hij wilde laten zien hoe groot, rijk en goddelijk hij was. Het feest duurde 180 dagen en eindigde met een feestmaal van zeven dagen in de binnenhof van de tuin van het koninklijk paleis. Als je leest hoe dat feest eruit ziet dan is dat belachelijk. Dat zou Zijne Majesteit Willem Alexander dus nooit kunnen verantwoorden. Ahasveros kan dat volgens zijn moreel kompas wel en hij is zo hoogmoedig dat hij het een goed idee vindt om met zijn vrouw te pronken die voor zover wij weten alleen een koninklijke hoofdband moest dragen. Ze waren dronken door de wijn uit gouden bekers en het zou me niks verbazen als het feest een orgie was, want er waren door de koning geen beperkingen opgelegd.

De vrouw van de koning, die Wasti heet, weigert. Want zij geeft een eervoller feest aan allemaal vrouwen en hecht hier meer waarde aan. Op basis van de adviseurs van de koning, stuurt Ahasveros haar weg. Want zo zeggen de adviseurs “Wat de koningin heeft gedaan, zal alle andere vrouwen ter ore komen en hen ertoe aanzetten hun mannen te minachten.

Dan komen we bij Esther terecht. Want de koning wil een nieuwe koningin. Uit heel het land worden vrouwen uit hun huizen meegenomen om kandidaat te zijn. De vrouwen moesten er prachtig uit zien en mochten nog niet eerder met een andere man geslapen hebben. En nu gaan we er even snel doorheen ter samenvatting van wat er gebeurd was.

Esther is typisch zo’n geval van “Ik heb niet gekozen voor dit leven, maar ik moet het er maar mee doen”. Esther leefde bij haar neef die ook haar pleegvader was, hij heette Mordechai. Ze was dus een wees, want ze had geen ouders meer. Ze leefde niet in haar eigen land, maar werd onderdrukt door een ander land. Ze werd uitgekozen om bij de koning te zijn, koos ze ook niet voor. Ze moest met de koning naar bed. Ze werd het pronkstuk van de koning en ook dat zal haar vast niet zijn bevallen. Want ze was een bescheiden Hebreeuws meisje, die niets anders wilde doen dan God en haar volk eren. Niet dat God genoemd wordt in dit Bijbelboek, maar dat zien we tussen de regels door. Nu leeft ze met de koning die een nogal lugubere geschiedenis heeft als het gaat om vrouwen en drank.

Wat Esther niet doet is voor haarzelf opkomen, ze lijkt zich over te geven aan dit leven. Toch is zij een voorbeeld van iemand die voor zichzelf en haar volk opkomt. Ahasveros gaf een hoge positie aan Haman. Haman wilde dat iedereen voor hem boog of op z’n knieën ging. Iedereen deed dat behalve de neef van Esther, Mordechai. Toen Haman daarachter kwam wilde hij Mordechai ter dood brengen. Toen Haman erachter kwam dat Mordechai een jood was, was de dood van Mordechai niet meer voldoende en moest het hele Joodse volk het ontgelden. Het hele Hebreeuwse volk moest dood. Dus plande Haman een datum waarop de doodstraf, beter gezegd genocide, uitgevoerd zou worden.

Toen Esther dat hoorde greep ze gelijk in. Esther trok het koninklijke gewaad aan en ging naar haar man. Ahasveros zei: “Mijn lieve Esther, wat wil je dat ik voor je doe? Ik houd zoveel van je. Al wil je de helft van mijn koninkrijk, ik zal je alles geven!” Niet letterlijk, maar wel in gelijke strekking. Hij was helemaal hotel de botel van Esther. Zo erg dat hij zo gek is om de helft van zijn rijk te geven. Dan ben je niet helemaal lekker, maar ja. Esther hoeft niets van dit alles. Esther is alleen maar met zuivere doelen naar haar man toe gegaan. “Nee koning” Zegt Esther “Laat mij vanavond voor u en Haman een speciaal diner koken”. Helemaal vereerd schoof Haman aan. Voor Esther was het niet voldoende om haar man goed in te palmen dacht ze. Want toen Ahasveros tijdens het diner vroeg wat ze wilde hebben, al was het zijn halve koninkrijk. Hij had weer gedronken. Dan kon ze dat krijgen. Nee zei Esther, morgen wil ik weer voor jullie koken. Haman raakte bijna in extase, zo belangrijk begon hij zichzelf te vinden. Dus toen Mordechai later die avond weer niet voor hem ging buigen, werd hij zo woedend en was hij op z’n tenen getrapt, dat hij een paal voor z’n huis liet neerzetten, om Mordechai op te spiezen. Het grappige is dat Haman de volgende dag Mordechai eer moet bewijzen, omdat hij een aantal jaar geleden het leven van de koning gered heeft. Zo’n heerlijk detail vind ik dat. In de bijbel wordt het uitgebreider beschreven.

Dan de tweede avond waarin Esther voor Ahasveros en Haman gaat koken. Weer vraagt Ahasveros aan Esther wat ze wil hebben terwijl de wijn wordt ingeschonken. De man is weer dronken en biedt voor de derde keer zijn halve rijk aan. Huilend valt Esther hem voor de knieën en legt hem uit dat zij een Hebreeuwse is en dat er genocide gepleegd zal worden op haar volk. Woedend staat Ahasveros op en vraagt welke gek dit idee heeft bedacht. Esther hoeft alleen maar de andere kant van de tafel op te kijken en Haman voelt zijn einde naderen. Ahasveros’ zijn kwade dronk neemt het over en zonder een weerwoord worden Haman en zijn zonen aan de paal voor het huis van Haman gespiesd.

Uiteindelijk wordt door de moed van Esther het Hebreeuwse volk van de ondergang gered. Daarom is het altijd goed om voor jezelf op te komen om te voorkomen dat iemand over je grens heen gaat. Welke grens dat ook is. Doe het ook altijd direct. Je kan daarmee niet alleen je eigen leven, maar misschien ook wel het leven van je omgeving er beter van maken. Hoe machteloos je je ook voelt als je het conflict aangaat en hoe wanhopig je situatie ook is.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692