Press "Enter" to skip to content

Debora: Vertrouwen Op God In De Strijd

Het verhaal begint met de gebruikelijke introductie en dat is dat de Israëlieten slecht deden in de ogen van de Heer en werden uitgeleverd aan een naburig volk. Ze werden uitgeleverd, want Israël maakte zelf de keuze om afstand van God te nemen. En als je afstand neemt van God, Zijn belofte om er voor jou te zijn en Zijn wetten en regels, dan maak je de weg open voor het kwade, het duister, de vijand. De vijand was in dit geval het land Kanaän en de stam van Israël die de sigaar was, was de stam Efraïm. Trouwens, weet je wat mij opvalt nu ik bezig ben met deze serie over het Bijbelboek Rechters? Het is telkens de vijand die Israël aanvalt, nooit andersom. Dus het valt me op dat de daden van de Rechters eigenlijk een reactie is op de onderdrukking door de vijand. De vijand uit Kanaän onderdrukt Israël 20 jaar. De koning van Israël heet Jabin en die had in principe nooit kunnen heersen als het volk Israël vertrouwen had op God. Want zoals we lezen in hoofdstuk 1 van dit Bijbelboek, moest het volk Kanaän verdreven worden uit dit gebied, zodat het een plaats van rust, vrede en liefde kon worden.

Dan komt het eerste personage naar voren. Het is de rechter en profetes Debora. Debora is de eerste en de enige vrouwelijke rechter. Zij is ook letterlijk een rechter zoals wij die nu kennen. Want mensen kwamen naar haar toe als ze in een conflict waren. Debora was ook de leider van het land. Want als we kijken naar de vorige twee rechters uit de vorige twee podcasts dan zien we daar ook een groot verschil in. Otniel gaat de strijd aan (Rechters 3:10), Eduh beraamt een plan (Rechters 3:16), maar Debora is een raadgever en geeft leiding aan het volk. Debora is een gelovig leider. Zij is namelijk profetes en dus spreekt zij de woorden uit van God en is dus een soort van tussenpersoon van God. Debora zelf vecht dus niet en gaat geen strijd aan. Dit doet ons tweede personage en dat is Barak.

Barak is diegene die het volk Israël moet bevrijden. Hiervoor krijgt hij de steun van niemand minder dan de Eeuwige zelf. Barak moet tienduizend man bij elkaar brengen en ten strijde gaan. God zal hem de overwinning geven zegt Debora als zijnde profetie. Even een klein detail om erbij te vermelden. God zegt via Debora dat Barak moet gaan naar de beek Kison. Daar zal Barak met zijn tienduizend man strijden tegen de 900 strijdwagens van de Kanaänieten. Dat van die rivier is een klein, maar heel belangrijk detail waar ik zo meer over zal vertellen.

Barak zegt ten strijde te trekken, maar alleen als Debora met hem mee gaat. Je kan dit zien als een teken van angst en twijfel. Is Barak ongehoorzaam en ontbreekt bij hem ieder vertrouwen in God? Ik denk het niet. De eerste en belangrijkste reden hiervoor is wat er staat in het nieuwe testament in Hebreeën 11:32. In dat hoofdstuk wordt een opsomming gemaakt van geloofshelden. Barak komt in die lijst voor. Dus Barak is een geloofsheld. Dus ik lees de vraag om Debora bij zich te hebben niet als gebrek aan vertrouwen in God, maar juist als een bevestiging dat hij alle vertrouwen heeft in de belofte van God. Hoe fijn is het als je een gelovige vrouw, een profetes van God, aan je zijde hebt? We kunnen hier leren van Barak om te vertrouwen op God op ieder moment van je leven. Want barak ging de strijd aan tegen 900 strijdwagens. Dus 900 tanks tegen 10.000 man met zwaarden. Is dat een eerlijke strijd. Ik denk het niet. Want die strijdwagens zijn veel te sterk. Maar God heeft beloofd dat Hij Israël de overwinning zal geven. Maar hoe Hij dat deed kom ik zo op terug. Eerst wil ik nog even benadrukken dat Barak een moedig man was, want in tijden van nood, onzekerheid, een moment dat alles verloren lijkt, geeft Barak niet op. Ook al is hij te voet en moet hij vechten tegen ijzeren strijdwagens.

