Press "Enter" to skip to content

Moet ik blij zijn met mijn vervolging?

Iedereen is op zoek naar geluk, succes, rijkdom en alles wat daarbij hoort. In hun persoonlijke leven, in hun zakelijke leven, maar ook in hun geloof. Heel veel muziek gaat daar over, maar ook heel veel boeken. Er was een periode voor corona dat de boeken uit de grond gestampt werden over hoe je gelukkig wordt. Als je op sociale media scrolt dan kom je ook heel veel motivational speeches tegen.

Jezus spreekt ook over gelukkig worden. Dit wordt in een oud woord de ‘zaligsprekingen’ genoemd. Zalig is een ander woord voor gelukkig. Dat doet Jezus tijdens de Bergrede. De Bergrede is eigenlijk het hoogtepunt van het onderwijs wat Jezus heeft gegeven. In Mattheus 5 t/m 7 staat een stukje van de meest revolutionaire woorden die ooit geschreven zijn. Jezus begint zijn verhaal met het noemen van een lijst met negen manieren waarop mensen gelukkig konden zijn. De zaligsprekingen. Deze negen uitspraken worden ook wel de grondwet van Gods Koninkrijk genoemd. De eerste vier gaan over de situatie waar het volk van God zich in bevindt. De volgende vier gaan over de houding van lid van Gods koninkrijk en de negende staat weer los van de 1e acht.

Ik wil het met jullie over de laatste drie verzen van het verhaal hebben. De laatste twee zaligsprekingen en een nawoord van Jezus.

‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, Want voor hen is het koninkrijk in de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheugd je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten’. Mattheus 5:10-12 NBV21.

Het leven naar Gods wil, het zoeken van Gods recht en het navolgen van Jezus roept verzet op bij de vijanden van God. Daar staan genoeg verhalen over in de bijbel. Het meest directe voorbeeld hebben we afgelopen weekend mogen vieren met de kruisiging van Jezus. Hetzelfde geldt voor de twaalf discipelen. Van een aantal van hen weten we dat ze vermoord zijn, omwille van hun geloof. Het was voor christenen in de eerste eeuwen na Christus niet makkelijk. Sowieso zijn er zo ontzettend veel oorlogen geweest tussen verschillende geloven, dat je je af kunt vragen waar is dit allemaal voor nodig? Het volk Israël in het oude testament dat door Mozes uit Egypte geleid wordt was ook in slavernij vanwege hun geloof. Zij werden ook vervolgd. Weet je trouwens wie de 1e persoon is die vervolgd werd vanwege zijn geloof? Abel, die door zijn broer Kain vermoord werd. Abels offer aan God werd wél geaccepteerd, maar die van Kain niet. Dat kon Kain niet verkroppen en daarom vermoorde hij zijn broer, omwille van zijn geloof.

De reden waarom iemand vervolgd wordt, is in dit verband wel belangrijk. Het gaat in dit vers om mensen die vervolgd worden omdat ze christen zijn. Mensen kunnen ook om andere redenen vervolgd worden, maar daarop zijn de zaligspreking niet van toepassing is.

Jij kan ook het gevoel hebben dat je vervolgd bent vanwege je geloof. Mensen die niet meer met je willen omgaan of mensen die je proberen te kwellen vanwege het feit dat je gelooft. Dat ze dingen tegen je zeggen van ‘hij gelooft in sprookjes’. Of dat er op de middelbare school in je oor gevloekt wordt en dat ze je daarna een schop geven en zeggen ‘nu moet je mij vergeven van je geloof’. Of dat mensen je niet meer uitnodigen om langs te komen, je negeren of leugens over je verspreiden. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je vervolgd kunt zijn en worden vanwege je geloof.

Wat zijn manieren waarop jij vervolgd bent vanwege je geloof? Ben je gepest, vrienden kwijt geraakt, of hebben mensen je pijn gedaan vanwege je geloof. Hoe ga je hiermee om? Hoe helpt je geloof hierbij?

Het is niet zo dat in ons woke en tolerante Nederland geen sprake is van christenvervolging. Het gebeurt dan niet op grootschalige wijze zoals in landen als Noord Korea of Afghanistan, maar het gebeurt zeker.

God ziet het lijden van Zijn volk. God heeft in de bijbel vaak genoeg ingegrepen tegen vervolgers. God greep in toen het volk Israël in Egypte was. Er staat ‘Ik heb de jammerklachten van Mijn volk gehoord’. In het Bijbelboek Rechters grijpt God meerdere keren in door een Rechter te sturen zoals Debora, Gideon, Jefta en Simson.

Dit Bijbelvers spreekt niet over dat onze zorgen om vervolging snel opgelost wordt. Dat God snel zal ingrijpen. Het is ook nog maar de vraag of God ingrijpt. Het leven is soms een loterij hè. Wanneer grijpt God in en wanneer niet? Daarom zegt Jezus ook dat voor hen, die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, het koninkrijk van de hemel is. Niet het koninkrijk van God, want dat is op aarde. Maar het koninkrijk van de hemel. Wat betekent dit voor jou? Dat je omwille van je vervolging in de hemel komt? Ik vind het een erg spannende tekst. Want dit kan klinken als een beloning en dat we die verdienen door pijn te hebben. Is het een eerlijke ruil? Ja dat is een eerlijke ruil, want je hebt je ingezet voor gerechtigheid. Daarom mag je volgens de bijbel blij en verheugd zijn, om de vreugde die wacht.

Hoe is het voor jou? Kan jij blij zijn om de vreugde die je te wachten staat? Waarom zegt Jezus dit allemaal? Waarom bereidt Jezus ons voor op vervolging, uitschelden en kwaaddoenerij? Jezus is toch gekomen om licht en verlossing te brengen?

Wat betekent het om te worden vervolgd vanwege gerechtigheid? Het gaat niet om goede woorden die je spreekt, niet om de dingen die je doet, de gedachten die je hebt of wat dan ook. Het gaat om je manier van leven. De houding van je hart en de mindset waarnaar je leeft.

Het mooie is dat in vers 11 het gaat om vervolgd worden omwille van het volgen van Jezus. Jezus en gerechtigheid gaan hand in hand samen. Het volgens van Jezus zorgt er dus blijkbaar voor dat je gepest, gekwetst, genegeerd en over je geroddeld wordt.  Je kunt je afvragen of het christelijk leven zonder vervolging kan. Ik vraag me heel erg af hoe het zit met de balans waarin we leven als christen en de vervolging. We moeten dus blij zijn dat het ons overkomt, maar dat betekent neem ik aan niet dat we het moeten opzoeken. Want als we vervolging opzoeken, dan zoeken we dus naar afwijzing, dat mensen ons pijn doen en kwetsen. Dat kan weer betekenen dat je op zoek bent naar een vorm van zelfverheerlijking. Door zo’n houding te hebben zorg je er weer voor dat je niet toegankelijk bent als christen. Dan lijk je niet op Jezus. Het is daarom echt een moeilijk balans. Wat geeft je daarin houvast? Het eerste wat bij mij opkomt is dat alles wat je doet je met de intentie doet om het beste te doen voor de ander. Gelukkig kunnen we ook in dit dilemma antwoorden vinden in de bijbel. Door te luisteren naar wat Petrus heeft gezegd in Petrus 3:13-17.

Afsluitende woorden

 ‘Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van gerechtigdheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. Het is beter te lijden – indien God dat wil – omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.’ 1 Petrus 3:13-17

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692