Press "Enter" to skip to content

Wat Is Het Goede Leven?

In de bijbel wordt heel vaak gesproken over de God van Israël. Helemaal tijdens een oorlog. Israël was ontzettend vaak in gevecht met andere volken. In de lente was het altijd de periode om oorlog te voeren. Het gaat ook maar door. Ieder omliggend land is een keer aan de beurt. Ook al gebeurde het toen dat Israël werd aangevallen door andere landen. Het gebeurde vrijwel nooit dat Israël de eerste stap zette in de oorlog. Ze moesten zich voornamelijk verdedigen. Het is niet te vergelijken met de huidige situatie in Israël. Daar wil ik nu ook niets over zeggen, want daar heb ik te weinig kennis van om er een verhaal over te kunnen maken.

Wat er vaak gebeurt als zo’n oorlog uitgevochten wordt is dat uiteindelijk Israël de oorlog wint. Dan staat er dat vijand zegt: ‘De God van Israël heeft ons aan jullie uitgeleverd, Hij is te sterk voor ons en is de ware God’. Ik vroeg toen aan mijn dominee dat als al die landen de God van Israël, de God van het oude testament als de enige en ware God zagen, waarom bekeerden ze zich niet en kwam er eenheid in het Midden-Oosten? Want eenheid, saamhorigheid en verbroedering had zoveel leed kunnen besparen. Toen, duizenden jaren geleden, en ook nu. Want nog steeds is er oorlog daar. Het houdt maar niet op.

Mijn dominee vertelde me dat in het Midden-Oosten alle volgen een eigen God had en geloofden dat ze soms afwezig waren en de ene sterker dan de ander. Er staat ook vaak dat de God van Israël Zijn volk verlaten heeft. Wat eigenlijk andersom is, want het volk van Israël volgde God niet meer. En als je God niet meer volgt maak je eigenlijk ruimte voor de tegenstander. Zeker als je afgoden gaat vereren.

De vraag naar het goede leven is ook een vraag over wat je Godsbeeld is. Iedereen heeft een Godsbeeld. Of je nu in God gelooft of niet. Heel vaak wordt er aan mij gevraagd door niet gelovigen ‘Waarom God dit toestaat?’, of iets mag van God en wat God ervan zou vinden. Dus ze hebben wel een utopisch beeld van God, maar geloven er niet in. Bijzonder hè? Want er is dus wel een God waar ze hoop, kracht en perspectief uit halen. Ik zou het ook mooi vinden als ze meer onderzoek zouden doen naar wie God voor hen is dat ze meer tot de ontdekking komen wie God is.

Ik wil je door middel van de bijbel laten zien wie God is. Uiteraard is dit beeld veel te beperkt, want de God van de bijbel is zo veel groter dat we ons kunnen beseffen. Wat je beeld van God ook is, het is veel te beperkt. Zijn mogelijkheden zijn groter. Zijn liefde is groter en God weet gewoon veel meer.

Al in het oude Griekenland, een bron van filosofie, wordt er gesproken over wie God is en wat het toekomstbeeld is. Plato heeft een boek geschreven daarover die ik ooit nog wil lezen genaamd ‘De Staat’ en Aristoteles heeft er ook veel over geschreven. Zij schreven ook over een periode waarin slavernij normaal was en arbeid dus iets was wat je vooral niet moest doen, want dat behoorde toe aan de armen en de slaven. Een leven vol van arbeid is geen deugdzaam leven. In de oudheid was arbeid een taak voor slaven en vrouwen, niet voor burgers in ieder geval. Daar moet je boven staan. Je moet het goed hebben. Heel kort gezegd.

De bijbel geeft daar een heel ander perspectief op, want arbeid gaat juist over het goed doen voor de ander. In welke positie je ook zit. Het is bijzonder om te zien dat er vaak gezegd wordt dat de bijbel en het christendom vrouwonvriendelijk zijn. De bijbel is geschreven in een tijd waarin vrouwen minder waard zouden zijn dan mannen. Terwijl er vaak gezegd wordt dat het christelijk geloof een vrouwelijk geloof is, want het overgrote deel van de christelijke aanhang was vrouw!