Dan het derde personage. Dat is de legeraanvoerder van Kanaän. Zijn naam is Sisera. Hij is een gewelddadig man. Bij iedere overwinning die hij boekte nam hij meerdere vrouwen mee die hij gebruikte als zijn seksslaaf (Rechters 5:28-30). Dat is eigenlijk alles wat je voor nu over hem hoeft te weten. Dat hij een verschrikkelijk mens is die vrouwen als objecten zag voor zijn eigen behoeften.

Dan valt Israël aan, onder leiding van Barak. Ze rennen met tienduizend tegelijk de berg af naar de ijzeren strijdwagens van Sisera. Toen Sisera het bericht kreeg dat Barak die berg op was gegaan stonden ze hem al op te wachten met al die 900 strijdwagens. De 900 strijdwagens werden niet gebruikt en iedereen sprong uit paniek die strijdwagens uit. Waarom was dat zo? In hoofdstuk 5 vers 21 lezen we dat de onverslaanbare strijdwagens van Sisera nutteloos werden. De Heer liet het regenen en zoals ik eerder als klein detail vermelde net, stonden de strijdwagens naast een beek. Het regende zo hard en er was zoveel water dat de strijdwagens wegdreven en onbruikbaar werden. Waarom is het zo bijzonder dat het regende? Nou waarom zou je je strijdwagens naast een beek neerzetten als je in het regenseizoen zit? Dus het was waarschijnlijk een enorme droge periode. God heeft dus letterlijk de strijd voor Israël gewonnen. Het enige wat het volk Israël hoefde te doen was actie te ondernemen en de stap te zetten om daadwerkelijk aan te gaan vallen. Dus ongeacht de vooruitzichten, angst en twijfel die er zijn kan je als God met je is gewoon de strijd aan. Want God is het die voor jou strijd. Je hoeft Hem alleen maar achterna te gaan. Dus alle aanwezige Kanaänieten vluchtten weg, waaronder hun seks beluste leider Sisera. Hij kwam terecht bij onze vierde personage.

Het vierde personage is Jael. Over Jael wordt niet heel veel gezegd wat voor nu belangrijk is. Het enige wat voor nu belangrijk om te weten is, is dat Jael een vrouwelijk werkje deed en dat was de tenten opzetten. Dat was namelijk iets wat vrouwen altijd deden. Jael is diegene die Sisera een plek biedt om te schuilen. Hij vroeg om water en zij gaf hem melk en liet hem in haar tent slapen. Zij is het die dan het leven neemt van Sisera. Ik zal je vertellen hoe ze dat deed. Maar als je een zwakke maag hebt dan zou ik je aanbevelen om de komende tien seconden je geluid uit te zetten. Jael doodt Sisera door met een hamer een haring van een tent door zijn slaap heen te jassen.

Sisera, de man die vrouwen als een object ziet en ze seksueel misbruikt, komt om het leven door een vrouw door een vrouwelijke voorwerp. Zie je de ironie ervan in?

Wat kunnen we leren van dit verhaal. Ik denk dat we enerzijds mogen weten dat God door vrouwen heen werkt. Dat zie je bij Debora. Die leiding geeft aan het land en aan het leger. Ze is rechter en lost geschillen op. Zo zie je maar dat, zeker op bestuurlijk vlak ook vrouwen ingezet kunnen worden. Dit in tegenstelling tot wat heel veel mensen en dan voornamelijk christenen zeggen over vrouwen in topfuncties. Vrouwen zijn er gewoon geschikt voor en dit verhaal is daar een bevestiging van. Aangezien ze het Woord van God profeteerde is haar leven en haar verhaal ook een argument in de discussie over vrouwen in het ambt. Ook al hoop dat die discussie snel over zal zijn en er een eenduidig antwoord komt. Wat we verder mogen leren is dat we in onzekere tijden van strijd, twijfel en angst we mogen weten dat God de strijd voor ons wil strijden. In de bijbel lezen we op meerdere plekken dat God erbij is. God is dus bij al onze pijn, angst, twijfel, verdriet en onzekerheid. Ook mogen we weten dat de strijd die wij strijden al door Jezus gestreden is. Aangezien het Jezus is die voor ons aan het kruis gestorven is en door de komst van de Heilige Geest we elke dag steeds meer op Jezus mogen lijken en dus steeds meer liefdevol mogen zijn, zonder twijfel en angst. Zonder pijn en verdriet. We mogen dus vertrouwen op God en een geloofsheld zijn.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692