Het goede leven voor christenen wordt ook wel het ‘Koninkrijk van God’ genoemd. Als je dit begrip voor het eerst hoort, dan kan ik me voorstellen dat het een vaag begrip is. Is het de hemel? Nee? Op Aarde? Ja! Maar waar ligt dat Koninkrijk dan? Toen aan Jezus door Pilatus gevraagd werd naar Zijn Koninkrijk zei Jezus: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld (…) mijn koninkrijk is niet van hier’ (Johannes 19:36).

Het koninkrijk van Jezus is overal waar de liefde en vrede van God zichtbaar wordt. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als jij als enige Christen in een dispuut laat zien dat je christen bent, dan is daar op dat moment het koninkrijk van God. Laat ik er meer over vertellen. Het koninkrijk van God, is upside down. Je kent vast wel de uitspraak over ‘de laatste zullen de eerste zijn’(Mattheus 19:30). Hoe dat is zal ik uitleggen. Jezus vertelde in Zijn tijd op aarde drie belangrijke punten over het koninkrijk van God.

Ten eerste het koninkrijk van God is al in het hier en nu. Het is een omgeving van vrede en vreugde, vrijheid en blijdschap. Het kan nu al beginnen, het is al begonnen en het zal beginnen. Iedereen kan er een begin van maken. Door je slechte gewoonten weg te doen en te leven in liefde voor God, voor de ander en voor jezelf.

Ten tweede is het koninkrijk geen politiek programma. Het koninkrijk van God staat los van alle vormen van macht en strijd zoals wij die kennen. Iedereen is er gelijk en niemand staat boven een ander. Dus een super goede dominee staat gelijk aan de zwerver die voor de Albert Heijn ligt te bedelen. Het koninkrijk van God is dus niet van deze wereld, het is niet aards, dus het heeft geen landsgrenzen en laat zich niet beperken. Het is een wereld met een visie op het goede leven. Dat op aarde nooit bereikt zal worden. Augustinus, een klassieke filosoof en theoloog uit de vierde en vijfde eeuw na Christus, zei dat het Koninkrijk van God zich laat kenmerken door de leer van de twee rijken. Het ene rijk gaat over ‘liefde voor God en de ander’ wat een geestelijk koninkrijk is en het tweede rijk is het aardse rijk waar het gaat over liefde voor jezelf. Deze twee koninkrijk leven in spanning met en naast elkaar. Het is een koninkrijk wat we nooit zullen bereiken op aarde, want er is te veel leed, kwaad en gebrokenheid in de wereld. Pas in het hiernamaals kan het goede leven volledig gestalte krijgen. Het aardse leven krijgt door het koninkrijk van God al zichtbaar en een voorbereiding van hoe de wereld is als Jezus terugkomt.

Ten derde laat Jezus zien dat het koninkrijk van God een wereld waarin de mensheid als één geheel is. Waar geen onderscheid gemaakt wordt over gender, huidskleur, ras, natie of maatschappelijke positie. Iedereen wordt uitgenodigd om deel uit te maken van dit koninkrijk en je bent vrij om er ook geen deel meer van uit te maken. Er zijn geen verplichtingen, maar het gaat om de houding van je hart. De wil om er te zijn voor de ander, zonder er iets voor terug te krijgen. Het deel uitmaken van het koninkrijk van God is een roeping, je wordt als het ware geroepen of geraakt door Jezus. Je hebt een brandend verlangen om goed te doen. Om liefde te geven aan diegene die het nodig hebben. Een luistert een oor voor de mensen die niet gehoord worden en een oog voor de mensen die niet gezien worden.

Het koninkrijk van God zorgde voor veel tegenstand. Het gaat volledig in tegen de gevestigde orde van 2000 jaar geleden en dat doet het nog steeds. Daarom moest Jezus dood, de joden wilden Hem niet meer in hun midden hebben. En ook dit is upside down. Want waar mensen denken dat de dood het einde is, is het in dit geval het begin. Het koninkrijk van God stopte niet bij de dood van Jezus, maar ging juist door, dankzij de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus de Christelijke Koning van het Koninkrijk van God. Dat is het goede leven, dat is de utopie waarin we willen leven. En elke dag mag jij daar deel van uitmaken en iets van de liefde van Jezus laten zien aan de ander. Durf jij de roeping van Jezus te aanvaarden en daarin mee te gaan?

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692